Kurs - Kadry i Płace. Szkolenia - prawo pracy, wynagrodzenia i czas pracy, ubezpieczenia społeczne i składki ZUS, program Płatnik.

 

Wrzesień 2017 r.

18
września

Kurs kadrowo-płacowy (124 godziny)

Warszawa, Edycja popołudniowa - poniedziałki, środy, piątki w godz. 17:00-20:15 (18 września - 4 grudnia 2017 r.)

 

Październik 2017 r.

9
października

Zasiłki 2017/2018

Warszawa, Szkolenie prowadzi Andrzej Radzisław.
14
października

Kurs kadrowo-płacowy (124 godziny)

Warszawa, Edycja weekendowa - soboty i niedziele w godz. 09:00-16:00 (14 października 2017 r. - 11 lutego 2018 r.)

 

Listopad 2017 r.

6
listopada

Czas pracy 2017. Szkolenie od A do Z. Dwudniowe warsztaty - ujęcie praktyczne. Planowanie i rozliczania czasu pracy.

Warszawa, Szkolenie prowadzi Elżbieta Młynarska-Wełpa. 6-7 listopada 2017 r. Termin gwarantowany!
7
listopada

Kurs kadrowo-płacowy (124 godziny)

Warszawa, Wtorek i czwartek w godz. 17:00 - 20:15 (7 listopada 2017 r. - 13 marca 2018 r.)
21
listopada

Lista płac w pytaniach i odpowiedziach. Warsztaty dla początkujących z naliczania wynagrodzeń.

Warszawa, Szkolenie prowadzi Elżbieta Młynarska-Wełpa.
22
listopada

Najnowsze zmiany w prawie pracy, zasiłkach i składkach

Warszawa, Szkolenie prowadzi Renata Majewska.  Szkolenia:   Prawo pracy 2017/2018, umowy o pracę, czas pracy

SZKOLENIA Z PRAWA PRACY, KODEKS PRACY 2017/2018

Podczas szkoleń prezentujemy zagadnienia związane z podstawami prawa pracy, umowami o pracę, zawieraniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, ewidencją czasu pracy, czasem pracy, jego planowaniem i rozliczaniem, urlopami, dniami wolnymi od pracy, listami obecności, dokumentacją kadrową, zajęciem wynagrodzenia pracownika lub zleceniobiorcy przez komornika, egzekucją sądową i administracyjną.

  Szkolenia:   Ubezpieczenia społeczne, składki ZUS, zasiłki, świadczenia pieniężne

SZKOLENIA Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Omawiamy zasady opłacania składek ZUS za pracowników, osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne czy zleceniobiorców, wynikających z obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, jak prawidłowo wypełniać dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe, jak ustalać zasiłki chorobowe, zasiłki opiekuńcze, zasiłki macierzyńskie, świadczenia rehabilitacyjne, ubezpieczenia wypadkowe i komu przysługują.

Szkolenia z dziedziny kadr i płac. Oferta edukacyjna zajęć z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

  Szkolenia:   Kursy i warsztaty komputerowe dla pracowników działów kadr i płac

KURS KADROWO-PŁACOWY. SZKOLENIE OD PODSTAW „KADRY I PŁACE”.

Kurs przygotowuje do pracy w działach kadrowo-płacowych na stanowiskach specjalisty do spraw kadrowych oraz specjalisty do spraw płacowych, jak również przeznaczony jest dla osób, które pragną pogłębić, uzupełnić lub zaktualizować praktyczną wiedzę z zakresu rozliczania wynagrodzeń pracowników i spraw kadrowych. Kurs prowadzony jest "od podstaw" z naciskiem na zagadnienia praktyczne. Kurs kończy się egzaminem, po którego zdaniu uczestnik szkolenia uzyskuje certyfikat „Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310)” oraz „Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307)”.

AKADEMIA KADR. INTENSYWNY SZKOLENIE. KURS KADROWY 

Szkolenie kadrowe. Aktualna i kompleksowa wiedza z zakresu spraw kadrowych. Szkolenie dla pracowników działów kadr i płac. Zajęcia weekendowe. Kurs kadry i płace - 6 spotkań, 44 godziny zajęć. Zatrudnienie pracownika, umowy o pracę, dokumentacja związana ze stosunkiem pracy, akta osobowe, szkolenie BHP, badania profilaktyczne, czas pracy i systemy czasu pracy, wynagrodzenia za pracę, potrącenia, nieobecności w pracy, urlopy pracownicze, zatrudnianie cudzoziemców, odpowiedzialność pracownika za mienie pracodawcy, odpowiedzialność dyscyplinarna i finansowa , uprawnienia wynikające z rodzicielstwa, rozwiązywanie umów o pracę, zmiana treści umowy o pracę, zwolnienia grupowe, świadectwa pracy, związki zawodowe, naruszenia uprawnień pracowniczych ochrona i kontrola przestrzegania praw pracowniczych.

KURSY KOMPUTEROWE: PROGRAM PŁATNIK ORAZ MS EXCEL

Kurs komputerowy - PŁATNIK oraz arkusz kalkulacyjny EXCEL uczące obsługi programów komputerowych na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym lub zaawansowanym. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Kursy komputerowe dają możliwość swobodnego posługiwania się oprogramowaniem komputerowym oraz poznania zaawansowanych funkcji tych programów oraz uczą tworzenie własnych praktycznych narzędzi.

 

  Szkolenia zamknięte, formuła „in company”, szkolenia wewnętrzne na zamówienie

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE, WEWNĘTRZNE, DEDYKOWANE, FIRMOWE

Szkolenia zamknięte są przygotowywane na indywidualne zamówienie Klienta. Mogą bazować na programie znajdującym się w standardowej ofercie szkoleniowej lub być dopasowane do potrzeb i specyfiki działalności danej firmy lub instytucji, uwzględniając wszystkie oczekiwania Zamawiającego.

 

KURSY I SZKOLENIA - OFERTA EDUKACYJNA POLBI

 

 Poza szkoleniami z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oferujemy szeroki zakres szkoleń i kursów z dla pracowników służb księgowych i finansowych z zakresu podatków, podróży służbowych, reprezentacji i reklamy, faktury VAT, kosztów uznawanych za koszty uzyskania przychodu i rozliczania wydatków związanych z eksploatacją samochodu w firmie.
 Szeroka oferta szkoleń z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych jest uzupełniana o zajęcia edukacyjne z zakresu ochrony danych osobowych, zamówień publicznych czy przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.  Dodatkowo poza organizowanymi szkoleniami z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych kształcimy kandydatów do pracy na stanowisku specjalistów do spraw majątku trwałego.
 
 PODATKI - VAT, PIT, CIT, DELEGACJE
 ADMINISTRACJA, SAMORZĄD
 SPECJALISTA ds. ŚRODKÓW TRWAŁYCH
 
       
 Zapraszamy do skorzystania nie tylko ze szkoleń z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ale również z oferty szkoleń z rachunkowości. Kursy i warsztaty dla księgowych i finansistów i dyrektorów i właścicieli firm.   Zapraszamy do skorzystania nie tylko ze szkoleń z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ale również z oferty szkoleń dla pracowników firm farmaceutycznych, farmaceutów i personelu hurtowni farmaceutycznej.  Szkolenia zamknięte. Oferta kursów i warsztatów realizowana zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego szkolenie. Szkolimy we wskazanym miejscu i dogodnym terminie.  
 KURS KSIĘGOWOŚCI
 FARMACJA I MEDYCYNA SZKOLENIA ZAMKNIĘTE