logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Kalkulator ograniczenia poboru składek emerytalnych i rentowych

Kalkulator ograniczenia poboru składek emerytalnych i rentowych do wyliczania podstawy naliczania składek emerytalno-rentowych w wypadku przekroczenia w miesiącu limitu ograniczenie poboru składek ZUS.

 

Kalkulator ograniczenia poboru składek emerytalnych i rentowych

 

Kalkulator ograniczenia poboru składek emerytalnych i rentowych to narzędzie wręcz nieodzowne w każdym dziale kadrowo-płacowym. Kalkulator pracuje w zakresie lat 2012-2017. Kalkulator ograniczenia poboru składek ZUS jest programem bezpłatnym. Kalkulator ograniczenia poboru składek emerytalnych i rentowych wylicza podstawę naliczania składek emerytalno-rentowych w miesiącu przekroczenia rocznego limitu.

 

Wprowadzenie


Jeżeli osoba ubezpieczona osiąga przychód, który przekracza kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wtedy zaprzestaje się odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne i rentowe.

Wstrzymanie naliczania i odprowadzania składki emerytalnej i składki rentowej następuje w miesiącu przekroczenia aktualnego rocznego limitu. Warunkiem odprowadzenia składek emerytalnych i rentowych w zasadnej kwocie jest prawidłowe ustalenie podstawy wymiaru ograniczonych składek emerytalnych i rentowych.

Na rok 2017 limit opublikowany jest w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 listopada 2016 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2016 r. poz. 1188) i wynosi 127 890,00 zł.

 

Plik instalacyjny kalkulatora do pobrania


Kalkulator ograniczenia poboru składek emerytalnych i rentowych (2012-2017) wersja 1.3 dla środowiska Windows 7 i nowszego.

Uwaga: Do spakowania pakietu instalacyjnego użyto popularnego, bezpłatnego programu „WinZip”.

Kalkulator jest bezpłatny – można go pobrać i zainstalować na sprzęcie komputerowym będącym w posiadaniu użytkownika.

Spakowany pakiet instalacyjny – pobierz i zainstaluj na swoim komputerze.

 

Instalacja kalkulatora ograniczenia poboru składek ZUS


W celu instalacji kalkulatora należy:

  1. pobrać odpowiedni dla systemu operacyjnego spakowany kalkulator ze strony Polbi (linki poniżej) i zapisać go na dysku,
  2. rozpakować pobrany plik przy pomocy programu, np. „Winrar”,
  3. po rozpakowaniu kalkulatora dwukrotnie kliknąć na plik setup.exe w celu ostatecznej instalacji kalkulatora (kalkulator będzie dostępny w menu Start systemu Windows).

UWAGA: Jeżeli dokonujecie Państwo aktualizacji wersji kalkulatora to konieczne jest ręczne usunięcie wersji poprzedniej! (np. pod Windows 7 można tego dokonać w sposób następujący: klikamy przycisk „Start” – potem „Panel sterowania” – potem „Programy i funkcje” a następnie poprzez kliknięcie PPM na liście programów na kalkulatorze wybieramy z menu „Usuń”).

 

Wymagania systemowe dla kalkulatora składek emerytalno-rentowych


Dla prawidłowego działania kalkulatora ustalania ograniczenia poboru składek emerytalno-rentowych  na rzecz funduszu emerytalnego i rentowego dla pracowników i pracodawcy wymagany jest minimalnie system operacyjny Windows 7.

Kalkulator nie jest obsługiwany przez Windows XP i Windows Vista z uwagi na zakończenie wsparcia tych systemów przez firmę Microsoft.

 

Kalkulator ograniczenia poboru składek emerytalnych i rentowych.

Rys. 1. Ekran główny kalkulatora ustalenia podstawy naliczania składek emerytalnych i rentowych w wypadku (miesiącu) przekroczenia limitu ograniczeń poboru składek emerytalno-rentowych ZUS dla pracowników i pracodawcy.

 

Funkcje kalkulatora składek ZUS na ubezpieczenia emerytalne i rentowe


Kalkulator ustalenia prawidłowej podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych w sytuacji przekroczenia limitu ograniczenia poboru składek na ubezpieczenia społeczne emerytalne i ubezpieczenia rentowe jest programem bezpłatnym.

Kalkulator składek emerytalno-rentowych umożliwia dokonywanie obliczeń obejmujących dane z lat 2012-2017.

Kalkulator składek emerytalno-rentowych umożliwia ustalenie prawidłowej wartości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i składek na ubezpieczenie rentowe w miesiącu, w którym następuje przekroczenie limitu ograniczenia poboru składek emerytalno-rentowych pracownika i pracodawcy (limit roczny).

Kalkulator składek emerytalno-rentowych znajduje zastosowanie w następujących w sytuacjach:

  • kiedy przekroczenie limitu ograniczenia poboru składek emerytalnych i składek rentowych następuje u pracodawcy zatrudniającego pracownika, dla którego wynagrodzenie u tego pracodawcy stanowi jego jedyne źródło przychodów (możliwe jest wprowadzenie wartości wynagrodzeń za poprzednie miesiące, osiągniętych u tego pracodawcy, podlegających oskładkowaniu emerytalno-rentowemu – kalkulator zsumuje wtedy wprowadzone kwoty wynagrodzeń za poprzednie miesiące i na ich podstawie wyliczy prawidłową wartość podstawy naliczenia składek emerytalno-rentowych w miesiącu przekroczenia limitu ograniczenia poboru składek emerytalno i rentowych),
  • kiedy pracownik złoży pracodawcy w danym miesiącu oświadczenie, iż w związku z pracą u wielu pracodawców i osiąganiu u nich przychodów podlegających oskładkowaniu emerytalno-rentowemu z wielu źródeł, to w miesiącu bieżącym nastąpi u niego przekroczenie limitu ograniczenia poboru składek (możliwe jest wprowadzenie danych wartościowych podanych przez pracownika w składanym przez niego oświadczeniu) – wtedy kalkulator posługując się odpowiednim wzorem (algorytmem) stosowanym przez ZUS (tzw. wzór proporcji dla wyliczenia podstaw naliczania składek w wypadku przekroczenia limitu ich poboru) wyliczy natychmiast wartość podstawy (prawidłowo proporcjonalnie ograniczonej w swej wartości) poboru składek  u tego pracodawcy.

 

Zastosowanie kalkulatora poboru składek emerytalnych i rentowych


Program jest wręcz narzędziem nieodzownym w każdym dziale kadrowo-płacowym, ze względu na trudność prawidłowego ustalenia podstawy naliczania składek emerytalnych i rentowych w wypadku przekroczenia limitu ograniczenia tych składek w danym miesiącu.

Dla wielu osób wyliczenie ograniczenia poboru składek emerytalno-rentowych jest czynnością bardzo pracochłonną, wymagającą sporego nakładu czasu – przy zastosowaniu kalkulatora można poświęcony na to czas znacznie zredukować.

 

Wygląd programu – przykładowe ekrany kalkulatora ograniczenia składek


 

Kalkulator ograniczenia poboru składek emerytalnych i rentowych.

Rys. 2. Kalkulator ograniczeń poboru składek na ubezpieczenia społeczne emerytalno-rentowe ZUS, wyliczenia dla jednego pracodawcy.

Kalkulator ograniczenia poboru składek emerytalnych i rentowych.

Rys. 3. Kalkulator ograniczeń poboru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ZUS, wyliczenia dla dwóch pracodawców.

 

 

Informacje końcowe


„Kalkulator ograniczenia poboru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe” jest narzędziem płacowym, którego celem jest wyliczenia ograniczenia poboru składek ubezpieczeń społecznych (emerytalno-rentowych). Autor programu dołożył wszelkich starań by zapewnić jego bezbłędną pracę, ale proszę pamiętać, iż niniejszy kalkulator nie może być w żaden sposób źródłem prawa czy wzorcem wyliczeniowym. System wyliczeń wynagrodzeń stosowany w Polsce należy do wyjątkowo skomplikowanych i nie sposób przewidzieć wszystkich możliwych przypadków, z którymi można się zetknąć w pracy zawodowej. Dlatego, proszę traktować kalkulator jedynie jako pomoc przy wyliczeniach.

 

Kontakt


biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Hotel MARRIOTT – Centrum LIM,

Sekretariat – III piętro, pokój 03.190

Autor: Maciej Derwisz

maciej@polbi.pl

 

Prawa autorskie


Niniejszy kalkulator jest programem bezpłatnym, który mogą Państwo bez ograniczeń używać w swojej pracy zawodowej. Program, wraz z kodem źródłowym, podlega prawom autorskim i stanowi własność POLBI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Odpłatne rozpowszechnianie programu, zmiany w kodzie źródłowym czy jego modyfikacje bez zgody właściciela będą traktowane jako naruszenie praw autorskich i będą podlegać ściganiu z mocy prawa.