Oferta szkoleniowa - organizujemy kursy, szkolenia i warsztaty.

 

  PROWADZIMY PROFESJONALNE KURSY, SZKOLENIA, WARSZTATY, SEMINARIA I KONFERENCJE.

 

Organizujemy szkolenia dla księgowych, kandydatów na pracowników działów kadr i płac oraz specjalistów do spraw majątku trwałego.
 

Mamy długoletnie doświadczenie w organizowaniu cyklicznych, certyfikowanych kursów dla księgowych, warsztatów dla specjalistów do spraw majątku trwałego (środków trwałych) i certyfikowanych kursów dla pracowników kadr i płac.


Prowadzimy szkolenia z zakresu podatków (VAT, PIT i CIT), podróży służbowych, problematyki kadrowo-płacowej, controllingu, zastosowania i obsługi programów finansowo-księgowych (F-K), ubezpieczeń społecznych, elektronicznych rozliczeń z ZUS oraz związane z nowelizacją obowiązujących regulacji prawnych (m.in. z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, współpracy z organizacjami pozarządowymi itp.).

 
 Organizujemy szkolenia z zakresu podatków dochodowych i podatku od towarów i usług oraz zasad wystawiania faktur VAT.
 
Zapraszamy farmaceutów oraz pracowników zatrudnione w firmach farmaceutycznych na szkolenia warsztaty i seminaria.   

Oferujemy warsztaty dla farmaceutów zatrudnionych w  hurtowniach i wytwórniach farmaceutycznych.

Szkolenia oraz audyt z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz systemu zarządzania jakością.

Proponujemy doradztwo w zakresie obrotu produktami leczniczymi, suplementami diety oraz  środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Prowadzimy warsztaty dla zatrudnionych w placówkach opieki zdrowotnej związanych z organizacją i dokumentowaniem obsługi pacjenta w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

    SZKOLENIA ZAMKNIĘTE, DEDYKOWANE, WEWNĘTRZNE

Organizujemy kursy na życzenie Zamawiającego. Każdy z programów dopasujemy do potrzeb Twojej firmy i przeprowadzimy jako szkolenie zamknięte.

  SZKOLENIA WYJAZDOWE

Szkolimy w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Zakopanym.

  SZKOLENIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

Realizujemy projekty szkoleniowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.