KŚT 2016, KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, PODGRUPA 52 - MASZYNY DLA PRZEMYSŁU SUROWCÓW MINERALNYCH

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 52

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

 

PODGRUPA 52 - MASZYNY DLA PRZEMYSŁU SUROWCÓW MINERALNYCH


 

RODZAJ 520 - MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU KAMIENIARSKIEGO

RODZAJ 521 - MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU MINERALNEGO

RODZAJ 522 - MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO I GIPSOWEGO

RODZAJ 523 - MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU CEMENTOWEGO

RODZAJ 524 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU IZOLACYJNEGO I KORKOWEGO

RODZAJ 525 - MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI CERAMIKI BUDOWLANEJ MATERIAŁÓW OGNIOODPORNYCH I SILIKATOWYCH

RODZAJ 526 - MASZYNY DLA PRZEMYSŁU CERAMIKI SZLACHETNEJ I TECHNICZNEJ

RODZAJ 527 - MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA

RODZAJ 528 - MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH

RODZAJ 529 - MASZYNY, URZĄDZENIA I AGREGATY DO PRODUKCJI INNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

 

PODGRUPA 52 - MASZYNY DLA PRZEMYSŁU SUROWCÓW MINERALNYCH

Rodzaj 520

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU KAMIENIARSKIEGO

28.49.11.0*

28.92.12.0*

28.92.40.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i urządzenia do mechanicznej obróbki kamienia budowlanego i drogowego, takie jak trak ramowy i tarczowy,

- cyrkularki, cyrkularko-frezarki, cyrkularko-wiertarki,

- szlifierki, szlifierko-polerki,

- zdziernice poziome lub pionowe,

- tokarki i wiertarki do kamienia,

- kombajny do robót przygotowawczych,

- kombajny do wydobywania bloków kamiennych,

- kombajny do produkcji bloczków kamiennych,

- inne maszyny i urządzenia dla przemysłu kamieniarskiego.

W skład poszczególnych maszyn i urządzeń, dla przemysłu kamieniarskiego, wchodzą silniki elektryczne konstrukcyjnie związane z daną maszyną lub urządzeniem.

Rodzaj 521

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU MINERALNEGO

28.49.11.0*

28.92.40.0*

Rodzaj 522

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO I GIPSOWEGO

28.49.11.0*

28.92.40.0*

Rodzaj 523

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU CEMENTOWEGO

28.49.11.0*

28.92.40.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i urządzenia specjalne służące do produkcji cementu.

Obiekt stanowi poszczególna maszyna lub urządzenie stanowiące konstrukcyjną całość.

Rodzaj 524

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU IZOLACYJNEGO I KORKOWEGO

28.49.12.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje także:

- piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu.

Rodzaj 525

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI CERAMIKI BUDOWLANEJ MATERIAŁÓW OGNIOODPORNYCH I SILIKATOWYCH

28.92.40.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i urządzenia, do wyrobu cegły wapienno-piaskowej, w tym autoklawy,

- inne maszyny i urządzenia, do produkcji ceramiki budowlanej, materiałów ognioodpornych i silikatowych.

Obiekt stanowi poszczególna maszyna lub urządzenie wraz z normalnym wyposażeniem oraz fundamentem (o ile występuje), stanowiące konstrukcyjną całość.

W skład poszczególnych maszyn i urządzeń do produkcji ceramiki budowlanej, materiałów ognioodpornych i silikatowych, wchodzą z reguły silniki elektryczne, stanowiące indywidualny napęd dla danego obiektu lub stanowiące łącznie z nim konstrukcyjną całość.

Rodzaj 526

MASZYNY DLA PRZEMYSŁU CERAMIKI SZLACHETNEJ I TECHNICZNEJ

28.49.11.0*

28.99.39.0*

Rodzaj 527

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA

28.49.11.0*

28.99.39.0*

Rodzaj 528

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH

28.99.39.0*

Rodzaj 529

MASZYNY, URZĄDZENIA I AGREGATY DO PRODUKCJI INNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

28.92.40.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji elementów z lastriko,

- maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji sztucznego kamienia,

- maszyny, urządzenia i agregaty do produkcji betonów komórkowych i kruszywowych oraz innych materiałów budowlanych.

Obiekt stanowi kompletna maszyna, urządzenie lub agregat wraz z wyposażeniem.

W skład poszczególnych obiektów wchodzą zespoły napędowe i transportujące oraz instalacje, takie jak: elektryczna, hydrauliczna, pneumatyczna; aparatura kontrolno-pomiarowa i sterująca oraz konstrukcje wsporcze i fundamenty.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- młynów kulowych, sklasyfikowanych w rodzaju 521,

- autoklawów, sklasyfikowanych w rodzaju 525,

- betoniarek, sklasyfikowanych w rodzaju 581.

 

GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

 

KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulator amortyzacji wylicza amortyzację za lata 2011-2017. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja bilansowa, amortyzacja podatkowa środków trwałych. Program komputerowy. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Akademia Specjalistów ds. majątku trwałego. Środki trwałe, ewidencja, amortyzacja, umorzenia. Szkolenia dla specjalistów do spraw środków trwałych od A do Z. Kursy dla księgowych. Zdobywaj umiejętności, które procentują. Wiedza, do której łatwo trafisz. Szkolenia w samym centrum Warszawy. Atmosfera sprzyjająca nauce.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.