logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Kalkulator płac. Wynagrodzenia dla umowy zlecenia i o dzieło.

Kalkulator płac dla umów cywilnoprawnych. Umowa zlecenia i umowa o dzieło. Wynagrodzenia (płace) – brutto/netto.

 

Kalkulator płac/wynagrodzeń umów zlecenia i umów o dzieło


Kalkulator płac do obliczania wynagrodzeń netto-brutto i brutto-netto. Zaawansowany kalkulator rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło. Kalkulator o charakterze dwustronnym umożliwia wyliczanie wynagrodzenia netto na podstawie wynagrodzenia brutto i wynagrodzenia brutto na podstawie wynagrodzenia netto. Kalkulator nalicza również składki na ubezpieczenie ZUS zleceniobiorcy i zleceniodawcy oraz  ustala kwotę podatku dochodowego osób fizycznych dla zleceniobiorcy. Wersja dedykowana dla lat 2012-2018 (z możliwością symulacji roku 2019 i dalszych lat w związku ze zniesieniem ograniczenia podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych od 2019 roku).

 

Plik instalacyjny kalkulatora do pobrania


Kalkulator płac do rozliczania umów cywilnoprawnych wersja 3.0  dla środowiska Windows 7 i nowszego.

Uwaga: Do spakowania pakietu instalacyjnego użyto popularnego, bezpłatnego programu „WinZip”.

Spakowany pakiet instalacyjny – pobierz i zainstaluj na swoim komputerze.

 

Instalacja kalkulatora – praktyczne uwagi


W celu instalacji kalkulatora należy:

 1. pobrać odpowiedni dla systemu operacyjnego spakowany kalkulator ze strony Polbi  i zapisać go na dysku,
 2. rozpakować pobrany plik przy pomocy programu, np. „Winrar”,
 3. po rozpakowaniu kalkulatora dwukrotnie kliknąć na plik setup.exe w celu ostatecznej instalacji kalkulatora (kalkulator będzie dostępny w menu Start systemu Windows).

UWAGA: Jeżeli dokonujecie Państwo aktualizacji wersji kalkulatora to konieczne jest ręczne usunięcie wersji poprzedniej! (np. pod Windows 7 można tego dokonać w sposób następujący: klikamy przycisk „Start” – potem „Panel sterowania” – potem „Programy i funkcje” a następnie poprzez kliknięcie PPM na liście programów na kalkulatorze wybieramy z menu „Usuń”).

UWAGA: Program pracuje wyłącznie w środowisku Windows 7 i nowszych.

 

Funkcje kalkulatora płac – umowa zlecenie, umowa o dzieło


Prosty w użyciu, ale dosyć zaawansowany kalkulator płac stosowany w rozliczaniu umów zlecenia i umów o dzieło. Kalkulator dla zleceniobiorców i zleceniodawców.

Kalkulator umożliwia wyliczenia dla lat: 2012-2018 (ograniczona symulacja pracy w roku 2019).

Kalkulator wynagrodzeń umów cywilnoprawnych umożliwia m. in.:

 • płynne wyliczenie wynagrodzenie netto na podstawie wynagrodzenia brutto w związku z zawartą umową zlecenia lub o dzieło,
 • płynne wyliczenie wynagrodzenie brutto na podstawie wynagrodzenia netto dla umowy cywilnoprawnej,
 • obliczenie łącznego kosztu narzutu składek ZUS pracodawcy,
 • sumy łącznego obciążenia pracodawcy z tytułu zatrudnienia zleceniobiorcy,
 • wyliczenia składek ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych i zdrowotnych dla zleceniobiorcy,
 • wyliczenia kosztów uzyskania przychodu (wraz z ich ograniczeniem przy 50% kosztach uzyskania przychodu),
 • wyliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku realizowanej umowy cywilnoprawnej,
 • naliczenia ograniczonych wartości składek emerytalno-rentowych po przekroczeniu limitu ich poboru (limit roczny),
 • naliczenia ograniczenia wartości składki dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorcy (ograniczenie 250% dla limitu rocznego),
 • ustalenia konieczności naliczania Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych według kryterium wieku (po wprowadzeniu numeru PESEL zleceniobiorcy),
 • możliwość wydruku „Rachunku do umowy zlecenia lub o dzieło” zawierającego wszelkie niezbędne dane związane z zawartą umową,
 • możliwość symulacji wyliczeń dla lat 2019 i dalszych lat w sytuacji zniesienia ograniczenia wymiaru podstawy składek emerytalno-rentowych (uwaga: program dla roku 2019 nie stosuje ograniczenia podstawy dobrowolnej składki chorobowej z uwagi na brak danych dla tego roku).

Swoboda doboru parametrów w kalkulatorze płac


Kalkulator rozliczania płac w przypadku umowy zlecenie lub umowy o dzieło umożliwia płynną, natychmiastową zmianę wielu parametrów wyliczania.

W kalkulatorze można w bardzo łatwy sposób:

 • włączyć lub wyłączyć naliczanie składek ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcy i zleceniodawcy,
 • wyłączyć naliczanie składki dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,
 • włączyć i wyłączyć naliczanie składki ubezpieczenia zdrowotnego (dla umów o dzieło),
 • płynnie zmienić wartość kosztów uzyskania przychodu (20%, 50% lub ryczałt),
 • można łatwo wprowadzić wartość dotychczasowych kosztów uzyskania przychodów (50-dziesięcio procentowych) w celu wyliczenia ograniczenia limitu tych kosztów,
 • zmiana parametrów – po zaznaczeniu parametru „Ryczałt” program wylicza wartość umowy z pominięciem kosztów uzyskania przychodu, odliczenia składek ubezpieczenia społecznego od dochodu i składki ubezpieczenia zdrowotnego od podatku – parametr tylko dla umów do 200 zł,
 • można płynnie zmieniać wysokość stawek podatkowych (18% i 32%),
 • można wprowadzić własną wartość stopy procentowej ubezpieczenia wypadkowego,
 • można włączyć i wyłączyć naliczanie składek Funduszu Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP),
 • po wprowadzeniu numeru PESEL sprawdzić w programie kryterium wieku dla naliczania Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP),
 • płynnie zmieniać zakresu dat, w kalkulatorze dla obliczeń dostępny jest wybór lat 2012-2018 (wraz z rokiem 2019),
 • błyskawicznie określić ograniczenia poboru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowego po przekroczeniu limitu i dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (po przekroczeniu 250%),
 • dokonać wydruku – w kalkulatorze istnieje możliwość wydruku wyliczonych danych w postaci „Rachunku do umowy”.

 

Kalkulator płac dla umowy zlecenia i o dzieło – przykładowe ekrany programu


 

Kalkulator umów cywilnoprawnych. Płace dla umowy zlecenia i umowy o dzieło. Wynagrodzenia (płace) - brutto/netto.

 

Rys. 1. Kalkulator płac dla umów zlecenia i o dzieło – ekran główny.

 

Kalkulator płac (wynagrodzeń). Zastosowanie: umowy zlecenia i umowy o dzieło. Brutto/netto, składki ZUS, kwoty podatku.

 Rys. 2. Kalkulator płac dla umów zlecenia i o dzieło – ustalanie kosztów pracodawcy.

Zastosowanie kalkulatora wynagrodzeń umów cywilnoprawnych


Kalkulator – program do rozliczania wynagrodzeń dla umowy zlecenie lub o dzieło ma bardzo uniwersalne zastosowanie.

Kalkulator płacowy (umowy zlecenie i o dzieło) może być używany:

 • jako pomoc dla szybkiego ustalania wartości wynagrodzenia brutto dla zadanej wartości wynagrodzenia netto i odwrotnie,
 • jako kalkulator dla szybkiego wyliczenia łącznego kosztu zatrudnienia zleceniobiorcy,
 • w działach kadrowo-płacowych do łatwego wyliczenia wynagrodzeń netto zleceniobiorców wraz z narzutem kosztów ZUS pracodawcy (przy łatwym wyborze różnego rodzaju parametrów wyliczeniowych) dla umów zlecenia i umów o dzieło.

 

Zmiany wprowadzone do wersji 3.0 kalkulatora


 1. Dostosowano program do pracy w 2018 roku.
 2. Wprowadzono nowy limit ograniczenia podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych dla 2018 roku.
 3. Wprowadzono nowy limit ograniczenia podstawy wymiaru dobrowolnych ubezpieczeń chorobowych dla 2018 roku.
 4. Wprowadzono możliwość symulacji wyliczeń w sytuacji zniesienia ograniczenia wymiaru podstawy składek emerytalno-rentowych od 2019 roku (jednak nie ma możliwości symulacji dla tego roku ograniczenia podstawy dobrowolnych składek chorobowych z uwagi na brak koniecznych danych) – w tym celu należy wybrać rok 2019 a ograniczenie zostanie wyłączone.
 5. Wprowadzono nowe algorytmy zabezpieczeń przed wprowadzeniem niepoprawnych danych liczbowych.
 6. Dodano nowy limit dla podwyższonych (50%) kosztów uzyskania przychodów (dotyczy: twórców, artystów, itp) obowiązujący od 2018 roku.
 7. Zmieniono możliwość zaznaczenia ryczałtowego rozliczenia umów cywilnoprawnych wyłącznie dla umów nieprzekraczających 200 zł brutto (w wypadku wyższej wartości pole „Ryczałt” jest obecnie niewidoczne).

 

Kontakt


biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Hotel MARRIOTT – Centrum LIM,

Sekretariat – III piętro, pokój 03.190

Autor:

Maciej Derwisz

maciej@polbi.pl

 

Informacje końcowe o kalkulatorze umów zlecenia i o dzieło


„Kalkulator umów zlecenia i o dzieło” jest narzędziem płacowym, którego celem jest ułatwienie wyliczenia wartości wynagrodzenia zleceniobiorcy (przy płynnej zmianie różnych opcji wyliczeniowych). Autor programu dołożył wszelkich starań by zapewnić jego bezbłędną pracę, ale proszę pamiętać, iż niniejszy kalkulator nie może być w żaden sposób źródłem prawa czy wzorcem wyliczeniowym. System wyliczeń wynagrodzeń stosowany w Polsce należy do wyjątkowo skomplikowanych i nie sposób przewidzieć wszystkich możliwych przypadków, z którymi można się zetknąć w pracy zawodowej. Dlatego, proszę traktować kalkulator jedynie jako pomoc przy wyliczeniach.

 

Prawa autorskie


Niniejszy kalkulator umów zlecenia i o dzieło jest programem bezpłatnym, który mogą Państwo bez ograniczeń używać w swojej pracy zawodowej. Program, wraz z kodem źródłowym, podlega prawom autorskim i stanowi własność POLBI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Odpłatne rozpowszechnianie programu, zmiany w kodzie źródłowym czy jego modyfikacje bez zgody właściciela będą traktowane jako naruszenie praw autorskich i będą podlegać ściganiu z mocy prawa.