KŚT 2016, KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016, PODGRUPA 44 - MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 44

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 
GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
 

PODGRUPA 44 - MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW


RODZAJ 440 - POMPY

RODZAJ 441 - SPRĘŻARKI

RODZAJ 442 - DMUCHAWY, SSAWY I WENTYLATORY

RODZAJ 449 - POZOSTAŁE MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW


PODGRUPA 44 - MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW

Obiekt stanowi w rodzaju 440 pompa, w skład, której wchodzi pompa z płytą fundamentową, indywidualny napęd, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz fundament.

Nie należy zaliczać do rodzaju 440 pomp mających zastosowanie tylko w określonej branży danego przemysłu, sklasyfikowanych w grupie 5

Rodzaj 440

POMPY

28.12.13.0

28.13*

Rodzaj ten obejmuje:

- pompy nurnikowe i tłokowe,

- pompy wirowe, w których łopatkowy wirnik zwiększa moment pędu (kręt) cieczy powodując efekt ssania we wlocie i nadwyżkę ciśnienia po stronie tłocznej pompy,

- pompy rotacyjne, w których łopatki wirnika wprawiają w ruch ciecz, która przepływa przez rurę,

- pompy zębate, które są rodzajem rotacyjnej pompy wyporowej. Ciecz jest przepuszczana za pomocą zębów specjalnie wyprofilowanego mechanizmu zębatego

Rodzaj 441

SPRĘŻARKI

28.13.23.0*

28.13.24.0*

28.13.25.0*

28.13.26.0*

28.13.27.0*

28.13.28.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny energetyczne, których zadaniem jest podwyższenie ciśnienia gazu lub wymuszenie jego przepływu (nadanie energii kinetycznej)

Rodzaj ten nie obejmuje:

- filtrów do odpylania gazów (w przypadkach sprężarek do gazów innych niż powietrze), sklasyfikowanych w rodzaju 654,

- sprężarek stanowiących element konstrukcyjny innej maszyny, urządzenia lub agregatu

Rodzaj 442

DMUCHAWY, SSAWY I WENTYLATORY

28.25.20.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- dmuchaw i ssaw laboratoryjnych, sklasyfikowanych w grupie 8,

- wentylatorów stanowiących konstrukcyjny element innej maszyny, aparatu lub urządzenia oraz urządzeń sklasyfikowanych w rodzaju 652 i 653

Rodzaj 449

POZOSTAŁE MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW

28.12.1*

28.13*

Rodzaj ten obejmuje maszyny i urządzenia do przetłaczania cieczy, takie jak:

- tłoczące podnośniki cieczy o działaniu przerywanym (tarany hydrauliczne),

- urządzenia pneumatyczne i parowe do podnoszenia cieczy (powietrzne podnośniki cieczy),

- urządzenia stacji benzynowych (dystrybutor),

- hydrofory,

- inne maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów,

- urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów oraz przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych

Obiekt stanowi poszczególna maszyna lub urządzenie do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów wraz z wyposażeniem niezbędnym dla prawidłowej ich eksploatacji.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- pomp mamutowych będących częścią składową obiektów, sklasyfikowanych w rodzaju 560

 

GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

 

KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 


KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulator amortyzacji obsługujący obliczanie amortyzacji za lata 2011-2017. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja bilansowa i podatkowa środka trwałego. Darmowy program komputerowy. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Akademia Specjalisty do spraw majątku trwałego. Środki trwałe, ewidencja, amortyzacja, umorzenia. Szkolenia dla specjalistów do spraw środków trwałych. Kursy dla księgowych. Szkolenia podatkowe. Zdobywaj umiejętności, które procentują. Wiedza, do której łatwo trafisz. Szkolenia w samym centrum Warszawy. Atmosfera sprzyjająca nauce. Transfer wiedzy.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.