Maciej Derwisz - wykładowca, trener, szkoleniowiec.

 

 
 

Ekspert z zakresu rachunkowości i rozliczania płac.

 

Wykładowca i trener.

Posiada wieloletnie, bogate doświadczenie dydaktyczne w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów, rozliczania płac i obsługi programów finansowo-księgowych.

 

 DOŚWIADCZENIE, WIELOLETNIA PRAKTYKA

Praktyk z bardzo bogatym doświadczeniem dydaktycznym. Ponad 25 lat czynnej nieprzerwanej pracy.

 

Działalność szkoleniowa obejmuje cykliczne kursy z zakresu:

 

 • dla głównych księgowych, w aspekcie rachunkowości zarządczej, majątku trwałego i obrotowego, rachunku kosztów i innych,

 • zaawansowane rozliczenia płac (rozliczenia wynagrodzeń, składek i świadczeń ZUS w różnych systemach płacowych) w ramach kursów kadrowo-płacowych,

 • obsługę programów finansowo-księgowych i pokrewnych,

 • obsługę programu "Płatnik" na poziomie podstawowym i zaawansowanym, w tym m. in. w powiązanych układach centrum -  oddziały (setki przeprowadzonych kursów od podstaw oraz bieżące omawianie aktualnych zmian),

 • wykorzystanie programu Excel, głównie w działach finansowych i pokrewnych na poziomie podstawowym i zaawansowanym, ze szczególnym uwzględnieniem logiki i poprawności tworzenia formuł,

 • tworzenie prostych aplikacji usprawniających pracę z wykorzystaniem VBA i VB.NET.

  WYSOKIE OCENY UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ

Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy.

Wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

Współpracuje z firma POLBI od wielu lat.

 SPECJALIZACJA

Rachunkowość (plany kont, ewidencja i rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja kosztów), sprawozdania finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat - sporządzanie  i wycena), krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości, środki trwałe i inwestycje (ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja, inwentaryzacja), prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

Specjalizuje się głównie w długoterminowych szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej (przeprowadzone setki kursów, w tym również w ramach projektów unijnych).

 

 

 TEMATYKA SZKOLEŃ

Tematyka objęta zakresem realizowanych szkoleń:

 • Kurs księgowości - od podstaw.

 • Kurs na głównych księgowych.

 • Kurs kadrowo-płacowy.

 • Program Płatnik - Szkolenie od podstaw.

 • Nowy Płatnik - praktyczne warsztaty przy stanowiskach komputerowych.

 • Zastosowanie Excela w księgowości.

 • Optymalizacja pracy w Excelu.

 • Excel - Poznaj go jeszcze lepiej! Praktyka - kurs dla zaawansowanych.


Aktualna oferta szkoleń dostępna w zakładce

"Księgowość i Podatki" oraz "ZUS, Kadry i Płace".

Serdecznie zapraszamy!