Anna Górczyńska - wykładowca trener, doktor nauk prawnych

 

 
 

Wykładowca, trener, ekspert, adiunkt na Uniwersytecie Łódzkim.

 

Autorka ekspertyz i opinii prawnych. Ekspert Rządowego Centrum Legislacji. Członek Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, PLAN, PCLG. Autorka wielu publikacji dotyczących zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prawnego i prawa konkurencji.

 

   OBSZERNA WIEDZA PRAWNICZA, PRACOWNI NAUKOWY

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Uczestniczyła w stypendiach na uniwersytetach w Niemczech (Münster, Giessen, Bonn) oraz w Bundestagu.

Adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uzyskała tytuł doktora nauk prawnych przedkładając rozprawę dotyczącą zamówień publicznych w prawie wspólnotowym.

Staże w instytucjach lobbingowych w Brukseli.

   DOŚWIADCZONY WYKŁADOWCA, PRELEGENT

Prowadzi wykłady dotyczące zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, funduszy strukturalnych UE, zarządzania projektami UE oraz europejskiego prawa gospodarczego.

Wykładała również na uniwersytetach w Niemczech (Universitat Giessen, Freie Universitat Berlin). Uczestniczyła jako prelegent w wielu międzynarodowych konferencjach m.in. w Danii (Public Procurement Global Revolution V, Kopenhaga), Chinach (International Public Procurement Forum, Pekin) i Wielkiej Brytanii (Public Procurement Global Revolution VI, Nottingham).

Jest również doświadczonym trenerem prowadzącym liczne szkolenia dotyczące różnych praktycznych aspektów zamówień publicznych. Adresatami szkoleń są zarówno zamawiający, jak i wykonawcy.

Panie doktor Anna Górczyńska posiada biegłą znajomość języka angielskiego i niemieckiego oraz dobrą języka rosyjskiego, francuskiego i włoskiego.

  AUTORKA WIELU PUBLIKACJI

Autorka publikacji w językach polskim, angielskim i niemieckim dotyczących zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, funduszy unijnych, ICT oraz innych zagadnień prawa gospodarczego.

Autorka ekspertyz i opinii prawnych, w szczególności z dziedziny zamówień publicznych.

Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych oraz w zakresie zarządzania projektami unijnymi.

 EKSPERT, DORADCA, CZŁONEK STOWARZYSZEŃ I RAD PROGRAMOWYCH

Ekspert Rządowego Centrum Legislacji. Członkiem Rady Programowej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. Należy do Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, PLAN, PCLG.