Kurs kadrowo-płacowy. Kadry i Płace - szkolenie od podstaw.

 

 Szkolenia dla pracowników działów kadr i płac - POLBI - Warszawa.
  

KURS KADRY I PŁACE / KURS KADROWO-PŁACOWY

Kurs kadrowo-płacowy przygotowujący do pracy w działach kadrowych i działach płacowych, działach księgowości, finansów i rachuby. Polecany pracownikom biur rachunkowych oraz absolwentom uczelni i szkół ekonomicznych. Warsztaty płacowe. Lista płac - symulacja rozliczeń płacowych. Obsługa programu Płatnik. Certyfikat zawodowy. 

 

ZOBACZ AKTUALNĄ OFERTĘ "KURSU KADROWO-PŁACOWEGO (124 GODZINY)".

 

 

  CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW

Egzamin certyfikujący uprawnia do uzyskania cenionego przez pracodawców certyfikatu zawodowego z kodami:

 • Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310)
 • Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307)

 Zasady certyfikacji zawodowej poświadczającej umiejętności i przygotowanie do wykonywania zawodu.

 OBSZERNY PROGRAM KURSU KADRY I PŁACE - STAWIAMY NA PRAKTYKĘ

Szkolenie kompleksowo przygotowuje uczestników do zadań stawianych przez pracodawców w pracy zawodowej. Program realizowany jest w formie praktycznych warsztatów.

 

  KURS KADROWO-PŁACOWY  - CERTYFIKAT ZAWODOWY

 
Certyfikat zawodowy po ukończeniu kursu kadrowo-płacowego. Polbi - Warszawa.
 Certyfikat zawodowy po ukończeniu kursu kadrowo-płacowego. Polbi - Warszawa.
 

Specjalista ds. wynagrodzeń (płac)

(Kod zawodu: 242310)

Specjalista do spraw kadr

(Kod zawodu: 242307)

 

Egzamin certyfikujący kończący kurs kadrowo-płacowy uprawnia do uzyskania cenionego przez pracodawców certyfikatu zawodowego poświadczającego umiejętności osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych z wynagrodzeniami i kadrami.

 

Certyfikacja zawodowa - Specjalista ds. wynagrodzeń i kadr.

 

  JEDEN KURS KADROWO-PŁACOWY - KOMPLET UMIEJĘTNOŚCI 

Program KURSU KADRY I PŁACE daje gwarancję zdobycia wszystkich umiejętności zawodowych niezbędnych przy przygotowywaniu dokumentacji kadrowej i płacowej, prowadzeniu akt osobowych w zakresie wymagań stawianych przez przepisy prawa pracy, sporządzaniu zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagradzania pracowników, przygotowywaniu umów o pracę i umów cywilnoprawnych, w pracy przy w naliczaniu listy płac oraz innych wynagrodzeń, prowadzeniu dokumentacji ubezpieczeniowej - dokonywaniu zgłoszeń i wyrejestrowania pracowników i członków ich rodziny, rozliczaniu czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji.

Nie dzielimy szkolenia na kolejne poziomy, co zmuszałoby naszych kursantów do udziału w kursach na następne stopnie zaawansowania. Jeden kurs to komplet niezbędnej wiedzy i umiejętności wymaganych w pracy w dziale kadrowo-płacowym.


  CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA - SPRAWDŹ AKTUALNE RABATY

Najkorzystniejsza cena na rynku za kursu z tak bogatym programem.

Zobacz, ile wynosi cena katalogowa i ile można zaoszczędzić dzięki bieżącym rabatom.


Szkolimy zainteresowanych tematyką prawa pracy, wynagrodzeń i ewidencji kadrowej.  

  ATUTY KURSU KADRY I PŁACE - CO OBEJMUJE PROGRAM SZKOLENIA?

 • Warsztaty płacowe - praktyczne podejście, liczne przykłady.

 • Lista płac w różnych wariantach - symulacja rozliczeń płacowych.

 • Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę - praktyczne przykłady.

 • Program PŁATNIK - zaawansowana obsługa.

 • Praktyczne ćwiczenia - zbieg tytułu ubezpieczeń.

 • Najnowsze zmiany w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 • Stale aktualizowany program kursu.

 • Zatrudnianie cudzoziemców w aspekcie kadrowym i ubezpieczeniowym.

 • Kalkulatory płacowe jako pomoc dydaktyczna.

  PROMOCYJNA CENA KURSU KADRY I PŁACE - SPRAWDŹ RABATY

Najkorzystniejsza cena na rynku za kurs kadrowo-płacowy z tak bogatym programem. Jeden kompletny, praktyczny kurs przygotowujący do pracy w działach kadrowych i działach płacowych, działach księgowości, finansów i rachuby.

  BIEŻĄCE EDYCJE, SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU, ZAPISY NA SZKOLENIE

Aktualna oferta dostępna na stronie "Kurs kadrowo-płacowy".

Serdecznie zapraszamy!

 

 

  KURS KADROWO-PŁACOWY - PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE, RATY DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Uczestnicy kursów z zakresu kadr i płac mają obowiązek dokonania płatności przed rozpoczęciem zajęć. Wpłaty przyjmowane są w sekretariacie spółki lub mogą być wpłacane na konto w mBank S.A.

Numer rachunku bankowego: 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

Osobom fizycznym pragnących uczestniczyć w "Kursie kadrowo-płacowym" oferujemy możliwość dokonania opłaty za kurs w ratach.

I rata: 60 % ceny kursu - płatność w terminie obowiązywania promocji lub przed rozpoczęciem kursu.

II rata: 40 % ceny kursu - płatność przed zakończeniem kursu.

.

  KURS KADROWO-PŁACOWY  - ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA, ZAPISY NA KURSY

Zgłoszenia uczestnictwa w kursie kadrowo-płacowym można dokonać wybierając jedną z najdogodniejszych form zapisów:

 • Wypełniając zgłoszenie elektroniczne (on-line) na stronie wybranego szkolenia.

 • Przesyłając zgłoszenie faksem na numer: 22 699 59 15

 • Przekazać zgłoszenie mailowo: biuro@polbi.pl

 • Dodatkowych informacji o zapisach udzielamy telefonicznie: 22 629 13 88

  KURS KADROWO-PŁACOWY POLECANY PRZEZ ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

Kursy kadrowo-płacowe ukończyło już tysiące osób. Spora część naszych słuchaczy trafia do nas z polecenia dotychczasowych absolwentów.

Jeżeli nie zetknęli się Państwo dotychczas z naszą firmą to postaramy się udowodnić, że nasze kursy kadrowo-płacowe są doskonałą pozycją w ofercie szkoleniowej na rynku warszawskim.

 

Zajęcia kursu kadrowo-płacowego prowadzimy w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i zajęć komputerowych.

 

  KURS KADROWO-PŁACOWY - ORGANIZACJA ZAJĘĆ, TERMINY SPOTKAŃ, PLANY LEKCJI

Zajęcia na kursie kadrowo-płacowym mogą być prowadzone w następujących edycjach:

 • poniedziałki, środy i piątki (wykłady i ćwiczenia w godzinach: 17:00 - 20:15);

 • wtorki i czwartki (wykłady i ćwiczenia w godzinach: 17:00 - 20:15);

 • soboty i niedziele (wykłady i ćwiczenia w godzinach: 9:00 - 16:00);

 • zajęcia codzienne - od poniedziałku do piątku (9:00 - 14:30).

Spotkania mogą następować co drugi tydzień.

Harmonogramy zajęć wraz z listą tematów oraz wskazaniem osoby prowadzącej wykłady, warsztaty komputerowe lub ćwiczenia są dostępne na stronie internetowej kursu w momencie wprowadzenia danej edycji do oferty szkoleniowej.

Uczestnictwo w szkoleniu wiąże się z odbyciem ponad 30-tu spotkań. Życzymy wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.

Kalendarz szkoleń - Kursy dla pracowników działów kadr i płac. Aktualne edycje.

  KURS KADROWO-PŁACOWY - UZUPEŁNIENIE ZAJĘĆ W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI

Zajęcia, w których nie możecie Państwo uczestniczyć, można bezpłatnie odrabiać w innym terminie. Niczego Państwo nie tracicie - można uczestniczyć w zajęciach z kolejną grupą, w której są wolne miejsca. Szczegółowe warunki należy omówić z pracownikiem naszego sekretariatu, który zaproponuje i potwierdzi dogodny termin uzupełnienia zajęć.

 

  KURS KADROWO-PŁACOWY - MIEJSCE PROWADZENIA WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ

Zajęcia na KURSACH KADRY I PŁACE odbywają się w Warszawie. Sale szkoleniowe z pełnym wyposażeniem dydaktycznym zlokalizowane są w samym centrum. Zapraszamy do naszej siedziby mieszczącej się w Centrum LIM, w budynku Hotelu Marriott, vis a vis Dworca Centralnego.

Sale wykładowe (szkoleniowe) - dogodna lokalizacja w samym centrum Warszawy.
Centrum LIM, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79 - zobacz jak do nas dotrzeć.

 

  KURS KADROWO-PŁACOWY - ZAKRES TEMATYCZNY, PROGRAM SZKOLENIA

KURS KADRY I PŁACE - A. MODUŁ KADROWY

 • Podstawowe zasady prawa pracy, definicje.

 • Zatrudnienie pracownika. Powstanie stosunku pracy. Rodzaje umów o pracę.

 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy. Akta osobowe.

 • Obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika. Szkolenie BHP. Badania profilaktyczne.

 • Czas pracy. Definicja normy czasu pracy.

 • Systemy czasu pracy.

 • Szczególne uwarunkowania czasu pracy. Praca w porze nocnej. Praca w dni ustawowo wolne od pracy. Praca w godzinach nadliczbowych. Dyżur pracowniczy.

 • Nieobecności w pracy. Zasady usprawiedliwiania nieobecności. Okresy niewykonywania pracy.

 • Urlopy pracownicze. Definicja. Nabycie prawa i wymiar urlopu. Plan urlopów.

 • Urlopy pracownicze - odrębne przepisy.

 • Zasady zatrudniania cudzoziemców. Definicja cudzoziemca. Warunki dostępu do polskiego rynku pracy. Zezwolenie na pracę. Świadczenie pracy przez cudzoziemca. Kontrola legalności zatrudnienia.

 • Wynagrodzenie za pracę. Pojęcie wynagrodzenia za pracę. Prawo do wynagrodzenia. Formy wynagradzania. Premie, nagrody, dodatki. Regulamin wynagradzania.

 • Zasady odpowiedzialności pracownika za mienie pracodawcy.

 • Potrącenia z wynagrodzenia za zgodą pracownika i bez zgody pracownika, kolejność i wysokość potrąceń.

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna i finansowa pracowników za wykroczenia pracownicze.

 • Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa.

 • Rozwiązywanie umów o pracę, zmiana treści umowy o pracę, zwolnienia grupowe.

 • Związki zawodowe i ich uprawnienia w związku z rozwiązywaniem umów o pracę.

 • Konsekwencje naruszenia uprawnień pracowniczych oraz instytucje powołane do ich ochrony.

KURS KADRY I PŁACE - B. MODUŁ PŁACOWY

 • System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

 • Aspekt podatkowy związany z rozliczaniem płac.

 • Świadczenia pozapłacowe.

 • Podróże służbowe.

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 • Wynagrodzenie za czas choroby - szczególny rodzaj wynagrodzenia.

 • Program „PŁATNIK" - obsługa na praktycznych przykładach.

 • Warsztaty płacowe - wyliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac.

 

Polecamy nasze stałe kursy księgowości i kursy kadrowo-płacowe. POLBI - Warszawa.