Paweł Jaśkiewicz - prawnik, wykładowca, trener.

 

 
 

Arbiter, wykładowca, prawnik, członek kolegiów.

 

Ceniony wykładowca, doświadczony trener.

Arbiter Urzędu Zamówień Publicznych. Członek Kolegium RIO.

Autor publikacji dotyczących działalności pożytku publicznego, zamówień publicznych oraz dyscypliny finansów publicznych.

 

  OBSZERNA WIEDZA PRAWNICZA, DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE

Prawnik. Ceniony wykładowca, doświadczony trener z zakresu zamówień publicznych.

Specjalizacja - szeroko pojęta dziedzina finansów publicznych.

   ARBITER UZP, CZŁONEK KOLEGIUM RIO, CZŁONEK KRRIO

Wieloletni arbiter Urzędu Zamówień Publicznych. Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, Członek Komisji Orzekającej w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO. Członek Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

   AUTOR I WSPÓŁAUTER LICZNYCH PUBLIKACJI

Autor licznych publikacji dotyczących działalności pożytku publicznego, zamówień publicznych, kontroli wewnętrznej oraz dyscypliny finansów publicznych. Między innymi współautor książek pt. "Pożytek publiczny i wolontariat - komentarz obowiązujących przepisów" oraz "Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie".

 

Aktualna oferta szkoleń dostępna w zakładce

"Kursy dla administracji, oświaty, samorządów".

Serdecznie zapraszamy!