GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

 

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) - GRUPA 4

 

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

 

Grupa ta obejmuje maszyny ogólnego zastosowania, takie jak:

- obrabiarki,

- maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych,

- maszyny, urządzenia i aparaty używane w przemyśle rolnym i spożywczym,

- maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów,

- piece przemysłowe,

- urządzenia do wymiany ciepła,

- maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych,

- zespoły komputerowe,

- urządzenia do regulacji i sterowania procesami,

- roboty i inne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Uwagi:

Za odrębne obiekty objęte niniejszą grupą uważa się poszczególne maszyny, urządzenia i aparaty (w tym maszyny automatyczne i półautomatyczne) oraz agregaty i zespoły urządzeń wraz ze stałym wyposażeniem (powiązane konstrukcyjno-technologicznie ze sobą w agregaty, zespoły lub linie obróbki albo ciąg technologiczny).

W skład poszczególnych obiektów oprócz właściwej maszyny, urządzenia, aparatu, zespołu, agregatu wchodzą fundamenty, podpory, konstrukcje wsporcze, ogrodzenia i obudowy ochronne oraz normalne wyposażenie należące do obiektu oraz wyposażenie dodatkowe i specjalne związane na stałe z danym obiektem.

O zaliczeniu maszyny, urządzenia lub aparatu do odpowiedniej podgrupy decyduje jej przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposażenie.

 

KŚT - Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 

Podgrupa 41 - Obrabiarki do metali

Podgrupa 42 - Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych

Podgrupa 43 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przetwórstwie rolno-spożywczym

Podgrupa 44 - Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów

Podgrupa 45 - Piece przemysłowe

Podgrupa 46 - Urządzenia do wymiany ciepła

Podgrupa 47 - Maszyny, urządzenia i aparaty do procesów materiałowych

Podgrupa 48 - Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Podgrupa 49 - Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne, ogólnego zastosowania