logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Dane rejestrowe spółki

Polbi, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Polbi Sp. z o.o. - Warszawa. Dane spółki: NIP 526-00-33-660, REGON 010494129.Nazwa: POLBI Sp. z o.o.

Siedziba: Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

Biuro: Budynek hotelu Marriott, Centrum LIM, III piętro

 

NIP: 526-00-33-660

REGON: 010494129

 

Rachunek bankowy


Bank: mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

IBAN numer: PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

Dane rejestrowe – KRS: 0000158253


Kapitał zakładowy: 150 000,00 PLN; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Internetowa Baza Krajowego Rejestru Sądowego: Wyszukiwarka KRS

 

GUS. PKD – Rodzaj działalności: 8559B


GUS – PKD: Rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), 8559B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Zobacz zaświadczenie.

 

Polbi – Zmiany nazwy spółki


Nazwa historyczna (1994 – 2015)

Pełna nazwa: Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu Polbi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa skrócona: CKS PKB Polbi Sp. z o.o.

Aktualna nazwa (od 2016 roku)

Pełna nazwa: Polbi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa skrócona: Polbi Sp. z o.o.