KALKULATOR WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW 2017. PRZELICZANIE ZAROBKÓW BRUTTO/NETTO. UMOWA O PRACĘ NETTO/BRUTTO. WYLICZENIA ZA LATA 2012-2017.

 

  Kalkulator wynagrodzeń 2017. Oblicz wynagrodzenie pracownika. Kalkulator płac osobowych brutto/netto i netto/brutto. Kalkulator zarobków 2017. Kalkulator wynagrodzeń wylicza kwotę do wypłaty dla umowy o pracę.   

Bezpłatny kalkulator wynagrodzeń brutto/netto i netto/brutto

Kalkulator dwustronny - przeliczanie pensji z brutto na netto i z netto na brutto

Ustalenie podstawy ubezpieczeń emerytalno-rentowych przy przekroczeniu limitu

Możliwość ustalenia kosztów uzyskania przychodu, swoboda doboru stawek podatkowych

Wyliczanie narzutu kosztów ZUS pracodawcy. Obejmuje lata 2012-2017.

 

  FUNKCJE KALKULATORA WYNAGRODZEŃ 2017 BRUTTO/NETTO (NETTO/BRUTTO)

Kalkulator wynagrodzeń osobowych jest programem bezpłatnym.

Kalkulator wynagrodzeń ma charakter dwustronny.

Kalkulator umożliwia wyliczanie:

 • wartości wynagrodzenia netto na podstawie wynagrodzenia brutto,

 • wartości wynagrodzenia brutto na podstawie wynagrodzenia netto,

 • ustalenie prawidłowej podstawy wyliczania składek ubezpieczeń emerytalno-rentowych w przypadkach przekroczenia limitu u jednego (z uwzględnieniem wynagrodzeń z poprzednich miesięcy) lub wielu pracodawców (wzór proporcji ZUS)
 • procentowego udziału wartości ubezpieczenia społecznego pracownika w jego wynagrodzeniu brutto (do ZUS Z-3),

 • narzutu kosztów ZUS pracodawcy,

 • sumy kosztów wynagrodzenia wraz z narzutem pracodawcy,

 • konieczności naliczania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w zależności od wieku i płci pracownika lub opcji związanych z urlopami rodzicielskimi czy zatrudnienia osób bezrobotnych.

 

Kalkulator wynagrodzeń osobowych (płac) pracowników za lata 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

 

 

  SWOBODA DOBORU PARAMETRÓW KALKULATORA PRZELICZANIA PŁAC PRACOWNIKÓW

Kalkulator pozwala na płynną (powoduje natychmiastowe przeliczenie pozostałych danych) zmianę następujących parametrów:

 • można płynnie zmieniać wartość naliczania kosztów uzyskania przychodu (pracownik miejscowy i dojeżdżający oraz możliwość ustawienia zerowych kosztów uzyskania przychodów),

 • można wyłączać naliczanie kwoty zmniejszającej podatek (PIT-2),

 • łatwy przełączanie stawek podatkowych (18% i 32%),

 • możliwa jest rezygnacja z naliczania składki emerytalno-rentowej (wyzerowanie),

 • możliwe jest zaawansowane wyliczenie podstawy naliczania zmniejszonej składki emerytalno-rentowej w sytuacji przekroczenia rocznego limitu, zarówno przy zatrudnieniu u jednego pracodawcy na podstawie wprowadzonych kwot z poprzednich miesięcy, jak i zatrudnienia u wielu pracodawców na podstawie oświadczenia złożonego przez pracownika (przy pomocy odpowiedniej proporcji, która ustala wysokość podstawy),

 • można wyłączyć naliczanie wartości Funduszu Pracy i FGŚP, jako obciążeń pracodawcy (istnieje możliwość sprawdzenia konieczności naliczania ww. funduszy w zależności od różnych opcji, m. in. wieku i płci pracownika, powrotu z urlopów rodzicielskich, itd.),

 • istnieje możliwość wprowadzenia własnej wartości składki ubezpieczenia wypadkowego, która może być różna u różnych pracodawców.

Oblicz wynagrodzenie dla swojego pracownika – Kalkulator wynagrodzeń o pracę 2017.

 

  ZASTOSOWANIE KALKULATORA WYLICZANIA WYNAGRODZEŃ/PŁAC. WERSJA 2017.

Program do wyliczania wynagrodzeń (płac) ma bardzo uniwersalne zastosowanie.

Kalkulator może być używany:

 • w działach kadrowo-płacowych do łatwego wyliczenia wynagrodzeń netto pracowników wraz z narzutem kosztów ZUS pracodawcy (przy łatwym wyborze różnego rodzaju parametrów wyliczeniowych),

 • jako pomoc przy wyliczenia ograniczenia poboru składek emerytalno-rentowych,

 • jako pomoc dla szybkiego ustalania wartości wynagrodzenia brutto dla zadanej wartości wynagrodzenia netto,

 • jako kalkulator dla szybkiego wyliczenia łącznego kosztu zatrudnienia pracownika,

 • jako kalkulator konieczności naliczania Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Wynagrodzenia o pracę 2017 netto/brutto - kalkulator wynagrodzeń, przeliczanie pensji.

 

  PLIK INSTALACYJNY KALKULATORA WYNAGRODZEŃ DO POBRANIA

W celu instalacji kalkulatora należy:

 1. pobrać odpowiedni dla systemu operacyjnego spakowany kalkulator ze strony Polbi (linki poniżej) i zapisać go na dysku,

 2. rozpakować pobrany plik przy pomocy programu, np. "Winrar",

 3. po rozpakowaniu kalkulatora dwukrotnie kliknąć na plik setup.exe w celu ostatecznej instalacji kalkulatora (kalkulator będzie dostępny w menu Start systemu Windows).

UWAGA: Jeżeli dokonujecie Państwo aktualizacji wersji kalkulatora to konieczne jest ręczne usunięcie wersji poprzedniej! (np. pod Windows 7 można tego dokonać w sposób następujący: klikamy przycisk "Start" - potem "Panel sterowania" - potem "Programy i funkcje" a następnie poprzez kliknięcie PPM na liście programów na kalkulatorze wybieramy z menu "Usuń")

Pobierz pakiet instalacyjny:

SPAKOWANY PAKIET INSTALACYJNY - KALKULATOR WYNAGRODZEŃ WER. 3.5 (dla środowiska Windows 7 i nowszego) - POBIERZ


UWAGA: Do spakowania pakietu instalacyjnego użyto popularnego, bezpłatnego programu "WINRAR", który można pobrać tutaj.

UWAGA: Program pracuje wyłącznie w środowisku SO Windows 7 i nowszym


 

  UAKTUALNIENIA - CO NOWEGO W KOLEJNEJ WERSJI KALKULATORA WYNAGRODZEŃ

Aktualna wersja: 3.5

Data publikacji: 4 stycznia 2017 r.

Opis zmian:

A. Program został zaktualizowany i przystosowany do pracy dla wyliczeń dla roku 2017, w zakresie:

 • wprowadzono nowy limit obowiązujący w 2017 r. dla ograniczenia poboru składki emerytalno - rentowej w wysokości 127.890,00 zł.

B. Wprowadzono możliwość ustawienia "zerowych" kosztów uzyskania przychodów, co może znaleźć zastosowanie, np. dla wyliczeń dla pozapłacowych składników wypłat pracowniczych (np. przekroczenie limitu przy rozliczaniu podróży służbowych).

C. Wprowadzono pole podglądu naliczanej, bądź nie, kwoty zmniejszającej podatek (PIT2).

D. Zmieniono szatę graficzną programu.

E. Dostosowano układ graficzny do wprowadzonych nowości.


  DOWIEDZ SIĘ O NOWYCH WERSJACH I FUNKCJACH  KALKULATORA

Jeżeli jesteście Państwo zadowoleni z pracy kalkulatora to proponujemy podanie adresu mail, a o wszelkich ulepszeniach w działaniu kalkulatora poinformujemy w momencie opublikowania nowych wersji programu.

 

  WYGLĄD KALKULATORA WYNAGRODZEŃ - PRZYKŁADOWE EKRANY PROGRAMU

 

 

Zarobki 2017 netto/brutto - kalkulator wynagrodzeń. Umowa o pracę, pracownik miejscowy i pracownik dojeżdżający.

 

 

 

Wynagrodzenia netto/brutto - kalkulator wynagrodzeń. Kalkulator wynagrodzeń osobowych (płac) pracowników (umowa o pracę) Kalkulator wylicza wysokość zarobków za lata 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

 

  INFORMACJE KOŃCOWE

"Kalkulator wynagrodzeń" jest narzędziem płacowym, którego celem jest ułatwienie wyliczenia wartości wynagrodzenia brutto-netto a również netto-brutto (przy płynnej zmianie różnych opcji wyliczeniowych). Autor programu dołożył wszelkich starań by zapewnić jego bezbłędną pracę, ale proszę pamiętać, iż niniejszy kalkulator nie może być w żaden sposób źródłem prawa czy wzorcem wyliczeniowym. System wyliczeń wynagrodzeń stosowany w Polsce należy do wyjątkowo skomplikowanych i nie sposób przewidzieć wszystkich możliwych przypadków, z którymi można się zetknąć w pracy zawodowej. Dlatego, proszę traktować kalkulator jedynie jako pomoc przy wyliczeniach.

 

  PRAWA AUTORSKIE - BEZPŁATNY KALKULATOR WYNAGRODZEŃ

Niniejszy kalkulator jest programem bezpłatnym, który mogą Państwo bez ograniczeń używać w swojej pracy zawodowej.
Program, wraz z kodem źródłowym, podlega prawom autorskim i stanowi własność POLBI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
Odpłatne rozpowszechnianie programu, zmiany w kodzie źródłowym czy jego modyfikacje bez zgody właściciela będą traktowane jako naruszenie praw autorskich i będą podlegać ściganiu z mocy prawa.

 

  DO POBRANIA - OPIS KALKULATORA WYNAGRODZEŃ W FORMACIE PDF

 

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW BRUTTO/NETTO - OPIS

 

  KONTAKT

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Hotel MARRIOTT - Centrum LIM,

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 
Autor programu:
Maciej Derwisz
maciej@polbi.pl


Wszelkie uwagi na temat działania programu są bardzo mile widziane :)

 

 

Zapraszamy również na organizowane przez nas kursy i szkolenia z zakresu:

Kadry i Płace, Czas pracy, Ubezpieczenia Społeczne, Zasiłki

Kursy dla Księgowych, Podatki, Finanse i Zarządzanie

które pomogą rozszerzyć Państwu wiedzę z zagadnień kadrowo-płacowych.

 

 

Zajęcia komputerowe z obsługi programu SYMFONIA.