Renata Majewska - wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.

 

 Renta Majewska – na szkoleniach przybliża zagadnienia zakresu kalkulacji płac dla pracowników sfery budżetowej.
 

Niezależny ekspert prawa pracy. Specjalizacja - wynagrodzenia.

 

Ekspert prawa pracy, zwłaszcza z zakresu z obliczania wynagrodzeń w ujęciu praktycznym. Doświadczony, wieloletni wykładowca.

Ceniony redaktor prawny, autorka wielu publikacji.

 

 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, PRACA DZIENNIKARSKA, WIELOLETNIA PRAKTYKA

Studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie Łódzkim.

Pracę w dziennikarstwie prawnym rozpoczęła w „Gazecie Ubezpieczeniowej”, a potem kontynuowała ją przez prawie 10 lat jako dziennikarka Działu Prawa „Rzeczpospolitej” opisując i wyjaśniając pracownikom działów kadr i płac w dodatku „DOBRA FIRMA” problematyką prawa pracy, ustalania wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń pracowniczych.

Jest ceniony redaktorem prawny i autorką kilkuset artykułów na temat prawa pracy, a zwłaszcza praktycznego rozliczania wynagrodzeń. Jej ulubioną dziedziną są wynagrodzenia w ujęciu praktycznym.

Przybliża w swych publikacjach również zagadnienia zakresu kalkulacji płac dla pracowników sfery budżetowej, w tym dla nauczycieli i samorządowców.

Inne lubiane przez nią tematy to podróże służbowe, obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków, ale również szeroko pojęte prawo pracy (np. akta osobowe pracowników, zatrudnianie i zwalnianie pracowników w praktyce).

W 2009 r. otworzyła własną działalność szkoleniową „Biuro Kadr i Płac”.

  RENATA MAJEWSKA - WYSOKIE OCENY UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ

Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. Szkolenia prowadzi niemal wyłącznie w formie warsztatów. Współpracuje z firma POLBI od wielu lat.

Wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 RENATA MAJEWSKA - SPECJALIZACJA

Ekspert w dziedzinie kalkulacji płac dla pracowników sfery budżetowej, w tym dla nauczycieli i samorządowców. Specjalista w ustalaniu dodatkowych świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów.

 PUBLIKACJE, CENIONY REDAKTOR PRAWNY, WSPÓŁPRACA Z WYDAWNICTWAMI

Renata Majewska jest autorką kilkuset artykułów na temat prawa pracy.

W jej dorobku znajdują się m.in. nastepujące publikacje:

 

Renata Majewska. Szkolenia z tematyki obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków.Szkolimy zainteresowanych tematyką kalkulacji płac.  

 TEMATYKA SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ WYKŁADOWCĘ

Tematyka objęta zakresem realizowanych szkoleń:

  • Zmiany w prawie pracy, zasiłkach i składkach.

  • Nowelizacja Kodeksu pracy.

  • Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich.

  • Składki od umów cywilnych - aktualne przepisy.

  • Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków, kwoty wolne.

  • Lista płac - trudne przypadki (praktyczne warsztaty).

  • Ćwiczenia płacowe dla dociekliwych - najnowsze orzecznictwo i interpretacje urzędowe.

  • Podróże służbowe dla dociekliwych.

  • Zatrudnianie i zwalnianie pracowników.

  • Jak obliczać wynagrodzenia nauczycieli?

  AKTUALNA OFERTA KURSÓW I SZKOLEŃ

 

Aktualna oferta szkoleń dostępna w zakładce "ZUS, Kadry i Płace".

 Serdecznie zapraszamy!