GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

 

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) - GRUPA 5

 

Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

 

Grupa ta obejmuje:

- maszyny, urządzenia i aparaty do procesów chemicznych,

- maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie,

- aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych,

- maszyny do obróbki surowców mineralnych i produkcji wyrobów z nich,

- maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych,

- maszyny do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna,

- maszyny papiernicze i poligraficzne,

- maszyny włókiennicze i odzieżowe,

- maszyny do obróbki skóry i produkcji wyrobów ze skóry,

- maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych,

- maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,

- maszyny rolnicze i gospodarki leśnej itp.

O zaliczeniu maszyny, urządzenia lub aparatu do odpowiedniej podgrupy decyduje jej przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposażenie.

Za odrębny obiekt uważa się z reguły poszczególne maszyny, urządzenia i aparaty wraz z wyposażeniem normalnym lub dodatkowym i specjalnym stałym, stanowiący konstrukcyjną całość.

Obiekty złożone konstrukcyjnie i powiązane ze sobą w ciąg technologiczny w zespoły maszyn lub maszyn i urządzeń, agregaty ekstrakcyjne itp. wraz z wyposażeniem, należy traktować jako jeden obiekt inwentarzowy.

W skład poszczególnego obiektu inwentarzowego, oprócz właściwej maszyny, urządzenia aparatu lub zespołu, wchodzą fundamenty oraz konstrukcje wsporcze i ochronne.

 

Grupa ta nie obejmuje:

- maszyn, urządzeń i aparatów mających postać budowli, sklasyfikowanych w podgrupie 20.

 

KŚT  - Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

Podgrupa 50 - Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu chemicznego

Podgrupa 51 - Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne

Podgrupa 52 - Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych

Podgrupa 53 - Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych

Podgrupa 54 - Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu papierniczego i poligraficznego

Podgrupa 55 - Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji wyrobów z niej

Podgrupa 56 - Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu rolnego

Podgrupa 57 - Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu spożywczego

Podgrupa 58 - Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Podgrupa 59 - Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej