Ryszard Andruszczak - wykładowca, trener, ekspert, szkoleniowiec


 
 

Praktyk i specjalista z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Pracownik administracji rządowej.

Autor instrukcji i dokumentacji z zakresu procedur ochrony danych osobowych i polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

 

   DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, WIELOLETNIA PRAKTYKA

Pracownik administracji rządowej. Wieloletni praktyk i specjalista z zakresu ochrony tajemnic prawnie chronionych oraz polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Szkoli, opracowuje dokumentację, udziela konsultacji, tworzy wzory dokumentów i instrukcji.

  EKSPERT W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Ekspert w dziedzinie zakresu obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), wymagań w stosunku do osób pełniących funkcje Administratora Danych Osobowych, odpowiedzialności za brak dokumentacji i wynikających z przepisów procedur, zasad tajemnicy skarbowej, uprawnień i zadań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  AUTOR OPRACOWAŃ I INSTRUKCJI

Autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej.

  UZNANY, DOŚWIADCZONY WYKŁADOWCA, PRELEGENT

Doradca i uznany wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych. Stały współpracownik naszej firmy.

 

Doskonale oceniany przez uczestników organizowanych przez nas szkoleń.

 

 

 TEMATYKA SZKOLEŃ

Ryszard Andruszczak prowadzi szkolenia z zakresu zasad i procedur:

  • ochrony informacji niejawnych,

  • ochrony danych osobowych,

  • dostępu do informacji publicznej.

 Tematyka objęta zakresem realizowanych szkoleń:

  • Ochrona danych osobowych. Nowe obowiązki.

  • Urząd i Izba Skarbowa, Urząd Kontroli Skarbowej. Zadania kierownika jednostki po zmianach ustawy o ochronie danych osobowych.

  • Urząd gminy, starostwo powiatowe, OPS. Zadania kierownika jednostki po zmianach ustawy o ochronie danych osobowych.

  • Ochrona informacji niejawnych - wzory dokumentów. Instrukcji gotowe do wykorzystania.

  • Placówki Służby Zdrowia - nowe zadania w związku ze zmianami w ustawie o ochronie danych osobowych.

 

Aktualna oferta szkoleń dostępna w zakładce "Administracja i oświata".

Serdecznie zapraszamy!