Piotr Wojciechowski - wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.

 

 
 

Adwokat, publicysta, inspektor i ekspert prawa pracy.

 

Prowadzi praktykę w kancelarii prawniczej Raczkowski Paruch.

Były pracownik Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, WIELOLETNIA PRAKTYKA

Pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w charakterze specjalisty. Pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004-2008 na stanowisku wicedyrektora Departamentu. Czynnie włączony we wszystkie prace, o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej, oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju.

Aktywny uczestnik obrad Komisji Trójstronnej. Członek kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Pracy. Uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

Posiada uprawnienia inspektora pracy.

  WYKŁADOWCA RENOMOWANYCH UCZELNI

Ceniony wykładowca prawa pracy na renomowanych uczelniach:

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,

 • Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

  WYSOKIE OCENY UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ

Wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 PUBLIKACJE, WSPÓŁPRACA Z WYDAWNICTWAMI

Autor licznych komentarzy do aktualnych regulacji prawa pracy.

Publikuje w fachowych wydawnictwach „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” czy „Monitor Prawa Pracy”, oraz prasie codziennej np. „Rzeczypospolita”, czy „Gazeta Prawna”.

 

 

 TEMATYKA SZKOLEŃ

Tematyka objęta zakresem realizowanych szkoleń:

 • Prawo pracy po zmianach.

 • Czas pracy dla praktyków.

 • Czas pracy kierowców.

 • Dokumentacja pracownicza.

 • Uprawnienia rodzicielskie.

 • Terminowe umowy o pracę.

 • Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę.

 • Zarządzanie czasem pracy w administracji publicznej.

 • Rozliczanie czasu pracy w administracji publicznej.

 

Aktualna oferta szkoleń dostępna w zakładce

"ZUS, Kadry i Płace".

Serdecznie zapraszamy!