KALKULATOR WYNAGRODZEŃ (PŁAC) UMÓW CYWILNOPRAWNYCH UMOWA ZLECENIE I UMOWA O DZIEŁO - BRUTTO/NETTO (2017)

 
  Kalkulator wynagrodzeń umów cywilnoprawnych - kalkulator płac brutto/netto. Kalkulator do obliczania obciążenia pracodawcy z tytułu zatrudnienia zleceniobiorcy. Kalkulator wynagrodzeń 2017.   

Kalkulator wynagrodzeń umów zlecenia i umów o dzieło


Wersja dla lat 2014-2017. Obliczanie wynagrodzeń netto-brutto i brutto-netto.


Zaawansowany kalkulator rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło


Kalkulator dwustronny - wyliczenie wynagrodzenia netto na podstawie wynagrodzenia brutto i wynagrodzenia brutto na podstawie wynagrodzenia netto


Kalkulator nalicza składki na ubezpieczenie ZUS zleceniobiorcy i zleceniodawcy


Kalkulator oblicza kwotę podatku dochodowego osób fizycznych dla zleceniobiorcy


 

  FUNKCJE KALKULATORA WYNAGRODZEŃ - UMOWA ZLECENIE, UMOWA O DZIEŁO 2017

Prosty w użyciu, ale dosyć zaawansowany kalkulator rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło. Kalkulator dla zleceniobiorców i zleceniodawców.

 

Kalkulator umożliwia wyliczenia dla lat: 2014-2017.

Kalkulator wynagrodzeń umów cywilnoprawnych umożliwia m. in.:

 • płynne wyliczenie wynagrodzenie netto na podstawie wynagrodzenia brutto w związku z zawartą umową zlecenia lub o dzieło,

 • płynne wyliczenie wynagrodzenie brutto na podstawie wynagrodzenia netto dla umowy cywilnoprawnej,

 • obliczenie łącznego kosztu narzutu składek ZUS pracodawcy,

 • sumy łącznego obciążenia pracodawcy z tytułu zatrudnienia zleceniobiorcy,

 • wyliczenia składek ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych i zdrowotnych dla zleceniobiorcy,

 • wyliczenia kosztów uzyskania przychodu (wraz z ich ograniczeniem przy 50% kosztach uzyskania przychodu),

 • wyliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku realizowanej umowy cywilnoprawnej,

 • naliczenia ograniczonych wartości składek emerytalno-rentowych po przekroczeniu limitu ich poboru (limit roczny),

 • naliczenia ograniczenia wartości składki dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorcy (ograniczenie 250% dla limitu rocznego),

 • ustalenia konieczności naliczania Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych według kryterium wieku (po wprowadzeniu numeru PESEL zleceniobiorcy),

 • możliwość wydruku "Rachunku do umowy zlecenia lub o dzieło" zawierającego wszelkie niezbędne dane związane z zawartą umową.


Kalkulator wynagrodzeń i płac dla umów zlecenia i umów o dzieło za lata 2014, 2015, 2016, 2017. Kalkulator do obliczania obciążenia pracodawcy z tytułu zatrudnienia zleceniobiorcy. Kalkulator wynagrodzeń 2017. Kalkulator brutto/netto i netto/brutto. Kalkulator umowa zlecenie 2017. Kalkulator wynagrodzeń umowa o dzieło 2017.
 
 

  SWOBODA DOBORU PARAMETRÓW W KALKULATORZE WYNAGRODZEŃ 2017

Kalkulator rozliczania wynagrodzeń w przypadku umowy zlecenie lub umowy o dzieło umożliwia płynną, natychmiastową zmianę wielu parametrów wyliczania.

W kalkulatorze można w bardzo łatwy sposób:

 • włączyć lub wyłączyć naliczanie składek ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcy i zleceniodawcy,

 • wyłączyć naliczanie składki dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,

 • włączyć i wyłączyć naliczanie składki ubezpieczenia zdrowotnego (dla umów o dzieło),

 • płynnie zmienić wartość kosztów uzyskania przychodu (20%, 50% lub ryczałt),

 • można łatwo wprowadzić wartość dotychczasowych kosztów uzyskania przychodów (50-dziesięcio procentowych) w celu wyliczenia ograniczenia limitu tych kosztów,

 • zmiana parametrów - po zaznaczeniu parametru "Ryczałt" program wylicza wartość umowy z pominięciem kosztów uzyskania przychodu, odliczenia składek ubezpieczenia społecznego od dochodu i składki ubezpieczenia zdrowotnego od podatku - parametr tylko dla umów do 200 zł,

 • można płynnie zmieniać wysokość stawek podatkowych (18% i 32%),

 • można wprowadzić własną wartość stopy procentowej ubezpieczenia wypadkowego,

 • można włączyć i wyłączyć naliczanie składek Funduszu Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP),

 • po wprowadzeniu numeru PESEL sprawdzić w programie  kryterium wieku dla naliczania Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP),

 • płynnie zmieniać zakresu dat, w kalkulatorze dla obliczeń dostępny jest wybór lat od 2014 do 2017 roku,

 • błyskawicznie określić ograniczenia poboru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowego po przekroczeniu limitu i dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (po przekroczeniu 250%),

 • dokonać wydruku - w kalkulatorze istnieje możliwość wydruku wyliczonych danych w postaci "Rachunku do umowy".


Kalkulator wynagrodzeń 2017 dla umów cywilnoprawnych - umowa zlecenie i umowa o dzieło - brutto/netto.

 

  ZASTOSOWANIE KALKULATORA WYNAGRODZEŃ UMÓW CYWILNOPRAWNYCH 2017

Kalkulator - program do rozliczania wynagrodzeń dla umowy zlecenie lub o dzieło ma bardzo uniwersalne zastosowanie.

Kalkulator płacowy (umowy zlecenie i o dzieło 2017) może być używany:

 • jako pomoc dla szybkiego ustalania wartości wynagrodzenia brutto dla zadanej wartości wynagrodzenia netto i odwrotnie,

 • jako kalkulator dla szybkiego wyliczenia łącznego kosztu zatrudnienia zleceniobiorcy,

 •  w działach kadrowo-płacowych do łatwego wyliczenia wynagrodzeń netto zleceniobiorców wraz z narzutem kosztów ZUS pracodawcy (przy łatwym wyborze różnego rodzaju parametrów wyliczeniowych) dla umów zlecenia i umów o dzieło.

 

 

  INSTALACJA KALKULATORA WYNAGRODZEŃ

W celu instalacji kalkulatora należy:

 1. pobrać odpowiedni dla systemu operacyjnego spakowany kalkulator ze strony Polbi (linki poniżej) i zapisać go na dysku,

 2. rozpakować pobrany plik przy pomocy programu, np. "Winrar",

 3. po rozpakowaniu kalkulatora dwukrotnie kliknąć na plik setup.exe w celu ostatecznej instalacji kalkulatora (kalkulator będzie dostępny w menu Start systemu Windows).

UWAGA: Jeżeli dokonujecie Państwo aktualizacji wersji kalkulatora to konieczne jest ręczne usunięcie wersji poprzedniej! (np. pod Windows 7 można tego dokonać w sposób następujący: klikamy przycisk "Start" - potem "Panel sterowania" - potem "Programy i funkcje" a następnie poprzez kliknięcie PPM na liście programów na kalkulatorze wybieramy z menu "Usuń")

UWAGA: Program pracuje wyłącznie w środowisku Windows 7 i nowszych.

 

Pobierz pakiet instalacyjny:

SPAKOWANY PAKIET INSTALACYJNY - KALKULATOR UMÓW WER. 2.9 (dla środowiska Windows 7 i nowszych) - POBIERZ

 

UWAGA: Do spakowania pakietu instalacyjnego użyto popularnego, bezpłatnego programu "WINRAR", który można pobrać tutaj.

 

CO NOWEGO W NOWEJ WERSJI KALKULATORA - UAKTUALNIENIA

UWAGA: Jeżeli dokonujecie Państwo aktualizacji wersji kalkulatora to konieczne jest ręczne usunięcie wersji poprzedniej! (np. pod Windows 7 można tego dokonać w sposób następujący: klikamy przycisk "Start" - potem "Panel sterowania" - potem "Programy i funkcje" a następnie poprzez kliknięcie PPM na liście programów na kalkulatorze wybieramy z menu "Usuń").

 

Aktualna wersja: 2.9

Data publikacji: 3 stycznia 2017 r.

Opis zmian:

A. Dokonano aktualizacji danych w celu umożliwienia pracy dla wyliczeń dla roku 2017, w zakresie:
 1. wprowadzono roczne ograniczenie podstawy naliczania składek emerytalno - rentowych dla 2017 r. w wysokości 127.890,00 zł,
 2. wprowadzono ograniczenie podstawy dla dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego dla 2017 r. w wysokości 10.657,50 zł.
B. Zmieniono kolorystykę okien programu.

  DOWIEDZ SIĘ O NOWYCH WERSJACH I FUNKCJACH  KALKULATORA 

Jeżeli jesteście Państwo zadowoleni z pracy kalkulatora to proponujemy podanie adresu mail, a o wszelkich ulepszeniach w działaniu kalkulatora poinformujemy w momencie opublikowania nowych wersji programu.

 

  WYGLĄD KALKULATORA WYNAGRODZEŃ - PRZYKŁADOWE EKRANY 

 

Kalkulator do naliczania składki na ubezpieczenie ZUS dla umowy o dzieło i umowy zlecenie w 2017 roku. Umowy cywilnoprawne -zlecenie i o dzieło. Kalkulator wynagrodzeń dla zleceniobiorców i zleceniodawców.

 

Kalkulator wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych. Płace 2017 netto/brutto. Obliczanie kosztów uzyskania przychodu dla podatku dochodowego od osób fizycznych. Wyliczanie kwot pobór zaliczki dla umowy zlecenia i o dzieło. Przykładowy wydruk Rachunku do umowy. Kalkulator płac. Umowa zlecenia i dzieło 2017.

 

  INFORMACJE KOŃCOWE O KALKULATORZE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO 2017

"Kalkulator umów zlecenia i o dzieło" jest narzędziem płacowym, którego celem jest ułatwienie wyliczenia wartości wynagrodzenia zleceniobiorcy (przy płynnej zmianie różnych opcji wyliczeniowych). Autor programu dołożył wszelkich starań by zapewnić jego bezbłędną pracę, ale proszę pamiętać, iż niniejszy kalkulator nie może być w żaden sposób źródłem prawa czy wzorcem wyliczeniowym. System wyliczeń wynagrodzeń stosowany w Polsce należy do wyjątkowo skomplikowanych i nie sposób przewidzieć wszystkich możliwych przypadków, z którymi można się zetknąć w pracy zawodowej. Dlatego, proszę traktować kalkulator jedynie jako pomoc przy wyliczeniach.

 

  PRAWA AUTORSKIE DO KALKULATORA WYNAGRODZEŃ

Niniejszy kalkulator umów zlecenia i o dzieło jest programem bezpłatnym, który mogą Państwo bez ograniczeń używać w swojej pracy zawodowej.
Program, wraz z kodem źródłowym, podlega prawom autorskim i stanowi własność POLBI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
Odpłatne rozpowszechnianie programu, zmiany w kodzie źródłowym czy jego modyfikacje bez zgody właściciela będą traktowane jako naruszenie praw autorskich i będą podlegać ściganiu z mocy prawa.

 

  DO POBRANIA KALKULATOR WYNAGRODZEŃ UMÓW ZLECENIA

 

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ UMÓW ZLECENIA I UMÓW O DZIEŁO - OPIS W FORMACIE PDF

 

  KONTAKT

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Hotel MARRIOTT - Centrum LIM,

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 

Autor:
Maciej Derwisz
maciej@polbi.pl

Wszelkie uwagi na temat działania programu są bardzo mile widziane :)

 

 

Zapraszamy również na organizowane przez nas kursy i szkolenia z zakresu:

Kadry i Płace, Czas pracy, Ubezpieczenia Społeczne, Zasiłki

Kursy dla Księgowych, Podatki, Finanse i Zarządzanie

które pomogą rozszerzyć Państwu wiedzę z zagadnień kadrowo-płacowych.

 

 

Kalkulator płac. Umowa zlecenia i dzieło - pobór zaliczki na podatek dochodowy, składki ZUS.