Anna Lignar - wykładowca trener, specjalista farmacji aptecznej.

 

 
 

Wykładowca, doświadczony trener, audytor, funkcje kierownicze w firmach farmaceutycznych.

 

Audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej. Odpowiedzialna za organizację systemu jakości i procedury Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowni farmaceutycznej.

 

   EKSPERT W ZAKRESIE SYSTEMU NADZORU JAKOŚCI

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista pierwszego stopnia z farmacji aptecznej.

Uczestniczyła w międzynarodowym programie Tempus-Jep 11383 realizowanym w aptekach szpitalnych we Francji oraz w Belgii.

  NORMY ISO, PROCEDURY DPD, AUDYT W FIRMACH FARMACEUTYCZNYCH

Pełniła funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej wdrażając procedury Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej zapewniające właściwe funkcjonowanie procesów dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Odpowiedzialna za organizację i implementację systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001: 2000.

Pełniła funkcję audytora wewnętrznego w firmie farmaceutycznej w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania jakością.

  FUNKCJE KIEROWNICZE, DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Na stanowisku Kierownika Składu Konsygnacyjnego odpowiadała za organizację farmaceutyczną i logistyczną systemu dystrybucji, wdrożenie i nadzór nad systemem jakości.

Jako kierownik Działu Zarządzania Jakością była odpowiedzialna za wdrożenie i utrzymywanie systemu jakości zgodnego z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowniach farmaceutycznych.

Pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym.

Sprawuje funkcję Kierownika Operacyjnego do spraw Jakości (Affiliate Quality Operations Manager).

 

 

 TEMATYKA SZKOLEŃ

Tematyka objęta zakresem realizowanych szkoleń:

  • Nowe wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD) w hurtowni farmaceutycznej.

  • Audyt w hurtowni farmaceutycznej - cele, zasady, raporty, wymagania dla audytorów.

  • Zarządzanie ryzykiem w jakości. Zasady i techniki analizy ryzyka.

  • Efektywny System Jakości DPD (GDP). Skuteczny nadzór nad systemem jakości.

 

Aktualna oferta szkoleń dostępna w zakładce "Medycyna".

Serdecznie zapraszamy!