KALKULATOR SKŁADEK NA FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH. OGRANICZENIA POBORU SKŁADEK NA FP I FGŚP.

 

  Kalkulator ograniczenia ustalania składek FP i FGŚP.   

Kalkulator składek na FP i FGŚP

Kalkulator wyliczenia okresu zaniechania naliczenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obciążających pracodawcę.

Możliwość wyliczenia okresowego zaniechania naliczania funduszy.

Kalkulator jest bezpłatnym programem do pobrania i instalacji.

 

 FUNKCJE KALKULATORA NALICZANIA SKŁADEK NA FUNDUSZ PRACY I FGŚP

Kalkulator służy do wyliczenia okresu zaniechania naliczenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obciążających pracodawcę.

Po wprowadzeniu numeru PESEL pracownika kalkulator rozpoznaje wiek pracownika i wylicza okres zaprzestania poboru funduszy.

Dodatkowo umożliwia wyliczenia okresowego zaniechania naliczania funduszy w sytuacji:

  • zatrudnienia pracownika, który pozostawał w ewidencji urzędu pracy w okresie minimum 30 dni przed zatrudnieniem, a który ukończył 50-rok życia,

  • zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej, która nie ukończyła 30-go roku życia,

  • powrotu pracownika z urlopów rodzicielskich.

 

  WYMAGANIA SYSTEMOWE KALKULATORA SKŁADEK NA FUNDUSZ PRACY I FGŚP

Wymagania minimalne: Windows 7 

(kalkulator nie jest obsługiwany przez Windows XP i Windows Vista z uwagi na zakończenie wsparcia tych systemów przez firmę Microsoft)

 

  SWOBODA DOBORU PARAMETRÓW KALKULATORA SKŁADEK FP I FGŚP

Program wylicza wiek i płeć pracownika na podstawie numeru PESEL. Program wyliczy zaniechanie naliczania funduszy systemem "OD - DO" na dzień dzisiejszy lub dowolną datę (np. przewidywanego powrotu, czy zatrudnienia pracownika), którą można wybrać z automatycznego kalendarza.

Program potrafi uwzględnić również datę urodzenia "pierwszego dnia miesiąca" dla pracowników, którzy ukończyli wiek uprawniający do zaniechania poboru funduszy.

  ZASTOSOWANIE KALKULATORA OGRANICZENIA POBORU SKŁADEK

Program nieodzowny w działach kadrowo-płacowych i dla osób zajmujących się rozliczaniem wynagrodzeń.

Znakomicie ułatwia pracę, rozpoznając wiek i płeć pracownika - momentalnie wylicza miesiące zaniechania poboru funduszy.

 

  DOWIEDZ SIĘ O NOWYCH WERSJACH I FUNKCJACH KALKULATORA

Jeżeli jesteście Państwo zadowoleni z pracy kalkulatora to proponujemy podanie adresu mail, a o wszelkich ulepszeniach w działaniu kalkulatora poinformujemy w momencie opublikowania nowych wersji programu.

 

  INSTALACJA KALKULATORA

W celu instalacji kalkulatora wyliczenia okresu zaniechania naliczenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należy:

  1. pobrać spakowany kalkulator ze strony Polbi (link poniżej) i zapisać go na dysku,
  2. rozpakować pobrany plik przy pomocy programu, np. "Winrar",
  3. po rozpakowaniu kalkulatora dwukrotnie kliknąć na plik setup.exe w celu ostatecznej instalacji kalkulatora (kalkulator będzie dostępny w menu Start systemu Windows).

 

SPAKOWANY PAKIET INSTALACYJNY - KALKULATOR OGRANICZENIA POBORU FUNDUSZU PRACY I FGŚP WER. 1.0 - POBIERZ

 

UWAGA: Do spakowania pakietu instalacyjnego użyto popularnego, bezpłatnego programu "WINRAR", który można pobrać tutaj.
 

 

  WYGLĄD PROGRAMU - PRZYKŁADOWE EKRANY KALKULATORA

 

 

Kalkulator zaniechania naliczania funduszy

 

 

Kalkulator zaniechania naliczania funduszy

 

 

  INFORMACJE KOŃCOWE

"Kalkulator wyliczenia ograniczenia poboru składek na FP i FGŚP" jest narzędziem płacowym, którego celem jest ułatwienie wyboru naliczania/ bądź nie składek na Fundusz Pracy i FGŚP (również terminów, za które będą ewentualnie naliczane). Autor programu dołożył wszelkich starań by zapewnić jego bezbłędną pracę, ale proszę pamiętać, iż niniejszy kalkulator nie może być w żaden sposób źródłem prawa czy wzorcem wyliczeniowym. System wyliczeń wynagrodzeń stosowany w Polsce należy do wyjątkowo skomplikowanych i nie sposób przewidzieć wszystkich możliwych przypadków, z którymi można się zetknąć w pracy zawodowej. Dlatego, proszę traktować kalkulator jedynie jako pomoc przy wyliczeniach.

 

  PRAWA AUTORSKIE

Niniejszy kalkulator jest programem bezpłatnym, który mogą Państwo bez ograniczeń używać w swojej pracy zawodowej.
Program, wraz z kodem źródłowym, podlega prawom autorskim i stanowi własność POLBI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
Odpłatne rozpowszechnianie programu, zmiany w kodzie źródłowym czy jego modyfikacje bez zgody właściciela będą traktowane jako naruszenie praw autorskich i będą podlegać ściganiu z mocy prawa.

  DO POBRANIA

 

 

KALKULATOR OGRANICZENIA POBORU SKŁADEK NA FUNDUSZ PRACY (FP) I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH (FGŚP)  - OPIS W FORMACIE PDF

 

  KONTAKT

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Hotel MARRIOTT - Centrum LIM,

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

Autor:

Maciej Derwisz
maciej@polbi.pl

Wszelkie uwagi na temat działania programu są bardzo mile widziane :)

 

 

Zapraszamy również na organizowane przez nas kursy i szkolenia z zakresu:

Kadry i Płace, Czas pracy, Ubezpieczenia Społeczne, Zasiłki

Kursy dla Księgowych, Podatki, Finanse i Zarządzanie,

które pomogą rozszerzyć wiedzę z związaną z zagadnieniami kadrowo-płacowymi.