KŚT 2016. GRUPA 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE, PODGRUPA 32 - TURBINY I INNE MASZYNY NAPĘDOWE

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 32

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNEPODGRUPA 32 - TURBINY I INNE MASZYNY NAPĘDOWE


RODZAJ 320 - TURBINY I MASZYNY PAROWE

RODZAJ 321 - TURBINY HYDRAULICZNE I KOŁA WODNE

RODZAJ 322 - SILNIKI SPALINOWE NA PALIWO LEKKIE (NIEZESPOLONE)

RODZAJ 323 - SILNIKI SPALINOWE NA PALIWO CIĘŻKIE (NIEZESPOLONE)

RODZAJ 324 - SILNIKI SPALINOWE NA PALIWO GAZOWE (NIEZESPOLONE)

RODZAJ 325 - SILNIKI WIATROWE

RODZAJ 326 - SILNIKI NAPĘDZANE SPRĘŻONYM POWIETRZEM


PODGRUPA 32 - TURBINY I INNE MASZYNY NAPĘDOWE

Rodzaj 320

TURBINY I MASZYNY PAROWE

28.11.21.0

Rodzaj ten obejmuje:

- turbiny, w których czynnikiem obiegowym jest para wodna,

- silniki, w których energia pary (najczęściej) wodnej, przekształca się w energię mechaniczną powstałą w wyniku przemieszczania tłoka poruszającego się we wnętrzu cylindra pod wpływem różnicy ciśnienia pary wychodzącej z kotła i ciśnienia atmosferycznego, ewentualnie niższego ciśnienia kondensatora.

Turbiny parowe są to silniki (maszyny cieplne) wykorzystujący energię cieplną pary wodnej, wytworzonej zwykle w kotle parowym lub wytwornicy pary, do wytworzenia energii mechanicznej, odprowadzanej wałem do innej maszyny, przykładowo generatora elektrycznego.

Rodzaj 321

TURBINY HYDRAULICZNE I KOŁA WODNE

28.11.22.0

Rodzaj ten obejmuje:

- turbiny hydrauliczne (silniki wodne) przetwarzające energię mechaniczną wody na ruch obrotowy za pomocą wirnika z łopatkami. Podstawowe elementy turbiny to: wirnik z wałem turbiny, aparat kierowniczy, łożyska nośne i prowadzące, korpus turbiny i rura ssąca (nie zawsze występuje),

- koła mające na obwodzie łopatki lub przegrody, poruszane siłą naporu wody.

Rodzaj 322

SILNIKI SPALINOWE NA PALIWO LEKKIE (NIEZESPOLONE)

28.11.11.0*

28.11.12.0*

29.10.11.0*

29.10.12.0*

30.30.1*

30.91.3*

Rodzaj ten obejmuje:

- silniki spalinowe z zapłonem iskrowym (silnik niskoprężny), w układzie dwu- i czterosuwowym, które są silnikami cieplnymi spalinowymi o spalaniu wewnętrznym, w których spalanie ładunku zainicjowane jest iskrą powstającą pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej. Paliwo spalane w silniku iskrowym stanowi paliwo intensywnie parujące w układzie zasilania silnika w paliwo lub w cylindrze silnika. Stosowanymi paliwami są benzyna, gaz płynny, sprężony gaz ziemny, metanol, alkohol etylowy, (jako samodzielne paliwo lub jako dodatek do benzyn).

Rodzaj 323

SILNIKI SPALINOWE NA PALIWO CIĘŻKIE (NIEZESPOLONE)

28.11.13.0*

29.10.13.0

30.30.1*

30.91.3*

Rodzaj ten obejmuje silniki spalinowe w układzie dwu- i czterosuwowym:

- o zapłonie samoczynnym (silniki wysokoprężne lub silniki Diesla, ZS), które są silnikami cieplnymi spalinowymi tłokowymi o spalaniu wewnętrznym, w których ciśnienie maksymalne czynnika jest znacznie większe, niż w silnikach niskoprężnych, a do zapłonu paliwa nie jest wymagane żadne zewnętrzne źródło energii, ma miejsce zapłon samoczynny; paliwem jest olej napędowy,

- o zapłonie żarowym, wykorzystujące do zapłonu wysokie ciśnienie i "żarzącą" się świecę; silniki te pracują na wysokooktanowym paliwie.

Rodzaj 324

SILNIKI SPALINOWE NA PALIWO GAZOWE (NIEZESPOLONE)

28.11.11.0*

28.11.12.0*

28.11.13.0*

29.10.11.0*

29.10.12.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- silniki spalinowe w układzie dwu- i czterosuwowym, który są silnikami cieplnymi spalinowymi o spalaniu wewnętrznym, w których paliwem jest gaz. Paliwem dla takiego silnika jest płynny propan, gaz ziemny, gaz generatorowy, gaz wielkopiecowy, gaz wysypiskowy, biogaz i inne gazy.

Rodzaj 325

SILNIKI WIATROWE

28.12.12.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- urządzenia zamieniające energię kinetyczną wiatru na pracę mechaniczną w postaci ruchu obrotowego wirnika, wykorzystywaną do napędu różnego rodzaju maszyn i urządzeń.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- silników wiatrowych sprzężonych na stałe z prądnicami elektrycznymi, czyli zespołów wiatrowo-elektrycznych, sklasyfikowanych w rodzaju 346.

Rodzaj 326

SILNIKI NAPĘDZANE SPRĘŻONYM POWIETRZEM

28.12.12.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- silniki przetwarzające energię sprężonego powietrza na ruch obrotowy lub ruch postępowy.

 

GRUPA 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

 

KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 


KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Darmowy program - Kalkulator amortyzacji obsługujący obliczanie amortyzacji. Stosowany za lata 2011-2017. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja bilansowa i podatkowa środka trwałego. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Środki trwałe, ewidencja amortyzacja umorzenia. Szkolenia dla specjalistów do spraw środków trwałych - Akademia Specjalisty do spraw majątku trwałego. Kursy dla księgowych. Szkolenia podatkowe - Nabywaj umiejętności, które procentują. Wiedza, do której łatwo trafisz. Szkolenia w samym centrum Warszawy. Atmosfera sprzyjająca nauce. Akademia Użytecznej Wiedzy.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.