logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Kalkulator wynagrodzeń (płac) pracowników

Kalkulator wynagrodzeń osobowych pracowników. Przeliczanie zarobków brutto/netto. Umowa o pracę netto/brutto. Wyliczenia za lata 2012-2018 (wraz z symulacją lat następnych z pominięciem limitu podstawy składek emerytalno-rentowych). Kalkulator płac jest bezpłatnym programem do pobrania i instalacji na komputerze będącym w posiadaniu użytkownika.

 

Plik instalacyjny kalkulatora do pobrania


Kalkulator wynagrodzeń wersja 4.0  dla środowiska Windows 7 i nowszego.

Uwaga: Do spakowania pakietu instalacyjnego użyto popularnego, bezpłatnego programu „WinZip”.

Spakowany pakiet instalacyjny – pobierz i zainstaluj na swoim komputerze.

 

Instalacja kalkulatora – praktyczne uwagi


W celu instalacji kalkulatora należy:

 • pobrać odpowiedni dla systemu operacyjnego spakowany kalkulator ze strony Polbi i zapisać go na dysku,
 • rozpakować pobrany plik przy pomocy programu, np. „WinZip”,
 • po rozpakowaniu kalkulatora dwukrotnie kliknąć na plik setup.exe w celu ostatecznej instalacji kalkulatora (kalkulator będzie dostępny w menu Start systemu Windows).

UWAGA: Jeżeli dokonujecie Państwo aktualizacji wersji kalkulatora to konieczne jest ręczne usunięcie wersji poprzedniej! (np. pod Windows 7 można tego dokonać w sposób następujący: klikamy przycisk „Start” – potem „Panel sterowania” – potem „Programy i funkcje” a następnie poprzez kliknięcie PPM na liście programów na kalkulatorze wybieramy z menu „Usuń”).

 

Bezpłatny kalkulator wynagrodzeń brutto/netto i netto/brutto


Kalkulator ma charakter dwustronny – przelicza pensje z kwoty brutto na netto i z netto na brutto. Kalkulator umożliwia ustalenie podstawy ubezpieczeń emerytalno-rentowych przy przekroczeniu limitu. Daje możliwość ustalenia kosztów uzyskania przychodu i swobodę doboru stawek podatkowych. Wylicza narzut kosztów ZUS pracodawcy. Kalkulator obejmuje lata 2012-2018.

 

Funkcje kalkulatora wynagrodzeń brutto/netto (netto/brutto)


Kalkulator wynagrodzeń ma charakter dwustronny.

Kalkulator umożliwia wyliczanie:

 • wartości wynagrodzenia netto na podstawie wynagrodzenia brutto,
 • wartości wynagrodzenia brutto na podstawie wynagrodzenia netto,
 • ustalenie prawidłowej podstawy wyliczania składek ubezpieczeń emerytalno-rentowych w przypadkach przekroczenia limitu u jednego (z uwzględnieniem wynagrodzeń z poprzednich miesięcy) lub wielu pracodawców (wzór proporcji ZUS),
 • ustalenie procentowego udziału wartości ubezpieczenia społecznego pracownika w jego wynagrodzeniu brutto (do ZUS Z-3),
 • narzutu kosztów ZUS pracodawcy,
 • sumy kosztów wynagrodzenia wraz z narzutem pracodawcy,
 • konieczności naliczania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w zależności od wieku i płci pracownika lub opcji związanych z urlopami rodzicielskimi czy zatrudnienia osób bezrobotnych,
 • wartości wynagrodzenia brutto (ograniczonego) w sytuacji pracowników zatrudnionych za wynagrodzeniem stałym w momencie nieprzepracowania przez nich pełnego miesiąca.

 

Swoboda doboru parametrów kalkulatora przeliczania płac pracowników


Kalkulator pozwala na płynną (powoduje natychmiastowe przeliczenie pozostałych danych) zmianę następujących parametrów:

 • można płynnie zmieniać wartość naliczania kosztów uzyskania przychodu (pracownik miejscowy i dojeżdżający oraz możliwość ustawienia zerowych kosztów uzyskania przychodów),
 • można wyłączać naliczanie kwoty zmniejszającej podatek (PIT-2),
 • łatwy przełączanie stawek podatkowych (18% i 32%),
 • możliwa jest rezygnacja z naliczania składki emerytalno-rentowej (wyzerowanie),
 • możliwe jest zaawansowane wyliczenie podstawy naliczania zmniejszonej składki emerytalno-rentowej w sytuacji przekroczenia rocznego limitu, zarówno przy zatrudnieniu u jednego pracodawcy na podstawie wprowadzonych kwot z poprzednich miesięcy, jak i zatrudnienia u wielu pracodawców na podstawie oświadczenia złożonego przez pracownika (przy pomocy odpowiedniej proporcji, która ustala wysokość podstawy),
 • można wyłączyć naliczanie wartości Funduszu Pracy i FGŚP, jako obciążeń pracodawcy (istnieje możliwość sprawdzenia konieczności naliczania ww. funduszy w zależności od różnych opcji, m. in. wieku i płci pracownika, powrotu z urlopów rodzicielskich, itd.),
 • istnieje możliwość wprowadzenia własnej wartości składki ubezpieczenia wypadkowego, która może być różna u różnych pracodawców,
 • możliwość wprowadzenia ilości godzin przepracowanych w sytuacji nieprzepracowania przez pracownika pełnego miesiąca (w wypadku zatrudnienia za wynagrodzeniem stałym).

 

Kalkulator wynagrodzeń – wygląd programu


Kalkulator wynagrodzeń. Przeliczanie płac, zarobków, pensji z kwoty netto na brutto.

Rys. 1. Menu główne kalkulatora

 

Kalkulator płac. Wyliczanie zarobków, pensji pracowników - kwota netto/brutto.

Rys. 2. Obliczanie narzutu pracodawcy.

 

Kalkulator wynagrodzeń osobowych (płac) pracowników. Kwota netto/brutto.

 Rys. 3. Wyliczanie ograniczenia poboru składek.

Zastosowanie kalkulatora wyliczania wynagrodzeń/płac.


Program do wyliczania wynagrodzeń (płac) ma bardzo uniwersalne zastosowanie.

Kalkulator może być używany:

 • w działach kadrowo-płacowych do łatwego wyliczenia wynagrodzeń netto pracowników wraz z narzutem kosztów ZUS pracodawcy (przy łatwym wyborze różnego rodzaju parametrów wyliczeniowych),
 • jako pomoc przy wyliczenia ograniczenia poboru składek emerytalno-rentowych,
 • jako pomoc dla szybkiego ustalania wartości wynagrodzenia brutto dla zadanej wartości wynagrodzenia netto,
 • jako kalkulator dla szybkiego wyliczenia łącznego kosztu zatrudnienia pracownika,
 • jako kalkulator konieczności naliczania Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Zmiany wprowadzone do  wersji 4.0 kalkulatora


 1. Dostosowano program do pracy w 2018 roku.
 2. Wprowadzono limit ograniczenia podstawy składek emerytalno – rentowych dla 2018 roku.
 3. Wprowadzono możliwość symulacji wyliczenia wynagrodzenia w przypadku zniesienia ograniczenia limitu podstawy składek emerytalno – rentowych – w tym celu należy wybrać rok 2019 (limit dla tego roku nie jest wprowadzony)
 4. Dodano nową funkcjonalność. Od wersji 4.0 program potrafi wyliczyć wartość wynagrodzenia brutto w sytuacji nie w pełni przepracowanego miesiąca przez pracownika (funkcja dostępna pod przyciskiem „Niepełny m-c”). W celu wyliczenia wartości wynagrodzenia należy określić miesiąc i rok pracy w niepełnym miesiącu oraz wprowadzić liczbę godzin przepracowanych przez pracownika (może być ona wyrażona również w częściach ułamkowych godziny).
 5. Wprowadzono nowe algorytmy zabezpieczenia przed wprowadzeniem niepoprawnych kwot.

 

Informacje końcowe


„Kalkulator wynagrodzeń” jest narzędziem płacowym, którego celem jest ułatwienie wyliczenia wartości wynagrodzenia brutto-netto a również netto-brutto (przy płynnej zmianie różnych opcji wyliczeniowych). Autor programu dołożył wszelkich starań by zapewnić jego bezbłędną pracę, ale proszę pamiętać, iż niniejszy kalkulator nie może być w żaden sposób źródłem prawa czy wzorcem wyliczeniowym. System wyliczeń wynagrodzeń stosowany w Polsce należy do wyjątkowo skomplikowanych i nie sposób przewidzieć wszystkich możliwych przypadków, z którymi można się zetknąć w pracy zawodowej. Dlatego, proszę traktować kalkulator jedynie jako pomoc przy wyliczeniach.

 

Kontakt


biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Hotel MARRIOTT – Centrum LIM,

Sekretariat – III piętro, pokój 03.190

 

Prawa autorskie – bezpłatny kalkulator wynagrodzeń


Niniejszy kalkulator jest programem bezpłatnym, który mogą Państwo bez ograniczeń używać w swojej pracy zawodowej. Program, wraz z kodem źródłowym, podlega prawom autorskim i stanowi własność POLBI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Odpłatne rozpowszechnianie programu, zmiany w kodzie źródłowym czy jego modyfikacje bez zgody właściciela będą traktowane jako naruszenie praw autorskich i będą podlegać ściganiu z mocy prawa.