logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Kalkulator składek na Fundusz Pracy i FGŚP

Kalkulator składek na Fundusz Pracy i FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ograniczenia poboru składek na FP i FGŚP.

 

Kalkulator ograniczenia poboru składek na Fundusz Pracy i FGŚP

Kalkulator składek na Fundusz Pracy i FGŚP. Kalkulator wylicza okres zaniechania naliczenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obciążających pracodawcę. Kalkulator umożliwia wyliczania okresowego zaniechania naliczania funduszy. Kalkulator jest bezpłatnym programem do pobrania i instalacji.

 

Plik instalacyjny kalkulatora do pobrania


Kalkulator składek na Fundusz Pracy i FGŚP wersja 1.0 dla środowiska Windows 7 i nowszego.

Uwaga: Do spakowania pakietu instalacyjnego użyto popularnego, bezpłatnego programu „WinZip”.

Kalkulator jest bezpłatny – można go pobrać i zainstalować na sprzęcie komputerowym będącym w posiadaniu użytkownika.

Spakowany pakiet instalacyjny – pobierz i zainstaluj na swoim komputerze.

 

Instalacja kalkulatora składek na Fundusz Pracy i FGŚP


W celu instalacji kalkulatora wyliczenia okresu zaniechania naliczenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należy:

  1. pobrać spakowany kalkulator ze strony Polbi (link poniżej) i zapisać go na dysku,
  2. rozpakować pobrany plik przy pomocy programu, np. „Winrar”,
  3. po rozpakowaniu kalkulatora dwukrotnie kliknąć na plik setup.exe w celu ostatecznej instalacji kalkulatora (kalkulator będzie dostępny w menu Start systemu Windows).

Kalkulator składek na Fundusz Pracy i FGŚP – Wymagania systemowe


Wymagania minimalne: Windows 7 (kalkulator nie jest obsługiwany przez Windows XP i Windows Vista z uwagi na zakończenie wsparcia tych systemów przez firmę Microsoft).

Funkcje kalkulatora naliczania składek na Fundusz Pracy i FGŚP


Kalkulator służy do wyliczenia okresu zaniechania naliczenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obciążających pracodawcę.

Po wprowadzeniu numeru PESEL pracownika kalkulator rozpoznaje wiek pracownika i wylicza okres zaprzestania poboru funduszy.

Dodatkowo umożliwia wyliczenia okresowego zaniechania naliczania funduszy w sytuacji:

  • zatrudnienia pracownika, który pozostawał w ewidencji urzędu pracy w okresie minimum 30 dni przed zatrudnieniem, a który ukończył 50-rok życia,
  • zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej, która nie ukończyła 30-go roku życia,
  • powrotu pracownika z urlopów rodzicielskich.

Swoboda doboru parametrów kalkulatora składek na Fundusz Pracy i FGŚP


Program wylicza wiek i płeć pracownika na podstawie numeru PESEL. Program wyliczy zaniechanie naliczania funduszy systemem „OD – DO” na dzień dzisiejszy lub dowolną datę (np. przewidywanego powrotu, czy zatrudnienia pracownika), którą można wybrać z automatycznego kalendarza.

Program potrafi uwzględnić również datę urodzenia „pierwszego dnia miesiąca” dla pracowników, którzy ukończyli wiek uprawniający do zaniechania poboru funduszy.

Zastosowanie kalkulatora ograniczenia poboru składek


Program nieodzowny w działach kadrowo-płacowych i dla osób zajmujących się rozliczaniem wynagrodzeń.  Znakomicie ułatwia pracę, rozpoznając wiek i płeć pracownika – momentalnie wylicza miesiące zaniechania poboru funduszy.

 

Informacje końcowe


„Kalkulator wyliczenia ograniczenia poboru składek na FP i FGŚP” jest narzędziem płacowym, którego celem jest ułatwienie wyboru naliczania/ bądź nie składek na Fundusz Pracy i FGŚP (również terminów, za które będą ewentualnie naliczane). Autor programu dołożył wszelkich starań by zapewnić jego bezbłędną pracę, ale proszę pamiętać, iż niniejszy kalkulator nie może być w żaden sposób źródłem prawa czy wzorcem wyliczeniowym. System wyliczeń wynagrodzeń stosowany w Polsce należy do wyjątkowo skomplikowanych i nie sposób przewidzieć wszystkich możliwych przypadków, z którymi można się zetknąć w pracy zawodowej. Dlatego, proszę traktować kalkulator jedynie jako pomoc przy wyliczeniach.

Kontakt


biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Hotel MARRIOTT – Centrum LIM,

Sekretariat – III piętro, pokój 03.190

Autor: Maciej Derwisz, maciej@polbi.pl

Prawa autorskie


Niniejszy kalkulator jest programem bezpłatnym, który mogą Państwo bez ograniczeń używać w swojej pracy zawodowej. Program, wraz z kodem źródłowym, podlega prawom autorskim i stanowi własność POLBI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Odpłatne rozpowszechnianie programu, zmiany w kodzie źródłowym czy jego modyfikacje bez zgody właściciela będą traktowane jako naruszenie praw autorskich i będą podlegać ściganiu z mocy prawa.