KALKULATORY WYNAGRODZEŃ, ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH, SKŁADEK ZUS I PODATKÓW, RYCZAŁTÓW SAMOCHODOWYCH, KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH, UMÓW ZLECEŃ I O DZIEŁO

 

Kalkulator wynagrodzeń i zasiłków chorobowych oraz zasiłków opiekuńczych, kalkulator wynagrodzeń (płac) pracowników, k alkulator wynagrodzeń umów zlecenia i umów o dzieło, kalkulator kosztów krajowych podróży służbowych, kalkulator diet i ryczałtów, kalkulator ryczałtu za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, Kalkulator amortyzacji bilansowej i podatkowej, kalkulator ograniczenia poboru składek emerytalno-rentowych, Kalkulator ograniczenia poboru składek na Fundusz Pracy i FGŚP, kalkulator kosztów rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych księgowych i podatkowych ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów osobowych (limit 20000 EURO).

KALKULATORY KADROWO-PŁACOWE:

 


KALKULATORY KSIĘGOWE:

Kalkulatory księgowe i kadrowo-płacowe są zaawansowanymi narzędziami, które mogą Państwo pobrać ze strony POLBI bezpłatnie i po zainstalowaniu używać w swojej pracy zawodowej.

Kalkulatory są dostępne na stałe w menu START i są bezdyskusyjnie efektywniejsze, szybsze i wygodniejsze w użyciu oraz bogatsze w wyborze parametrów od innych kalkulatorów dostępnych w Internecie.

Wystarczy spróbować by przekonać się o ich zdecydowanej przewadze nad kalkulatorami tzw. on-line. 

 

Wszystkie kalkulatory są całkowicie bezpłatne!

 

Kalkulatory mogą znaleźć zastosowanie w działach kadrowo-płacowych i księgowych.


Kalkulatory mogą być używane m. in.:

  • w działach kadrowo-płacowych i księgowych do szybkiego wyliczania wynagrodzenia netto, wartości składek ubezpieczeń społecznych (emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa) i zdrowotnych, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i kosztów narzutu pracodawcy, po wprowadzeniu wartości wynagrodzenia brutto,
  • do szybkiego wyliczania wartości wynagrodzenia brutto po wpisaniu kwoty, którą pracownik chciałby uzyskać "do wypłaty",
  • w działach kadrowo-płacowych do bardzo zaawansowanego wyliczenia wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, potrąceń zasiłkowych i niezasiłkowych oraz wynagrodzeń netto pracowników wraz z narzutem kosztów ZUS pracodawcy, po wprowadzeniu danych wynagrodzeń stałych i zmiennych za poprzednie miesiące,
  • jako pomoc przy wyliczenia ograniczenia poboru składek emerytalno-rentowych w ramach rocznego limitu,
  • jako kalkulator dla szybkiego wyliczenia łącznego kosztu zatrudnienia pracownika,
  • jako kalkulator konieczności naliczania Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • jako pomoc w działach finansowych, rachuby, sekretariatach przy rozliczaniu kosztów podróży służbowych,
  • jako pomoc przy wyliczaniu ryczałtu samochodowego (wraz ze sporządzaniem umów i miesięcznych rozliczeń),
  • jako kalkulatory rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych w wypadku rozliczania kosztów księgowych i podatkowych (zarówno kosztów uzyskania przychodów i jak i kosztów nie będących kosztami uzyskania przychodów) ubezpieczeń komunikacyjnych samochodów osobowych.

Wszystkie kalkulatory mają bogatą i płynną (system jednego kliknięcia) możliwość zmiany parametrów wyliczeniowych, takich jak np. zmiana: kosztów uzyskania przychodów, skali podatkowej, okresów rozliczeniowych, wartości procentowej składek ZUS, itd.