KŚT 2016, KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016, PODGRUPA 42 - MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 42

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 
GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
 

PODGRUPA 42 - MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH


RODZAJ 420 - MŁOTY I KUŹNIARKI

RODZAJ 421 - PRASY DO METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

RODZAJ 422 - MASZYNY DO GIĘCIA I PROSTOWANIA

RODZAJ 423 - NITOWNICE

RODZAJ 424 - NOŻYCE DO METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

RODZAJ 425 - CIĄGARKI

RODZAJ 426 - MASZYNY DO SKRĘCANIA, TKANIA I WYROBU SPRĘŻYN I LIN

RODZAJ 429 - POZOSTAŁE MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH


PODGRUPA 42 - MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

Obiekt w niniejszej podgrupie stanowi poszczególna maszyna wraz z wbudowanym lub zespolonym napędem indywidualnym i jej osprzętem oraz fundamentem i wyposażeniem.

Granicę obiektu stanowi pierwszy od strony obiektu zawór odcinający dla przewodów hydraulicznych, parowych lub powietrznych

Rodzaj 420

MŁOTY I KUŹNIARKI

28.41.33.0*

Rodzaj 421

PRASY DO METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

28.41.33.0*

28.96.10.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- pras odlewniczych (maszyn formierskich), sklasyfikowanych w rodzaju 516

Rodzaj 422

MASZYNY DO GIĘCIA I PROSTOWANIA

28.41.31.0*

28.96.10.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn do zaginania i zwijania blach oraz prostowania, wyoblarek i krawędziarek służących do obróbki plastycznej blach o grubości poniżej 1,5 mm, sklasyfikowanych w rodzaju 532

Rodzaj 423

NITOWNICE

28.41.34.0*

28.49.13.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- nitownic specjalnych stosowanych w przemyśle elektrotechnicznym, optycznym i mechaniki precyzyjnej, traktowanych, jako sprzęt lub wyposażenie techniczne

Rodzaj 424

NOŻYCE DO METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

28.41.24.0*

28.41.32.0

28.49.13.0*

28.96.10.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- zwijarek kombinowanych do walcowania blach cienkich, czyli posiadających nożyce, sklasyfikowanych w grupie 5

Rodzaj 425

CIĄGARKI

28.41.34.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny do wytwarzania prętów, drutów i rur metalowych przez ciągnienie

Rodzaj ten nie obejmuje:

- urządzeń do produkcji prętów, rur i drutu pracujących na zasadzie walcowania, włączając rozwalcarki stosowane do zdejmowania rur z trzpienia, sklasyfikowanych w rodzaju 514

Rodzaj 426

MASZYNY DO SKRĘCANIA, TKANIA I WYROBU SPRĘŻYN I LIN

28.41.31.0*

28.99.39.0*

Rodzaj 429

POZOSTAŁE MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

27.90.3*

28.41.1*

28.41.3*

28.49.1*

28.49.2

28.96.10.0*

 

GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

 

KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 


KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulator amortyzacji obsługujący obliczanie amortyzacji za lata 2011-2017. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja bilansowa i podatkowa środka trwałego. Darmowy program komputerowy. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Akademia Specjalisty do spraw majątku trwałego. Środki trwałe, ewidencja, amortyzacja, umorzenia. Szkolenia dla specjalistów do spraw środków trwałych. Kursy dla księgowych. Szkolenia podatkowe. Zdobywaj umiejętności, które procentują. Wiedza, do której łatwo trafisz. Szkolenia w samym centrum Warszawy. Atmosfera sprzyjająca nauce. Transfer wiedzy.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.