KALKULATOR RYCZAŁTU SAMOCHODOWEGO. ROZLICZANIE KOSZTÓW UŻYTKOWANIA PRYWATNYCH SAMOCHODÓW, MOTORÓW I MOTOROWERÓW DO CELÓW SŁUŻBOWYCH.


  Kalkulator, użytkowanie prywatnych pojazdów, jazdy lokalne, stawka za 1 km przebiegu.   

Kalkulator - ryczałt samochodowy w jazdach lokalnych

Kalkulator wylicza miesięczną wysokość ryczałtu za użytkowanie pojazdów

Kalkulator ryczałtu samochodowego uwzględnia dni nieobecności pracownika

Kalkulator generuje wydruk umowy z pracownikami na użytkowanie pojazdów

Kalkulator drukuje comiesięczne oświadczenia pracowników o używaniu samochodów

Baza danych pracowników, użytkowanych samochodów i przyznanych limitów

 

  FUNKCJE ZAAWANSOWANEGO KALKULATORA RYCZAŁTU SAMOCHODOWEGO

Kalkulator kosztów użytkowania pojazdów prywatnych do celów służbowych w jazdach lokalnych:

 • automatycznie wylicza miesięczną wartości ryczałtu za użytkowanie prywatnych pojazdów do celów służbowych w jazdach lokalnych,

 • uwzględnia obowiązującą stawkę przebiegu za kilometr (z możliwością jej zmiany),

 • uwzględnia liczbę dni roboczych oraz liczbę dni nieobecności pracownika w pracy,

 • uwzględnia i wylicza wartość podatku dochodowego od osób fizycznych (funkcję tę można wyłączyć przy poborze ww. podatku w liście płac z dany miesiąc),

 • generuje wydruk umowy (z możliwością jej ręcznej reedycji) zawieranej z pracownikiem w momencie zgody na tę formę rozliczania kosztów użytkowania samochodu prywatnego w jazdach lokalnych,

 • generuje comiesięczny, automatycznie przeliczony  wydruk miesięcznego oświadczenia pracownika o wykorzystaniu samochodu prywatnego w jazdach lokalnych,

 • prowadzi edytowalną bazę danych pracowników wraz z danymi przypisanych im w umowie pojazdów i wartością przyznanych limitów,

 • w wypadku przekroczenia limitów samoistnie określa podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i podstawę ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.


  GENEROWANE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM PRYWATNYCH POJAZDÓW

Kalkulator kosztów używania pojazdu prywatnego (samochodu, motoru i motoroweru) do celów służbowych umożliwia wygenerowanie i wydrukowanie:

 • umów z pracownikami na użytkowanie prywatnych pojazdów do celów służbowych w jazdach lokalnych,

 • miesięcznych oświadczeń pracowników o używaniu samochodów do celów służbowych.


  ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL - WSPÓŁPRACA Z KALKULATOREM RYCZAŁTU

Kalkulator kosztów użytkowania pojazdów prywatnych do celów służbowych w jazdach lokalnych wykorzystuje język VBA (Visual Basic for Applications) co wymaga wyrażenia zgody do uruchomienia makr w Excelu (patrz uwaga zamieszczona w części opisu instalacji kalkulatora).

 

  INSTALACJA KALKULATORA RYCZAŁTU SAMOCHODOWEGO

"Kalkulator ryczałtu" jest programem w formacie obsługiwanym przez arkusz kalkulacyjny Excel. W celu korzystania z programu należy:

1. pobierz plik (link poniżej) i zapisz go na dysku

2. po dwukrotnym kliknięciu program otworzy się w arkuszu kalkulacyjnym Excel i jest już gotowy do użycia

WAŻNE! W większości wypadków program Excel ma wbudowane zabezpieczenie na blokowanie arkuszy wykorzystujących tzw. makra. Kalkulator ryczałtu jest mocno zaawansowanym arkuszem i opiera wszystkie wyliczenia w swojej pracy na makrodefinicjach i koniecznym jest zezwolenie na ich użycie - jeżeli nie wyrazimy na to zgody program nie będzie działał. Najczęściej wystarczy w tym celu w trakcie otwierania pliku kalkulatora kliknąć pojawiający się u góry strony (tuż pod ikonkami menu) komunikat o ostrzeżeniach i zaznaczyć w dostępnych tam opcjach "Włącz tę zawartość". Dopiero po tym można będzie korzystać z kalkulatora.

 

 

 

  WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA KALKULATORA RYCZAŁTU JAZD LOKALNYCH

1. Proszę pamiętać, że przy otwieraniu programu należy każdorazowo (w wyświetlonych u góry arkusza opcjach) wyrazić zgodę na jego uruchomienie, co jest związane z zabezpieczeniami Excel'a.

 

2. Ze względu na poprawność obsługi programu nie wolno nanosić żadnych zmian i edytować danych w arkuszach: "BazaDanych", "Umowa", "Oświadczenie" - grozi to niepoprawną pracą kalkulatora lub zniszczeniem wszystkich danych!

 

3. Należy zawsze wpisywać najpierw nazwisko a potem imię pracownika - umożliwi to automatyczne sortowanie pracowników po nazwisko (rosnąco).

 

4. Po sporządzeniu umowy z pracownikiem, ukaże się ona w nowym arkuszu oznaczonym "Umowa(n)", gdzie n jest kolejną liczbą. Umowę tę można edytować dowolnie bez wpływu na późniejsze działanie programu, jednak absolutnie nie należy jej usuwać ręcznie poprzez skasowanie arkusza - spowoduje to bląd działania programu! Usunięcie może się odbyć jedynie poprzez wybór odpowiedniej opcji z okna "Panelu kontrolnego".

 

Zaleca się ręczną zmianę nazwy arkuszy z nowo wygenerowanymi umowami w celu ich archiwizacji, np. "Umowa_Abacki_Edward". (Uwaga: Nieograniczona ilość arkuszy jest dostępna dopiero od wersji Excel'a 2007 - przy pracy ze wcześniejszą wersją programu koniecznym jest kasowanie nowych arkuszy po ich wydrukowaniu, lub ich ręczne kopiowanie do innych plików!).

 

5. Uwagi dla punktu 2 w równym stopniu dotyczą wygenerowanych miesięcznych oświadczeń. Nowo wygenerowane arkusze oświadczeń będą miały nazwy "Oświadczenie(n)".

 

6. Po wygenerowaniu umów i oświadczeń można korzystając z funkcji menu Excel'a wydrukować nowo stworzone arkusze. Po wydruku automatycznie program powróci do okienek, gdzie korzystając z "Panelu kontrolnego" można podjąć decyzję o ich zachowaniu (przypominamy o ewentualnej zmianie nazwy arkusza), lub usunięciu nowych umów i oświadczeń, np. po ich wcześniejszym ręcznym skopiowaniu.

 

7. Przy wyjściu z programu dane wszystkich arkuszy są automatycznie zapisywane.

 

8. Autor programu dołożył wszelkich starań by program działał prawidłowo i ułatwiaj codzienną pracę. Jednak proszę pamiętać, że niniejszy kalkulator jest jedynie pomocą w pracy, nie stanowi źródeł prawa i nie może być ich wykładnią. Ani autor, ani Polbi Sp. z o. o. nie ponoszą odpowiedzialności za wadliwe działanie programu ani jego skutki.

 

  WYGLĄD KALKULATORA RYCZAŁTU SAMOCHODOWEGO - PRZYKŁADOWE EKRANY

 

Kalkulator, ryczałt samochodowy, kilometrówka, druk, obliczanie ryczałtu samochodowego, koszty użytkowania prywatnych pojazdów, motorów i motorowerów do celów służbowych w jazdach lokalnych.

 

 

Kalkulator, ryczałt samochodowy, kilometrówka, druk, obliczanie ryczałtu samochodowego, koszty użytkowania prywatnych pojazdów, motorów i motorowerów do celów służbowych w jazdach lokalnych - umowa.

 

 

Kalkulator, ryczałt samochodowy, kilometrówka, druk, obliczanie ryczałtu samochodowego, koszty użytkowania prywatnych pojazdów, motorów i motorowerów do celów służbowych w jazdach lokalnych.

 

 

Kalkulator, ryczałt samochodowy, kilometrówka, druk, obliczanie ryczałtu samochodowego, koszty użytkowania prywatnych pojazdów, motorów i motorowerów do celów służbowych w jazdach lokalnych.

 

 

Kalkulator, ryczałt samochodowy, kilometrówka, druk, obliczanie ryczałtu samochodowego, koszty użytkowania prywatnych pojazdów, motorów i motorowerów do celów służbowych w jazdach lokalnych.

 

 

 DOWIEDZ SIĘ O NOWYCH WERSJACH I FUNKCJACH  KALKULATORA

Jeżeli jesteście Państwo zadowoleni z pracy kalkulatora rozliczania kosztów użytkowania prywatnych pojazdów do celów służbowych to proponujemy podanie adresu mail, a o wszelkich ulepszeniach w działaniu kalkulatora poinformujemy w momencie opublikowania nowych wersji programu "Kalkulator ryczałtu samochodowego".

 

  INFORMACJE KOŃCOWE

"Kalkulator kosztów ryczałtu używania pojazdów prywatnych do celów służbowych w jazdach lokalnych" jest zaawansowanym narzędziem płacowym, którego celem jest ułatwienie wyliczenia miesięcznych kosztów używania pojazdów do celów służbowych w jazdach lokalnych. Autor programu dołożył wszelkich starań by zapewnić jego bezbłędną pracę, ale proszę pamiętać, iż niniejszy kalkulator nie może być w żaden sposób źródłem prawa czy wzorcem wyliczeniowym. Jest to program bezpłatny. Dlatego, proszę traktować kalkulator jedynie jako miłą pomoc w codziennej pracy przy wyliczeniach.

 

  PRAWA AUTORSKIE

Niniejszy kalkulator jest programem bezpłatnym, który mogą Państwo bez ograniczeń używać w swojej pracy zawodowej.
Program, wraz z kodem źródłowym, podlega prawom autorskim i stanowi własność autora programu oraz POLBI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
Odpłatne rozpowszechnianie programu, zmiany w kodzie źródłowym czy jego modyfikacje bez zgody właściciela będą traktowane jako naruszenie praw autorskich i będą podlegać ściganiu z mocy prawa.


  KONTAKT

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Hotel MARRIOTT - Centrum LIM,

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 

Autor:
Maciej Derwisz
maciej@polbi.pl

Wszelkie uwagi na temat działania programu są bardzo mile widziane :)

 

  PRZYDATNE DANE I WSKAŹNIKI - RYCZAŁT SAMOCHODOWY, KILOMETRÓWKA

 Stawka za 1 km przebiegu pojazdu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) samochodu osobowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

     o poj. skok. do 900 cm3

 

 -

 

0,5214

 

 

 

 

     o poj. skok. pow. 900 cm3

 

 -

 

0,8358

 

 

 

 

b) motocykla

 

 -

 

0,2302

 

 

 

 

c) motoroweru

 

 -

 

0,1382

Limit, w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć:

 • 300 km - do 100 000 mieszkańców,

 • 500 km - ponad 100 000 do 500 000 mieszkańców,

 • 700 km - ponad 500 000 mieszkańców.


  DO POBRANIA - OPIS KALKULATORA W FORMACIE PDF

 

KALKULATOR ROZLICZANIA KOSZTÓW UŻYTKOWANIA PRYWATNYCH POJAZDÓW DO CELÓW SŁUŻBOWYCH W JAZDACH LOKALNYCH - OPIS W FORMACIE PDF

 


Kalkulator ryczałtu samochodowego. Kilometrówka. Rozliczanie kosztów użytkowania prywatnych pojazdów do celów służbowych w jazdach lokalnych.

 

 

Zapraszamy również na organizowane przez nas kursy i szkolenia z zakresu:

Kadry i Płace, Czas pracy, Ubezpieczenia Społeczne, Zasiłki

Kursy dla Księgowych, Podatki, Finanse i Zarządzanie,

które pomogą rozszerzyć wiedzę z związaną z wynagrodzeniami, rozliczaniem krajowych podróży służbowych oraz pomogą zrozumieć zasady wyliczania wysokość przysługujących diet i ryczałtów.