Jakub Rzymowski - wykładowca, trener, prawnik, informatyk

 

 
 

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy, ekspert, szkoleniowiec

 

Doświadczony trener prowadzący szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych, podpisu elektronicznego oraz informatyzacji administracji.

 

   DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, WIELOLETNIA PRAKTYKA

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Zakład Prawa Medycznego). Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie informatyki na Uniwersytecie Łódzkim.

Wykłada podstawy prawne administracji elektronicznej.

  EKSPERT W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Ekspert, specjalista i uznany trener prowadzący szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych, podpisu elektronicznego oraz informatyzacji administracji.

  AUTOR i WSPÓŁAUTOR WIELU PUBLIKACJI

Autor publikacji na temat informatyzacji administracji i ochrony zdrowia oraz danych osobowych. Współautor książek:
  • Informatyzacja podmiotów publicznych w pytaniach i odpowiedziach

  • Ustawa o podpisie elektronicznym. Komentarz

  • ePUAP w praktyce

  • Ochrona osobowych danych medycznych w gabinecie lekarskim

  • Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej

  • Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej

  • Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych

Jest współautorem komentarza do ustawy o podpisie elektronicznym oraz komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych i do Instrukcji kancelaryjnej.

 

 

 TEMATYKA SZKOLEŃ

Tematyka objęta zakresem realizowanych szkoleń:

  • Dokumentacja medyczna - przygotowanie do kontroli

  • Wymogi formalne dokumentacji medycznej w postaci papierowej i elektronicznej

  • Petycje jako nowy obowiązek podmiotu publicznego


Aktualna oferta szkoleń dostępna w zakładkach "Medycyna" oraz "Administracja i oświata".

Serdecznie zapraszamy!