GRUPA 7 - ¦RODKI TRANSPORTU

 

Klasyfikacja ¦rodków Trwałych (K¦T 2010) - GRUPA 7

 

Grupa 7 - ¦rodki transportu

 

Grupa ta obejmuje:

- kolejowy tabor szynowy, naziemny i podziemny o różnej szeroko¶ci toru,

- tramwajowy tabor szynowy,

- samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ci±gniki, naczepy, przyczepy i inne pojazdy mechaniczne,

- statki i konstrukcje pływaj±ce,

- statki powietrzne,

- pozostałe ¶rodki transportu, np. wózki jezdniowe, poduszkowce.

Grupa ta nie obejmuje:

- samobieżnych maszyn rolniczych, budowlanych lub przemysłowych, sklasyfikowanych w grupie 5.

O zaliczeniu ¶rodka transportu do odpowiedniej podgrupy ¶rodków trwałych decyduje jego przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposażenie.

 

K¦T 2010. Grupa 7 - ¦rodki transportu.

Podgrupa 70 - Tabor kolejowy naziemny

Podgrupa 71 - Tabor kolejowy podziemny

Podgrupa 72 - Tabor tramwajowy

Podgrupa 73 - Pozostały tabor szynowy naziemny

Podgrupa 74 - Pojazdy mechaniczne

Podgrupa 75 - Tabor konny

Podgrupa 76 - Pozostały tabor bezszynowy

Podgrupa 77 - Tabor pływaj±cy

Podgrupa 78 - Tabor lotniczy

Podgrupa 79 - Pozostałe ¶rodki transportu