Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Kalkulator – ryczałt samochodowy

Kalkulator - ryczałt samochodowy. Kalkulator – Ryczałt samochodowy za używanie samochodów prywatnych wykorzystywanych. Kalkulator wylicza wysokość kosztów, które mogą być zwrócone za używanie samochodu niebędącego własnością pracodawcy. Kalkulator rozliczania kosztów użytkowania samochodów, motorów i motorowerów do celów służbowych w ramach przyznanego ryczałtu (limit kilometrów z uwzględnieniem aktualnej stawki za kilometr).

Kalkulator – ryczałt samochodowy w jazdach lokalnych

 • Kalkulator ryczałtów samochodowych wylicza miesięczną wysokość ryczałtu za użytkowanie pojazdów.
 • Narzędzie „Kalkulator – ryczałt samochodowy” uwzględnia dni nieobecności pracownika w pracy.
 • Kalkulator generuje umowy z pracownikami na użytkowanie pojazdów oraz drukuje comiesięczne oświadczenia pracowników o używaniu samochodów.
 • Kalkulator zawiera bazę danych pracowników, użytkowanych samochodów i przyznanych limitów.

Plik instalacyjny kalkulatora – ryczałt samochodowy

Pobierz i zainstaluj na swoim komputerze pakiet instalacyjny kalkulatora.

 

Pakiet instalacyjny kalkulatoraKalkulator - ryczałt samochodowy. Pakiet instalacyjny kalkulatora.

Pakiet instalacyjny kalkulatora ryczałtów samochodowych.Instalacja kalkulatora ryczałtu samochodowego – krok po kroku

„Kalkulator – ryczałt samochodowy” jest programem w formacie obsługiwanym przez arkusz kalkulacyjny Excel.

W celu korzystania z programu „Kalkulator – ryczałt samochodowy”:

1. pobierz plik (link poniżej) i zapisz go na dysku.

2. po dwukrotnym kliknięciu program otworzy się w arkuszu kalkulacyjnym Excel i jest już gotowy do użycia.

WAŻNE! W większości wypadków program Excel ma wbudowane zabezpieczenie na blokowanie arkuszy wykorzystujących tzw. makra. Kalkulator ryczałtu jest mocno zaawansowanym arkuszem i opiera wszystkie wyliczenia w swojej pracy na makrodefinicjach i koniecznym jest zezwolenie na ich użycie – jeżeli nie wyrazimy na to zgody program nie będzie działał. Najczęściej wystarczy w tym celu w trakcie otwierania pliku kalkulatora kliknąć pojawiający się u góry strony (tuż pod ikonkami menu) komunikat o ostrzeżeniach i zaznaczyć w dostępnych tam opcjach „Włącz tę zawartość”. Dopiero po tym można będzie korzystać z kalkulatora.


Ważne uwagi dotyczące użytkowania kalkulatora ryczałtu jazd lokalnych

1. Proszę pamiętać, że przy otwieraniu programu należy każdorazowo (w wyświetlonych u góry arkusza opcjach) wyrazić zgodę na jego uruchomienie, co jest związane z zabezpieczeniami Excel’a.

2. Ze względu na poprawność obsługi programu nie wolno nanosić żadnych zmian i edytować danych w arkuszach: „BazaDanych”, „Umowa”, „Oświadczenie” – grozi to niepoprawną pracą kalkulatora lub zniszczeniem wszystkich danych!

3. Należy zawsze wpisywać najpierw nazwisko a potem imię pracownika – umożliwi to automatyczne sortowanie pracowników po nazwisko (rosnąco).

4. Po sporządzeniu umowy z pracownikiem, ukaże się ona w nowym arkuszu oznaczonym „Umowa(n)”, gdzie n jest kolejną liczbą. Umowę tę można edytować dowolnie bez wpływu na późniejsze działanie programu, jednak absolutnie nie należy jej usuwać ręcznie poprzez skasowanie arkusza – spowoduje to bląd działania programu! Usunięcie może się odbyć jedynie poprzez wybór odpowiedniej opcji z okna „Panelu kontrolnego”.

Zaleca się ręczną zmianę nazwy arkuszy z nowo wygenerowanymi umowami w celu ich archiwizacji, np. „Umowa_Abacki_Edward”. (Uwaga: Nieograniczona ilość arkuszy jest dostępna dopiero od wersji Excel’a 2007 – przy pracy ze wcześniejszą wersją programu koniecznym jest kasowanie nowych arkuszy po ich wydrukowaniu, lub ich ręczne kopiowanie do innych plików!).

5. Uwagi dla punktu 2 w równym stopniu dotyczą wygenerowanych miesięcznych oświadczeń. Nowo wygenerowane arkusze oświadczeń będą miały nazwy „Oświadczenie(n)”.

6. Po wygenerowaniu umów i oświadczeń można korzystając z funkcji menu Excel’a wydrukować nowo stworzone arkusze. Po wydruku automatycznie program powróci do okienek, gdzie korzystając z „Panelu kontrolnego” można podjąć decyzję o ich zachowaniu (przypominamy o ewentualnej zmianie nazwy arkusza), lub usunięciu nowych umów i oświadczeń, np. po ich wcześniejszym ręcznym skopiowaniu.

7. Przy wyjściu z programu dane wszystkich arkuszy są automatycznie zapisywane.

8. Autor programu dołożył wszelkich starań by program działał prawidłowo i ułatwiaj codzienną pracę. Jednak proszę pamiętać, że niniejszy kalkulator jest jedynie pomocą w pracy, nie stanowi źródeł prawa i nie może być ich wykładnią. Ani autor, ani Polbi Sp. z o. o. nie ponoszą odpowiedzialności za wadliwe działanie programu ani jego skutki.


Funkcje zaawansowanego kalkulatora ryczałtu samochodowego

Kalkulator kosztów użytkowania pojazdów prywatnych do celów służbowych w jazdach lokalnych:

 • automatycznie wylicza miesięczną wartości ryczałtu za użytkowanie prywatnych pojazdów do celów służbowych w jazdach lokalnych,
 • uwzględnia obowiązującą stawkę przebiegu za kilometr (z możliwością jej zmiany),
 • uwzględnia liczbę dni roboczych oraz liczbę dni nieobecności pracownika w pracy,
 • uwzględnia i wylicza wartość podatku dochodowego od osób fizycznych (funkcję tę można wyłączyć przy poborze ww. podatku w liście płac z dany miesiąc),
 • generuje wydruk umowy (z możliwością jej ręcznej reedycji) zawieranej z pracownikiem w momencie zgody na tę formę rozliczania kosztów użytkowania samochodu prywatnego w jazdach lokalnych,
 • generuje comiesięczny, automatycznie przeliczony  wydruk miesięcznego oświadczenia pracownika o wykorzystaniu samochodu prywatnego w jazdach lokalnych,
 • prowadzi edytowalną bazę danych pracowników wraz z danymi przypisanych im w umowie pojazdów i wartością przyznanych limitów,
 • w wypadku przekroczenia limitów samoistnie określa podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i podstawę ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Generowane dokumenty związane z użytkowaniem prywatnych pojazdów

Kalkulator kosztów używania pojazdu prywatnego (samochodu, motoru i motoroweru) do celów służbowych umożliwia wygenerowanie i wydrukowanie:

 • umów z pracownikami na użytkowanie prywatnych pojazdów do celów służbowych w jazdach lokalnych,
 • miesięcznych oświadczeń pracowników o używaniu samochodów do celów służbowych.

Arkusz kalkulacyjny Excel – współpraca z kalkulatorem ryczałtu

Kalkulator kosztów użytkowania pojazdów prywatnych do celów służbowych w jazdach lokalnych wykorzystuje język VBA (Visual Basic for Applications) co wymaga wyrażenia zgody do uruchomienia makr w Excelu (patrz uwaga zamieszczona w części opisu instalacji kalkulatora).


Informacje końcowe

„Kalkulator kosztów ryczałtu używania pojazdów prywatnych do celów służbowych w jazdach lokalnych” jest zaawansowanym narzędziem płacowym, którego celem jest ułatwienie wyliczenia miesięcznych kosztów używania pojazdów do celów służbowych w jazdach lokalnych. Autor programu dołożył wszelkich starań by zapewnić jego bezbłędną pracę, ale proszę pamiętać, iż niniejszy kalkulator nie może być w żaden sposób źródłem prawa czy wzorcem wyliczeniowym. Jest to program bezpłatny. Dlatego, proszę traktować kalkulator jedynie jako miłą pomoc w codziennej pracy przy wyliczeniach.


Kontakt

biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Hotel MARRIOTT – Centrum LIM,

Sekretariat – III piętro, pokój 03.190


Prawa autorskie

Niniejszy kalkulator jest programem bezpłatnym, który mogą Państwo bez ograniczeń używać w swojej pracy zawodowej. Program, wraz z kodem źródłowym, podlega prawom autorskim i stanowi własność autora programu oraz POLBI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Odpłatne rozpowszechnianie programu, zmiany w kodzie źródłowym czy jego modyfikacje bez zgody właściciela będą traktowane jako naruszenie praw autorskich i będą podlegać ściganiu z mocy prawa.

 

Polecamy również pozostałe kalkulatory


Kalkulatory wynagrodzeń - pozostałe bezpłatne kalkulatory. Polbi - Warszawa.POLBI – Bezpłatne kalkulatory wynagrodzeń

 

Kalkulatory księgowe. Polbi - Warszawa.POLBI – Bezpłatne kalkulatory księgowe

Skip to content