Andrzej Radzisław - wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.

 

 
 

Specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych. Radca Prawny.

 

Były pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ekspert, specjalista. Prelegent konferencji i sympozjów o zasięgu krajowym.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 

  ANDRZEJ RADZISŁAW - EKSPERT W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Przez wiele lat zatrudniony w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami, analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

Kontrolował jednostki terenowe ZUS w zakresie wydawania decyzji, w tym w zakresie stosowania przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

  ANDRZEJ RADZISŁAW - WYKŁADOWCA, TRENER, UCZESTNIK KONGRESÓW I SYMPOZJÓW

Trener z wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo-płacowych również dla pracowników Oddziałów ZUS.

Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych.

Uczestniczy w kongresach i sympozjach związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.

  CENIONY AUTOR PORADNIKÓW, WSPÓŁPRACA Z CZASOPISMAMI I WYDAWNICTWAMI

Autor i współautor poradników i wyjaśnień przepisów kierowanych do jednostek terenowych ZUS.

Publikuje na łamach czasopism wydawnictw branżowych m.in. Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, w wydawnictwie GOFIN, WiP oraz C.H. BECK.

  ANDRZEJ RADZISŁAW - WYBRANE PUBLIKACJE

Andrzej Radzisław opublikował m.in. następujące pozycje:

 • Instrukcja opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 • Opłacanie składek ZUS - Poradnik dla przedsiębiorcy i pracodawcy.

 • Opłacanie składek ZUS - Poradnik dla przedsiębiorcy i pracodawcy.

 • Instrukcja opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jest współautorem następujących publikacji:

 • Jak zatrudniać - etat czy współpraca?

 • Jak obliczyć wynagrodzenia? Od czego płaci się składki? - Vademecum Rzeczpospolitej.

 • Jak zawrzeć umowę o pracę, zlecenia, o dzieło? - Vademecum Rzeczpospolitej.

 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe po nowemu - Vademecum Rzeczpospolitej.

 • Składki od pracownika, zleceniobiorcy menedżera - Vademecum Rzeczpospolitej.

 

 

 ANDRZEJ RADZISŁAW - TEMATYKA SZKOLEŃ

Tematyka objęta zakresem realizowanych szkoleń:

 • Zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze.

 • Umowy zlecenia.

 • Rozliczanie z ZUS i Urzędem Skarbowym.

 • Zatrudnienie na umowę zlecenia i umowę o dzieło.

 • Obowiązki związane z opłacaniem składek ZUS.

 • Nowelizacja Kodeksu Pracy, zmiany w ubezpieczeniach społecznych.


Aktualna oferta szkoleń dostępna w zakładce

"ZUS, Kadry i Płace".

Serdecznie zapraszamy!