EXCEL DLA KSIĘGOWYCH, EXCEL DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW KADR I PŁAC. ARKUSZ KALKULACYJNY - ZAAWANSOWANE FUNKCJE, OPTYMALIZACJA PRACY, ELEMENTY JĘZYKA VBA.

     
 

Polbi - Warszawa. Warsztaty komputerowe. Kurs EXCEL'a.

  

EXCEL W KSIĘGOWOŚCI, KADRACH I PŁACACH

  • Efektywna obsługa arkusza kalkulacyjnego EXCEL w praktyce.

  • Optymalizacja pracy, własne narzędzia. Nowe rozwiązania.

  • Wykorzystanie Excela w codziennej pracy.

  • Zupełnie nowe możliwości - poznaj VBA (Visual Basic for Application)

 

POLECAMY WARSZTATY KOMPUTEROWE


 

EXCEL W KADRACH i PŁACACH. Zastosowanie arkusza w działach kadrowo-płacowych. Zajęcia 2-dniowe.

EXCEL W KSIĘGOWOŚCI. Dwudniowe warsztaty dla księgowych. Arkusz kalkulacyjny w praktyce.

EXCEL OPTYMALIZACJA. Pogłębienie umiejętności pracy w arkuszu. Szkolenie 2-dniowe.

EXCEL - VBA. Kurs wykorzystania wybranych procedur języka VBA w pracy w z arkuszem.

  

DZIŚ ZNAJOMOŚĆ EXCELA TO OBOWIĄZEK - NIE ATUT!

 

Akademia Specjalisty. Excel, VBA. Kurs w Warszawie dla początkujących i śrdniozaawansowanych. Specjalistyczne szkolenia z MS Excel. Funkcje Visual Basic for Applications. Podnoszenie kompetencji pracowników. Warsztaty komputerowe - Funkcje VBA w programie Excel.

 

  EXCEL W FIRMIE I BIURZE - PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE APLIKACJI MICROSOFT EXCEL

Na rynku pracy XXI wieku dla pracodawców osoba znająca w dobrym stopniu arkusz kalkulacyjny Excel i umiejąca go sprawnie wykorzystać w codziennej pracy to prawdziwy skarb. Obecnie dobre wykształcenie i podstawowa znajomość komputera w pracach biurowych to za mało - niezbędna jest również dobra znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Pracodawcy w codziennej pracy wymagają sprawnego posługiwania się Excelem przy sporządzaniu automatycznych zestawień, raportów i formularzy, zarządzaniu zbiorami danych, prowadzeniu analiz statystycznych jak również graficznej prezentacji efektów przetwarzania danych w formie diagramów czy wykresów.

Oczywiście w firmach możemy spotkać dedykowane rozwiązania w postaci drogich, specjalistycznych programów, ale i tak ich użytkownicy wspomagają się zestawieniami przetwarzanymi uprzednio z wykorzystaniem Excela. Arkusz kalkulacyjny to uniwersalne, proste i elastyczne narzędzie, które daje potężny wachlarz wszelakich możliwości, aby ułatwić i przyśpieszyć pracę w różnych aspektach prac analityczno-biurowych.

Tworząc zestawienia, raporty czy analizy przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego, bardzo często działamy pod presją czasu i czynników ludzkich, co przy słabej znajomości narzędzi Excela powoduje, że działamy chaotycznie, nieefektywnie i z dużym prawdopodobieństwem popełnienia błędu. Każda konieczność reedycji arkusza powoduje niechęć i przysparza niemal tyle samo pracy co wykonanie zestawień na kartce papieru. Tymczasem, nawet niewielkie zwiększenie umiejętności obsługi programu Excel i wykorzystanie nawet najprostszych funkcji arkusza kalkulacyjnego w nim dedykowanych będzie pozwalało stworzyć wydajniejsze, czytelniejsze i mniej chaotyczne zestawienia, a co najważniejsze, nie będzie powodowało już stresu związanego z koniecznością tworzenia excelowskich sprawozdań i oszczędziło by multum czasu, który na pewno można by wykorzystać w inny sposób.

 

Doskonalenie zawodowe. Kursy obsługi programu MS Excel. Specjalista ds. aplikacji Excel i języka VBA. Akademia umiejętności.

 

WYSTARCZY NIEWIELKI WZROST EFEKTYWNEJ I PRAKTYCZNEJ WIEDZY Z ZAKRESU OBSŁUGI PROGRAMU EXCEL A KORZYŚCI BĘDĄ NIEZWYKLE WYMIERNE!

 

  KURSY EXCELA. WARSZTATY KOMPUTEROWE W POLBI. EFEKTYWNE SZKOLENIA.

Kursy Excela organizowane w Polbi prowadzone są najnowszymi metodami, opartymi na bazie ponad 20-letnich doświadczeń i zorientowane w sposób kluczowy na efekcie szkolenia.

Uczestnicy szkoleń z obsługi i praktycznego wykorzystywania programu Excel pod kierownictwem trenera zobligowani są do przećwiczenia i utrwalenia zdobytej wiedzy realizując zaplanowane zadania przy samodzielnych stanowiskach komputerowych. W każdej chwili istnieje podgląd realizowanych zadań. Prowadzący szkolenie z wykorzystaniem projektora prezentuje poszczególne etapy szkolenia, pokazuje i objaśnia sposoby rozwiązywania zadań i ukierunkowuje samodzielną pracę uczestników zajęć. Prezentacje wykonywane przez trenera porządkują i ułatwiają prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Aktywne zaangażowanie uczestników w realizowany program to nasza dewiza. Programy bogate są w praktyczne ćwiczenia (tzw. case studies), które na bieżąco wyjaśniają możliwości zastosowania poznawanych rozwiązań w praktyce. Poziom zajęć jest zawsze dostosowany do potrzeb uczestników kursów, zapewniając tym samym przyswojenie przekazywanej wiedzy w sposób najbardziej efektywny.

Nasze kursy z zakresu tematyki związanej z programem Excel staramy się zawsze kierunkować pod zawodowo pogrupowanych uczestników, co potęguje praktyczne możliwości wykorzystania programu Excel w pracy zawodowej konkretnych działów.

Prowadzimy specjalistyczne, odrębne kursy z Excela'a dla działów księgowości, działów kadrowo-płacowych, administracji biurowej oraz dla finansistów. Jako firma od lat związana z rynkiem szkoleń, głównie księgowo-finansowych i pokrewnych doskonale rozumiemy i rozpoznajemy potrzeby poszczególnych działów, związane z obsługą arkusza kalkulacyjnego.

 

JUŻ DZIŚ ZWIĘKSZ EFEKTYWNOŚĆ WYKONYWANEJ PRACY - METODA ĆWICZEŃ DROBNYMI KROCZKAMI POZWOLI CI OPANOWAĆ I POLUBIĆ TO CO DOTYCHCZAS BYŁO POZA TWYM ZASIĘGIEM!

 

  WYKORZYSTANIE ARKUSZA KALKULACYJNEGO W KSIĘGOWOŚCI - MICROSOFT EXCEL 

Excel - Kurs praktycznego zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w działach księgowości, finansowych i pokrewnych. Zoptymalizowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego pod kątem pracowników służb księgowych.

Zajęcia poświęcone korzystaniu z aplikacji Microsoft Excel w pracy działów księgowych obejmują zagadnienia związane z tworzeniem praktycznych narzędzi (m. in. zarządzanie należnościami i zobowiązaniami, zestawienie obrotów i sald, sprawozdanie finansowe - bilans i rachunek zysków i strat, i inne).

Słuchacze kursu poświęconego wykorzystaniu programu Excel w księgowości bazując na doświadczeniach z dotychczasowej pracy z arkuszem kalkulacyjnym poznają i nauczą się jak pracować z tabelami danych, jak stosować program MS Excel do zadań, które są codziennie wykonywane w działach finansowo-księgowych oraz uzyskają wiedzę o szeregu przydatnych zalet tabel danych (tabel przestawnych). Częścią warsztatów z Excela dla księgowych są zagadnienia tabel przestawnych, traktowanych jako podstawowe narzędzie do tworzenia błyskawicznych zestawień i filtrowanych raportów.

Osoby uczestniczące w lekcjach zdobędą wiedzę, która pozwoli uniknąć wpisywania powtórzonych wartości (duplikatów) do komórek arkusza kalkulacyjnego Excela, poznają narzędzia duplikatów danych, narzędzia grupowania danych kolumnami, będą umiały prezentować salda i obroty kont przy tworzeniu zestawień księgowych, tworzyć analizy kosztowo-przychodowe, terminowo zarządzać i przeprowadzać windykacje należności, jak również opracowywać zestawienia zobowiązań w aspekcie czasu ich wymagalności. Omówieniu podlegać będą zasady zabezpieczania i import danych.

POLECAMY KURS: EXCEL W KSIĘGOWOŚCI. WARSZTATY DLA KSIĘGOWYCH. ARKUSZ KALKULACYJNY W PRAKTYCE.
  

  WARSZTATY KOMPUTEROWE - EXCEL DLA DZIAŁÓW KADROWO-PŁACOWYCH

Excel - Kurs praktycznego zastosowania programu komputerowego Excela w działach kadrowo-płacowych, w rachubie płac i działach pokrewnych.

Szkolenie z Excela posłuży zwiększeniu wydajności i zastosowaniu nowych rozwiązań wykorzystywanych przy tworzeniu tabel i raportów przez pracowników działów kadrowych i płacowych.

Na zajęciach warsztatowych z Excela zostanie zaprezentowana zaawansowana i zoptymalizowana praca z tabelami danych kadrowych w formie tabel przestawnych - niezbędnego i najbardziej cenionego przez służby kadrowe narzędzia aplikacji Microsoft Excel.

   

Kurs praktycznego korzystania z funkcji Excela to okazja dowiedzenia się, jak używać zestawienia Excela przy tworzeniu korespondencji seryjnej docierającej "w mgnieniu oka" do setek pracowników ich danych osobowych i dodatkowych informacji im przypisanych.

Warto również skorzystać z wiedzy, doświadczenia, rad i sugestii prowadzącego szkolenie jak wykorzystać najnowsze narzędzia Excela przy pracach z danymi kadrowo-płacowymi oraz jak zwiększyć wykorzystanie funkcji w formułach w arkuszach obliczeniowych działów płacowych (listy płac, rachunki umów cywilnoprawnych - umowy zlecenia i umowy o dzieło, zestawienia kadrowe).

KALKULATOR TO HISTORIA.

 

Wykorzystaj funkcje oraz  narzędzia programu Excel i twórz szablony arkuszy kalkulacyjnych przydatnych w Twojej pracy. Kilka kliknięć może zapewnić efektywne, sprawne i profesjonalne obliczenia.

 

TERAZ CZAS NA EXCELA!

Kurs Excela dla kadrowców to także walidacja danych i usuwanie duplikatów, praca z formatami danych w postaci dat, import danych i ich zabezpieczenie w arkuszu. Warto wiedzieć więcej i unikać kłopotów związanych z obsługą programu Excel jako narzędzia służącego pomocą w pracy sekcji kadrowo-płacowych.

POLECAMY KURS: ZASTOSOWANIE EXCELA W DZIAŁACH KADROWO-PŁACOWYCH (EXCEL W KADRACH I PŁACACH)

 

Excel dla kadrowców i finansistów. Arkusz kalkulacyjny dla księgowych i pracowników działów kadr i płac. Zajęcia komputerowe dla początkujacych w Warszawie. Kursy - poziom średniozaawansowany. Bogata oferta pozycji szkoleniowych dla pracujących. Kształcenie ustawiczne dorosłych.

 

  OPTYMALIZACJA W EXCELU. ZAAWANSOWANA OBSŁUGA ARKUSZA KALKULACYJNEGO

Excel - Kurs optymalizacji zastosowania i wykorzystania Excela w pracy biurowej. Warsztaty komputerowe związane z nabyciem nowych umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego programu komputerowego Microsoft Excel.

Udział w zajęciach z Excela ma na celu pomóc w zwiększenie szybkości pracy z aplikacją Excel, przedstawić nowatorskie narzędzia programu, pozwolić unikać stresu przy tworzeniu formuł, tworzenie przejrzystych i czytelnych raportów, zagwarantować nabycie umiejętności łatwej edycji danych i wiele innych, jak również posiąść wiedzę niezbędną dla pracowników wszystkich działów, w których wykorzystuje się arkusz kalkulacyjny Excel zarówno w prostej obsłudze biurowej, jak i księgowości, obowiązkach służb kadrowo-płacowych, finansów, działów HR i administracji.

Celem kursu z optymalizacji pracy w programie Excel jest pogłębienie umiejętności uczestników zajęć, praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i nauczenie zupełnie nowych rozwiązań i narzędzi, które oferuje Excel - czynniki te pozwolą uczestnikom zajęć w zupełnie nowy sposób odnaleźć się w codziennej pracy zawodowej i uzyskać lepszą pozycję na rynku pracy jako pracownik o wyższych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Na kursie optymalizacji zastosowania i wykorzystania Excela uczestnicy mają możliwość nauczenia się również elementów automatyzacji pracy z praktycznym wykorzystaniem makr na poziomie podstawowym (bez wgłębiania się w tajniki języka programowania VBA - Visual Basic for Application).

POLECAMY KURS: OPTYMALIZACJA PRACY W EXCELU - SZKOLENIE Z EXCELA DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH
 

  EXCEL - ZUPEŁNIE NOWE MOŻLIWOŚCI - RAPORTY Z WYKORZYSTANIEM VBA

Excel - Kurs wykorzystania wybranych procedur języka VBA (Visual Basic for Application) w Excelu.

Kurs wykorzystania VBA w Excelu przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują już z Excela w codziennej pracy, a chcą tworzyć raporty i zestawienia, czy analizować dane jeszcze szybciej, jeszcze lepiej i jeszcze nowocześnie.

Program kursu ukierunkowany jest na wykorzystanie wybranych procedur języka VBA (Visual Basic for Application) w aplikacji Microsoft Excel. Kurs prowadzony jest całkowicie od podstaw z tematycznie wydzielonego zakresu ale przeznaczony dla osób znających już arkusz kalkulacyjny w sposób gwarantujący sprawność w obsłudze arkusza.

Szkolenie z zastosowania w Excelu procedur języka Visual Basic for Application (VBA) zostało przygotowane wyłącznie pod kątem sporządzania praktycznych narzędzi służących pomocą w codziennej pracy.

Szczególny nacisk przy opracowywaniu zakresu warsztatów komputerowych został położony na tematykę związaną z tworzeniem i prostą edycją makrodefinicji (makr) w Excelu, omówieniu kontrolek formularza i ich prostym zastosowaniu w sporządzanych arkuszach, omówieniu podstaw języka VBA i jego zastosowaniu w Excelu, zapoznaniu uczestników szkolenia z podstawowymi możliwościami kontroli komórek z poziomu VBA, zapoznaniu biorących udział w zajęciach z kilkoma podstawowymi funkcjami wykorzystywanymi w VBA do optymalizacji pracy z arkuszem (IF, INPUTBOX, MSGBOX, pętle).

Kurs VBA w Excelu to praktyczne ćwiczenia i prezentacja codziennych zastosowań aplikacji MS Excel w powiązaniu z językiem Visual Basic for Application.

POLECAMY KURS: EXCEL - WYKORZYSTANIE WYBRANYCH PROCEDUR JĘZYKA VBA W PRACY W EXCELU.
 

EXCEL - WARSZTATY I SZKOLENIA

 

 Praktyczne sposoby korzystania z zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego Excela w pracy w działach kadrowych i płacowych. Zajęcia dla początkujących i średniozaawansowanych.
  Podnoszenie kompetencji pracowników. Warsztaty komputerowe - Funkcje VBA w programie Excel. 
 

EXCEL w działach kadrowo-płacowych

 

Procedury języka VBA w MS Excel

 
     
 Excel w praktyce. Szkolenia dla pracowników. Warsztaty i zajęcia w ofercie szkoleniowej Polbi - Warszawa. Optymalizacja pracy w Excel'u. Szkolenie dla średniozaawansowanych użytkowników programu MS EXCEL. Zaawansowane możliwości arkusza kalkulacyjnego.   Program Excel w księgowości. Narzędzia duplikatów, tekst grupowany kolumnami, salda kont. Zabezpieczenie i import danych.  
 

Optymalizacja pracy w Excel'u

 

Excel w księgowości

 

POLBI - KORZYSTNE CENY KURSÓW Z EXCEL'A