Mateusz Kamiński - wykładowca, szkoleniowiec i trener.

 

 
 

Wykładowca i autor publikacji na temat ochrony danych osobowych

 

Doświadczony trener prowadzący szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych oraz informatyzacji ochrony zdrowia.

 

   WIELOLETNIA PRAKTYKA, EKSPERT W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia podyplomowe z prawa europejskiego. Rozprawa doktorska poświęconą problematyce elektronicznej administracji.

  AUTOR i WSPÓŁAUTOR WIELU PUBLIKACJI

Współautor książek „Ochrona osobowych danych medycznych w gabinecie lekarskim" i „Ustawa o podpisie elektronicznym. Komentarz". „Informatyzacja podmiotów publicznych w pytaniach i odpowiedziach", „ePUAP w praktyce".

W wyróżniony przez Centrum Badania Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej za pracę pt. „Powierzenie przetwarzania osobowych danych medycznych a perspektywy prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej".

 

 

 TEMATYKA SZKOLEŃ

Tematyka objęta zakresem realizowanych szkoleń:

  • Dokumentacja medyczna w postaci papierowej i elektronicznej

  • Dokumentacja medyczna - przygotowanie do kontroli

  • Nowelizacja przepisów o ochronie danych osobowych

  • Informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

Aktualna oferta szkoleń dostępna w zakładkach "Medycyna" oraz "Administracja i oświata".

Serdecznie zapraszamy!