STANDARD NAJLEPSZEJ CENY SZKOLENIA NA RYNKU. CENY PROMOCYJNE USŁUG SZKOLENIOWYCH. SZKOLENIE W DOBREJ CENIE. POLBI - WARSZAWA.

 

Zapraszamy na nasze szkolenia po przerwie wakacyjnej.

 

JAK SKORZYSTAĆ Z CENY PROMOCYJNEJ?

  • W przypadku szkolenia jednodniowego na formularzu zgłoszeniowym w polu "Uwagi" należy dopisać: PROMOCJA - 299 ZŁ.

  • Cena promocyjna obowiązuje tylko w wyznaczonym terminie.

  • Cena promocyjna w przypadku szkoleń kilkudniowych jest wskazywana oddzielnie.

  • Ilość miejsc ograniczona.

 

 Standard najlepszej ceny szkolenia. Promocyjne ceny szkoleń. Szkolenia w dobrej cenie. Polbi - Warszawa. Kursy, szkolenia, warsztaty i seminaria, akademia umiejętności. Centrum Dystrybucji Wiedzy i Umiejętności zawodowych.  

POLBI - STANDARD NAJLEPSZEJ CENY SZKOLENIA

Cena promocyjna szkolenia obejmuje:

 

PROMOCYJNE CENY SZKOLEŃ

 CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA

obowiązuje na wybrane szkolenia,

przy dokonaniu zgłoszenia w wyznaczonym terminie.

  Kursy, szkolenia, warsztaty i seminaria. Szkolenia - Standard najlepszej ceny. Kursy - Promocyjne ceny. Szkolenia w dobrej cenie. Warsztaty i seminaria w super cenie. Polbi, Warszawa.
 

 

 

 

INWESTYCJA W KADRY - BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH


Małe i średnie przedsiębiorstwa, mogą ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF).  Bazy Usług Rozwojowych jest administrowana przez PARP - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja w Kadry to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych: szkoleń oraz  kursów zawodowych.

Nasze kursy szkolenia i warsztaty i zajęcia komputerowe  są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych - Inwestycja w Kadry, której administratorem jest PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zobacz wszystkie aktualne oferty szkoleniowe Polbi prezentowane  w Bazie Usług Rozwojowych - Inwestycja w Kadry (PARP) i porównaj ich ceny na tle konkurencyjnych propozycji.

 

KFS 2017 - KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY


Szkolenia dofinansowane z KFS 2017. Wsparcie szkolenia pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych. Polbi - Warszawa.

Korzystając Krajowego Funduszu Szkoleniowego uzyskane środków można przeznaczać się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego wspomagają przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Zobacz priorytety przyznawania dofinansowania w 2017 roku.

 

VAT

FREE

   

USŁUGI SZKOLENIOWE SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT.

Cena szkolenia NETTO = cenie szkolenia BRUTTO.

 

Szkolenia - Standard najlepszej ceny. Kursy - Promocyjne ceny. Szkolenia w dobrej cenie. Warsztaty i seminaria w super cenie. Polbi, Warszawa.

 

Zapraszamy do kontaktu - telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.pl