GRUPA 9 - INWENTARZ ŻYWY

 

Klasyfikacja ¦rodków Trwałych (K¦T 2010) - GRUPA 9

Grupa 9 - Inwentarz żywy

 

Grupa ta obejmuje zarówno pojedyncze sztuki zwierz±t, jak i całe stada produkcyjne.

 

K¦T 2010 -  Grupa 9 - Inwentarz żywy

Podgrupa 90 - Inwentarz żywy