GRUPA 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

 

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) - GRUPA 3

 

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne

 

Grupa ta obejmuje:

- kotły grzejne i parowe,

- maszyny napędowe pierwotne niezespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem,

- maszyny elektryczne wirujące,

- zespoły prądotwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Uwagi:

Za odrębny obiekt w grupie 3 uważa się każdy oddzielny kocioł, turbinę, prądnicę prądu stałego, maszynę parową tłokową, koło wodne, silnik, prądnicę synchroniczną, kompensator wirujący, układ napędowy elektryczny skojarzony, turbozespół, zespół prądotwórczy, zespół wiatrowo-elektryczny i przetwornicę. W skład poszczególnego obiektu wchodzą także: fundamenty, podpory, konstrukcje wsporcze, ogrodzenia oraz przynależne elementy wyposażenia.

Maszyny współpracujące ze sobą, powiązane konstrukcyjnie w zestaw technologiczny np. w formie agregatu, stanowią jeden obiekt.

Samodzielnym obiektem nie jest maszyna wbudowana konstrukcyjnie w inne maszyny, urządzenia lub aparaty, jak np. silniki elektryczne powiązane konstrukcyjnie z obrabiarkami, pompami, sprężarkami, agregatami, pojazdami silnikowymi itp.

 

KŚT - Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne

Podgrupa 31 - Kotły grzewcze i parowe

Podgrupa 32 - Turbiny i inne maszyny napędowe

Podgrupa 33 - Maszyny elektryczne wirujące

Podgrupa 34 - Turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe