KALKULATOR PODSTAWY NALICZANIA SKŁADEK EMERYTALNYCH I RENTOWYCH W WYPADKU PRZEKROCZENIA W MIESIĄCU LIMITU OGRANICZENIE POBORU SKŁADEK ZUS - 2017.

 

  Kalkulator ograniczenia składek na rzecz funduszu emerytalnego i rentowego dla pracowników i pracodawcy. Składka emerytalna i składka rentowa za lata 2012-2017.   

Kalkulator ograniczenia poboru składek emerytalno-rentowych

Kalkulator - narzędzie wręcz nieodzowne w każdym dziale kadrowo-płacowym.

Kalkulator pracuje w zakresie lat 2012-2017.

Kalkulator ograniczenia poboru składek ZUS jest programem bezpłatnym.

Kalkulator wylicza podstawę naliczania składek emerytalno-rentowych w miesiącu przekroczenia rocznego limitu.Jeżeli osoba ubezpieczona osiąga przychód, który przekracza kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wtedy zaprzestaje się odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne i rentowe.

Wstrzymanie naliczania i odprowadzania składki emerytalnej i składki rentowej następuje w miesiącu przekroczenia aktualnego rocznego limitu. Warunkiem odprowadzenia składek emerytalnych i rentowych w zasadnej kwocie jest prawidłowe ustalenie podstawy wymiaru ograniczonych składek emerytalnych i rentowych.

Na rok 2017 limit opublikowany jest w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 listopada 2016 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2016 r. poz. 1188) i wynosi 127 890,00 zł.

 

  FUNKCJE KALKULATORA SKŁADEK ZUS NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Kalkulator ustalenia prawidłowej podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych w sytuacji przekroczenia limitu ograniczenia poboru składek na ubezpieczenia społeczne emerytalne i ubezpieczenia rentowe jest programem bezpłatnym.

Kalkulator składek emerytalno-rentowych umożliwia dokonywanie obliczeń obejmujących dane z lat 2012-2017.

Kalkulator składek emerytalno-rentowych umożliwia ustalenie prawidłowej wartości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i składek na ubezpieczenie rentowe w miesiącu, w którym następuje przekroczenie limitu ograniczenia poboru składek emerytalno-rentowych pracownika i pracodawcy (limit roczny).

Kalkulator składek emerytalno-rentowych znajduje zastosowanie w następujących w sytuacjach:

  • kiedy przekroczenie limitu ograniczenia poboru składek emerytalnych i składek rentowych następuje u pracodawcy zatrudniającego pracownika, dla którego wynagrodzenie u tego pracodawcy stanowi jego jedyne źródło przychodów (możliwe jest wprowadzenie wartości wynagrodzeń za poprzednie miesiące, osiągniętych u tego pracodawcy, podlegających oskładkowaniu emerytalno-rentowemu - kalkulator zsumuje wtedy wprowadzone kwoty wynagrodzeń za poprzednie miesiące i na ich podstawie wyliczy prawidłową wartość podstawy naliczenia składek emerytalno-rentowych w miesiącu przekroczenia limitu ograniczenia poboru składek emerytalno i rentowych),

  • kiedy pracownik złoży pracodawcy w danym miesiącu oświadczenie, iż w związku z pracą u wielu pracodawców i osiąganiu u nich przychodów podlegających oskładkowaniu emerytalno-rentowemu z wielu źródeł, to w miesiącu bieżącym nastąpi u niego przekroczenie limitu ograniczenia poboru składek (możliwe jest wprowadzenie danych wartościowych podanych przez pracownika w składanym przez niego oświadczeniu) - wtedy kalkulator posługując się odpowiednim wzorem (algorytmem) stosowanym przez ZUS (tzw. wzór proporcji dla wyliczenia podstaw naliczania składek emerytalno-rentowych w wypadku przekroczenia limitu ich poboru) wyliczy natychmiast wartość podstawy (prawidłowo proporcjonalnie ograniczonej w swej wartości) poboru składek emerytalno-rentowych u tego pracodawcy.

 

Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych – kalkulator ograniczeń poboru składek ZUS za lata 2012-2017. Składki emerytalne i składki rentowe.
Rys. 1. Ekran główny kalkulatora ustalenia podstawy naliczania składek emerytalnych i rentowych w wypadku (miesiącu) przekroczenia limitu ograniczeń poboru składek emerytalno-rentowych ZUS dla pracowników i pracodawcy.
 

  ZASTOSOWANIE KALKULATORA POBORU SKŁADEK EMERYTALNYCH I RENTOWYCH

Program jest wręcz narzędziem nieodzownym w każdym dziale kadrowo-płacowym, ze względu na trudność prawidłowego ustalenia podstawy naliczania składek emerytalnych i rentowych w wypadku przekroczenia limitu ograniczenia tych składek w danym miesiącu.

Dla wielu osób wyliczenie ograniczenia poboru składek emerytalno-rentowych jest czynnością bardzo pracochłonną, wymagającą sporego nakładu czasu - przy zastosowaniu kalkulatora można poświęcony na to czas znacznie zredukować.

 

  NASZA PROPOZYCJA - POLECAMY RÓWNIEŻ KALKULATOR WYNAGRODZEŃ 

UWAGA!

Oferujemy również bezpłatnie rozbudowaną wersję bardziej zaawansowanego kalkulatora, która oprócz prawidłowego naliczenia podstawy poboru składek emerytalnych i rentowych w wypadku przekroczenia rocznego limitu ograniczenia poboru tych składek, wylicza również wartość wynagrodzenia netto (kwoty do wypłaty) wraz z pełnym wyliczeniem oskładkowania ubezpieczeniem społecznym (emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym), ubezpieczeniem zdrowotnym oraz zaliczki podatku na podatek dochodowy od osób fizycznych (zarówno brutto-netto, jak i netto-brutto). Pełen opis, możliwości zastosowania, przykładowe ekrany oraz link do poboru rozbudowanej wersji tego kalkulatora znajdziecie Państwo tutaj: "Kalkulator wynagrodzeń osobowych pracowników. Przeliczanie zarobków brutto/netto. Umowa o pracę netto/brutto.".

 

  INSTALACJA KALKULATORA OGRANICZENIA POBORU SKŁADEK ZUS

W celu instalacji kalkulatora należy:

  1. pobrać odpowiedni dla systemu operacyjnego spakowany kalkulator ze strony Polbi (linki poniżej) i zapisać go na dysku,

  2. rozpakować pobrany plik przy pomocy programu, np. "Winrar",

  3. po rozpakowaniu kalkulatora dwukrotnie kliknąć na plik setup.exe w celu ostatecznej instalacji kalkulatora (kalkulator będzie dostępny w menu Start systemu Windows).

UWAGA: Jeżeli dokonujecie Państwo aktualizacji wersji kalkulatora to konieczne jest ręczne usunięcie wersji poprzedniej! (np. pod Windows 7 można tego dokonać w sposób następujący: klikamy przycisk "Start" - potem "Panel sterowania" - potem "Programy i funkcje" a następnie poprzez kliknięcie PPM na liście programów na kalkulatorze wybieramy z menu "Usuń")

Pobierz pakiet instalacyjny:

 

SPAKOWANY PAKIET INSTALACYJNY - KALKULATOR OGRANICZENIA POBORU SKŁADEK EMERYTALNO-RENTOWYCH (2012 - 2017) WER. 1.3 - POBIERZ

 

UWAGA: Do spakowania pakietu instalacyjnego użyto popularnego, bezpłatnego programu "WINRAR", który można pobrać tutaj.

UWAGA: Program pracuje wyłącznie w środowisku Windows 7 i nowszych.

 

  WYMAGANIA SYSTEMOWE DLA KALKULATORA SKŁADEK EMERYTALNO-RENTOWYCH

Dla prawidłowego działania kalkulatora ustalania ograniczenia poboru składek emerytalno-rentowych  na rzecz funduszu emerytalnego i rentowego dla pracowników i pracodawcy wymagany jest minimalnie system operacyjny Windows 7.

Kalkulator nie jest obsługiwany przez Windows XP i Windows Vista z uwagi na zakończenie wsparcia tych systemów przez firmę Microsoft.


  CO NOWEGO W KOLEJNEJ WERSJI - UAKTUALNIENIA  

Aktualna wersja: 1.3

Data publikacji: 5 stycznia 2017 r.

Opis zmian:

A. Program został zaktualizowany i przystosowany do pracy dla wyliczeń dla roku 2017:

  • wprowadzono nowy limit obowiązujący w 2017 r. dla ograniczenia poboru składki emerytalno-rentowej w wysokości 127.890,00 zł.
B. Zmieniono szatę graficzną programu obliczania składek rzecz funduszu emerytalnego i rentowego dla pracowników i pracodawcy.
 

  DOWIEDZ SIĘ O NOWYCH WERSJACH I FUNKCJACH  KALKULATORA

Jeżeli jesteście Państwo zadowoleni z pracy kalkulatora to proponujemy podanie adresu mail, a o wszelkich ulepszeniach w działaniu kalkulatora poinformujemy w momencie opublikowania nowych wersji programu.


  WYGLĄD PROGRAMU - PRZYKŁADOWE EKRANY KALKULATORA OGRANICZENIA SKŁADEK Ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - bezpłatny kalkulator za lata 2012-2017.

Rys. 2. Kalkulator ograniczeń poboru składek na ubezpieczenia społeczne emerytalno-rentowe ZUS, wyliczenia dla jednego pracodawcy.

 
Kalkulator ograniczenia składek na rzecz funduszu emerytalnego i rentowego dla pracowników i pracodawcy. Kalkulator ograniczenia poboru składek na ubezpieczenia społeczne emerytalno-rentowe.

Rys. 3. Kalkulator ograniczeń poboru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ZUS, wyliczenia dla dwóch pracodawców.


  INFORMACJE KOŃCOWE

"Kalkulator ograniczenia poboru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe" jest narzędziem płacowym, którego celem jest wyliczenia ograniczenia poboru składek ubezpieczeń społecznych (emerytalno-rentowych). Autor programu dołożył wszelkich starań by zapewnić jego bezbłędną pracę, ale proszę pamiętać, iż niniejszy kalkulator nie może być w żaden sposób źródłem prawa czy wzorcem wyliczeniowym.

System wyliczeń wynagrodzeń stosowany w Polsce należy do wyjątkowo skomplikowanych i nie sposób przewidzieć wszystkich możliwych przypadków, z którymi można się zetknąć w pracy zawodowej. Dlatego, proszę traktować kalkulator jedynie jako pomoc przy wyliczeniach.

 

  PRAWA AUTORSKIE

Niniejszy kalkulator jest programem bezpłatnym, który mogą Państwo bez ograniczeń używać w swojej pracy zawodowej.

Program, wraz z kodem źródłowym, podlega prawom autorskim i stanowi własność POLBI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Odpłatne rozpowszechnianie programu, zmiany w kodzie źródłowym czy jego modyfikacje bez zgody właściciela będą traktowane jako naruszenie praw autorskich i będą podlegać ściganiu z mocy prawa.

 

  DO POBRANIA - KALKULATOR OGRANICZENIA SKŁADEK ZUS

  KONTAKT

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Hotel MARRIOTT - Centrum LIM,

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 
 

Autor:

Maciej Derwisz

maciej@polbi.pl

Wszelkie uwagi na temat działania programu są bardzo mile widziane :)

 
 

 

Zapraszamy również na organizowane przez nas kursy i szkolenia z zakresu:

Kadry i Płace, Czas pracy, Ubezpieczenia Społeczne, Zasiłki

Kursy dla Księgowych, Podatki, Finanse i Zarządzanie,

które pomogą rozszerzyć wiedzę z związaną z zagadnieniami kadrowo-płacowymi.

 


Polecamy certyfikowany kurs księgowości i kurs kadrowo-płacowy. Polbi-Warszawa.