Anna Lignar - wykładowca, trener, Audytor Wiodący IRCA, ISO 9001:2015.

 

 Wykładowcy Polbi - Anna Lignar: szkolenia kursy.
 

Wykładowca, doświadczony trener, audytor, funkcje kierownicze w firmach farmaceutycznych.


Audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej. Odpowiedzialna za organizację systemu jakości i procedury Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowni farmaceutycznej.

 

   EKSPERT W ZAKRESIE SYSTEMU NADZORU JAKOŚCI

Anna Lignar - Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista pierwszego stopnia z farmacji aptecznej.

Uczestniczyła w międzynarodowym programie Tempus-Jep 11383 realizowanym w aptekach szpitalnych we Francji oraz w Belgii.

Świadczy usługi doradcze z zakresu obrotu hurtowego i realizacji wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

  NORMY ISO, PROCEDURY DPD, AUDYT W FIRMACH FARMACEUTYCZNYCH

Anna Lignar pełniła funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej wdrażając procedury Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej zapewniające właściwe funkcjonowanie procesów dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Odpowiedzialna za organizację i implementację systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001: 2000.

Pełniła funkcję audytora wewnętrznego w firmie farmaceutycznej w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania jakością.

  AUDYTOR WIODĄCY IRCA, ISO 9001:2015

Anna Lignar jest Certyfikowanym Audytorem Wiodącym ISO 9001:2015, rej. w IRCA oraz audytorem wewnętrznym systemu zarządzania jakością.

 

 Anna Lignar - wykładowca, trener, Audytor Wiodący IRCA, ISO 9001:2015. Szkolenia i kursy.  Anna Lignar - Certificate of Achievement. Wykładowca, trener - szkolenia i kursy
Certyfikat Certyficate

  FUNKCJE KIEROWNICZE, DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Anna Lignar na stanowisku Kierownika Składu Konsygnacyjnego odpowiadała za organizację farmaceutyczną i logistyczną systemu dystrybucji, wdrożenie i nadzór nad systemem jakości.

Jako kierownik Działu Zarządzania Jakością była odpowiedzialna za wdrożenie i utrzymywanie systemu jakości zgodnego z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowniach farmaceutycznych.

Pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym.

Sprawując funkcję Kierownika Operacyjnego do spraw Jakości (Affiliate Quality Operations Manager) była odpowiedzialna za zarządzanie jakością produktu i wdrożenie oraz funkcjonowanie systemu jakości DPD. 

 

Szkolenia dla branży farmaceutycznej Anna Lignar prowadzi w firmie Polbi.

 

 TEMATYKA SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ ANNĘ LIGNAR

Tematyka objęta zakresem realizowanych szkoleń:

  • Nowe wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD) w hurtowni farmaceutycznej.

  • Audyt w hurtowni farmaceutycznej - cele, zasady, raporty, wymagania dla audytorów.

  • Zarządzanie ryzykiem w jakości. Zasady i techniki analizy ryzyka.

  • Efektywny System Jakości DPD (GDP). Skuteczny nadzór nad systemem jakości.

  • Projektowanie i wdrażanie systemów jakości w oparciu o podejście procesowe.

 
  Anna Lignar prowadzi szkolenia z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD) w hurtowni farmaceutycznej, audytu, zarządzania ryzykiem w jakości, projektowania i wdrażania systemów jakości.

Aktualna oferta szkoleń dostępna w zakładce "Medycyna".

Serdecznie zapraszamy na kursy i szkolenia do Polbi!