Teresa Kustra - wykładowca, trener, prawnik, ekspert

 

 
 

Uznany ekspert z zakresu prawa administracyjnego,

kontroli tworzenia obiegu dokumentów oraz ich archiwizacji.

 

Wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji samorządowej, m.in. w komórce odpowiedzialnej za kontrolę wewnętrzną.

 

 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, WIELOLETNIA PRAKTYKA

Posiada bogate doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej i kodeksu postępowania administracyjnego na stanowiskach pracy w administracji samorządowej i rządowej.

  WIELOLETNI WYKŁADOWCA-PRAKTYK

Prowadzi szkolenia z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, obiegu i prowadzenia dokumentacji, zasad korespondencji urzędowej.

Realizowała projekty unijne o tematyce zarządzania dokumentacją w gminach i starostwach.

Szkoliła pracowników wojewódzkich, granicznych i powiatowych inspektoratów weterynarii.

 AUTORKA LICZNYCH PUBLIKACJI

Autorka licznych artykułów i referatów (m.in. publikacji na temat  instrukcji kancelaryjnej).

 

 

 TEMATYKA SZKOLEŃ

Tematyka objęta zakresem realizowanych szkoleń:

  • Elektroniczny system obiegu dokumentów - warsztaty.

  • Rola kadry kierowniczej w organizacji i funkcjonowaniu urzędu.

  • Zarządzanie dokumentacją - Instrukcja kancelaryjna, stosowanie KPA w praktyce.

  • Przepisy kancelaryjno-archiwalne. Jak przygotować się do kontroli archiwistów?

  • Postępowanie ze skargami i wnioskami oraz petycjami w świetle ustawy o petycjach.

  

Aktualna oferta szkoleń dostępna w zakładce "Administracja i oświata".

Serdecznie zapraszamy!