logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Certyfikat ISO 9001:2015

System Zarządzania Jakością – Certyfikat Jakości ISO 9001:2015. Stała troska o zadowolenie uczestników szkoleń, kursów i warsztatów. Polityka Jakości – Polbi, Warszawa.

 

Polbi – Certyfikat Jakości ISO 9001:2015


Certyfikaty ISO 9001 - QS ZURICH. Polbi - Warszawa.Numer Certyfikatu Jakości: Nr 14556

Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Certyfikat spełnia wymagania normy: ISO 9001:2015

Data auditu: 2018-02-28, data wydania: 2018-03-16.

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

 

POLITYKA JAKOŚCI

POLBI Sp. z o.o.

Misja


Polbi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest liczącym się ośrodkiem szkoleniowym na rynku warszawskim przywiązującym ogromną wagę do jakości świadczonych usług. Naszą misją jest oferowanie usług szkoleniowych i doradczych dostosowanych do zmieniających się potrzeb naszych Klientów. Podstawą naszych działań jest badanie potrzeb rynku i troska o zapewnienie praktycznych i przydatnych rozwiązań z zakresu kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Znajdujące się w naszej ofercie edukacyjnej kursy, warsztaty, szkolenia i seminaria  są traktowane jako użyteczne, wiarygodne i cenne źródło praktycznej wiedzy zawodowej. Cieszymy się dobrą opinią wśród naszych dotychczasowych uczestników szkoleń i kursów, klientów szkoleń zamkniętych oraz uczestników projektów finansowane ze środków Unii Europejskiej. Potwierdza to fakt, że chętnie powracają na nasze zajęcia bez względu na formułę. Współpracujemy ze sprawdzoną i kompetentną kadrą dydaktyczną dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować najwyższej jakości szkolenia i usługi doradcze, które podnoszą kwalifikacje, przyczyniają się do rozwoju kariery zawodowej czy pomagają w uzyskaniu zatrudnienia. Powyższą misję pragniemy wypełniać poprzez zaspokajanie wymagań i oczekiwań odbiorców usług szkoleniowych w sposób sprawny, rzetelny i zgodny z obowiązującymi normami prawnymi oraz ciągłe podnoszenie poziomu realizacji usługi szkoleniowej i obsługi klienta.

 

Realizacja celu


Informujemy, że powyższe cele zamierzamy osiągnąć dzięki:

  • wprowadzeniu, stosowaniu i utrzymaniu oraz stałym doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością;
  • przestrzeganiu wdrożonych procedur i instrukcji przez wszystkich pracowników;
  • zatrudnianiu kadry dydaktycznej posiadającej niezbędną wiedzę teoretyczną, doświadczenie zawodowe i wysokie umiejętności praktyczne;
  • określeniu odpowiedzialności i uprawnień dla kierownictwa oraz bezpośrednich wykonawców za jakość realizowanych usług;
  • prowadzenie usług szkoleniowych oraz kursów w sposób sprawny, kompetentny z uwzględnieniem oczekiwań odbiorcy usługi;
  • podnoszeniu jakości usług szkoleniowych i bezpośredniej obsługi uczestnika szkoleń oraz kursów jak również nieustannemu unowocześnianiu metod nauczania i modernizacji bazy szkoleniowej;
  • zapewnienie kompleksowej informacji dotyczącej oferty edukacyjnej i usług szkoleniowych oraz realizowanych kursów;
  • zapewnienie dla każdej informacji będącej w posiadaniu Spółki należytego poziomu bezpieczeństwa i ochrony;
  • planowaniu, realizowaniu, nadzorze, mierzeniu i doskonaleniu funkcjonowania procesów oraz badaniu satysfakcji klienta.

 


Certyfikat Jakości ISO 9001 : 2015. Dokument w języku polskim.

Certyfikat ISO – wersja polska.

Certyfikat Jakości ISO 9001 : 2015. Dokument w języku polskim.

Certyfikat ISO – wersja angielska.


System Zarządzania Jakością – Certyfikat Jakości

Potwierdzeniem naszych starań jest wdrożenie Certyfikatu Jakości ISO 9001:2015 w zakresie organizacji i prowadzenia działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń  i doradztwa. Niniejsza Polityka Jakości została zakomunikowana wszystkim naszym pracownikom i osobom współpracującym.

Deklarujemy pełne zaangażowanie oraz zapewnienie niezbędnych środków dla realizacji powyższych celów, a także podejmowanie stosownych działań w celu dostosowania i doskonalenia działalności Polbi Sp. z o.o. i wprowadzonego Systemu Zarządzania Jakością.

Warszawa, 20 lutego 2018 roku.

Zarząd Polbi Sp. z o.o.

 


Do pobrania

Certyfikat ISO 9001:2015 Polbi Sp. z o.o – Dokument w formacie PDF.