Andrzej Kępa - wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.

 

 
 

Ekspert do spraw rachunkowości i środków trwałych.

 

Główny księgowy, konsultant, wykładowca-praktyk, doświadczony dydaktyk.

Wiedzę praktyczną zdobywał na stanowiskach księgowego, głównego księgowego i dyrektora finansowego.

 

 

 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, WIELOLETNIA PRAKTYKA

Ekspert do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, główny księgowy w dużych przedsiębiorstwach, funkcje kierownicze i dyrektorskie.

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej trenera przeprowadził już kilka tysięcy godzin wykładów, szkoleń i kursów z zakresu księgowości, bilansów, rachunku zysków i strat, wyceny, ewidencji i  inwentaryzacji środków trwałych oraz zagadnień kadrowo-płacowych, jak również tematyki związanej z podróżami służbowymi i delegacjami.

  WYSOKIE OCENY UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ

Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy.

Wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

Współpracuje z firma POLBI od wielu lat.

 SPECJALIZACJA

Rachunkowość (plany kont, ewidencja i rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja kosztów), sprawozdania finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat - sporządzanie  i wycena), krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości, środki trwałe i inwestycje (ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja, inwentaryzacja), prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

 

 

 TEMATYKA SZKOLEŃ

Tematyka objęta zakresem realizowanych szkoleń:

  • Kurs na specjalistę ds. majątku trwałego

  • Kurs księgowości - od podstaw

  • Kurs na głównych księgowych

  • Kurs kadrowo-płacowy

  • Inwentaryzacja - procedury – rozliczenia

  • Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

  • Zmiany w ustawie o rachunkowości

  • Bilanse, zamknięcie roku, zamknięcie ksiąg rachunkowych

  • Podróże służbowe – krajowe i zagraniczne

  • Środki trwałe w ujęciu bilansowym, Krajowe Standardy Rachunkowości

 

Aktualna oferta szkoleń dostępna w zakładce

"Księgowość i Podatki" oraz "ZUS, Kadry i Płace".

Serdecznie zapraszamy!