logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Certyfikacja zawodu księgowego. Księgowy – kod zawodu 331301.

Certyfikacja zawodu – Księgowy (kod zawodu 331301). Certyfikat zawodowy dla księgowych.

 

CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO

Księgowy - certyfikacja zawodu dla ksiegowych. Certyfikat zawodowy - kod zawodu 331301.

Proponujemy potwierdzenie kwalifikacji w ramach zawodu – Księgowy. Po ukończeniu szkolenia „Kurs księgowości – od podstaw” zachęcamy do przystąpieniu do wewnętrznego egzaminu certyfikującego prowadzonego w formie pisemnej. Pozytywne zaliczenie egzaminu uprawnia do uzyskania certyfikatu zawodowego: Księgowy – kod zawodu 331301.

Certyfikat zawodowy. Certyfikaty dla księgowych.

Wydajemy bezterminowe certyfikaty zawodowe poświadczające umiejętności osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych z rachunkowością. Certyfikat dla księgowych opatrzony jest symbolem cyfrowym wykazanym w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Księgowy – kod zawodu 331301.

Warunki uzyskania certyfikaty zawodowego dla księgowych

Certyfikat zawodowy wydawany jest pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 • uczestniczenia w zajęciach objętych programem kursu,
 • przystąpienia do egzaminu certyfikującego,
 • uzyskania na egzaminie pisemnym minimum 60% możliwych do uzyskania punktów.

Wzór certyfikatu zawodowego dla księgowego

Certyfikat zawodowy. Księgowy – kod zawodu 331301. Certyfikacja zawodu księgowego po kursie i zdanym egzaminie. Wzór dokumentu. Strona nr 1. Polbi – Warszawa.Certyfikacja zawodu księgowego. Certyfikat zawodowy - Księgowy (kod zawodu 331301) po kursie i zdanym egzaminie. Wzór dokumentu. Strona nr 2. Polbi – Warszawa.

 Klasyfikacja zawodowa – podstawa prawna

Certyfikacja zawodowa Polbi oparta jest na najnowszych regulacjach prawnych obowiązujących wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tekst jednolity  – Dz. U. z 2018 r. poz. 227).

Klasyfikacja zawodów i specjalności jest stosowana miedzy innymi w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego; szkolenia zawodowego; gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego oraz prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy.

Klasyfikacja zawodowa z zakresu rachunkowości

W ramach zawodów związanych z rachunkowością wyróżniono:

Kierownicy do spraw finansowych:

 • Główny księgowy (kod: 121101)
 • Kierownik biura rachunkowego (kod: 121102)
 • Kierownik działu finansowego (kod: 121103)

Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości:

 • Biegły rewident (kod: 241101)
 • Specjalista do spraw kontrolingu (kod: 241102)
 • Specjalista do spraw rachunkowości (kod: 241103)
 • Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej (kod: 241104)
 • Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej (kod: 241105)
 • Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej (kod: 241106)

Średni personel do spraw finansowych:

 • Księgowi (kod: 331301)

Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości:

 • Asystent do spraw księgowości (kod: 431101)
 • Fakturzystka (kod: 431102)
 • Technik rachunkowości (kod: 431103)

Wśród wymienionych zawodów jedynie technik rachunkowości (kod: 431103) jest objęty kształceniem w systemie oświaty i występuje w Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7, z późn. zm.).


Do pobrania:

Certyfikat zawodowy – Wzór, strona nr 1 (PDF).

Certyfikat zawodowy – Wzór, strona nr 2 (PDF).

Dz. U. z dnia 25 stycznia 2018 r. poz. 227 – Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (PDF).