KŚT 2016, KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, PODGRUPA 58 - MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 58

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

 

PODGRUPA 58 - MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH


 

RODZAJ 580 - MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH I FUNDAMENTOWYCH

RODZAJ 581 - MASZYNY DO ROBÓT BUDOWLANYCH

RODZAJ 582 - MASZYNY DO ROBÓT DROGOWYCH

RODZAJ 583 - KOPARKI I ZWAŁOWARKI UŻYWANE W KOPALNICTWIE ODKRYWKOWYM

RODZAJ 584 - MASZYNY DO ROBÓT TOROWYCH KOLEJOWYCH


PODGRUPA 58 - MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH

Rodzaj 580

MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH I FUNDAMENTOWYCH

28.92.12.0*

28.92.2*

28.92.30.0*

28.92.40.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny do robót ziemnych, przykładowo, koparki, ładowarki, pługi ciągnione, zrywarki, spycharki, równiarki, zgarniarki,

- maszyny do robót melioracyjnych - pogłębiarki do kanałów melioracyjnych,

- samojezdne maszyny do oczyszczania rowów (odmularki),

- maszyny do kopania rowów melioracyjnych i profilowania skarp melioracyjnych (koparki drenarskie skrobakowe, wielonaczyniowe, frezujące),

- maszyny do bezrowkowego układania ciągów drenarskich,

- maszyny do robót fundamentowych, jak: kafary, wibropogrążarki, wyciągarki do pali,

- inne maszyny do robót ziemnych, melioracyjnych i fundamentowych.

Obiekt stanowi poszczególna maszyna do robót ziemnych, melioracyjnych i fundamentowych, w skład, której z reguły wchodzi: maszyna z podstawowym osprzętem oraz silnik elektryczny, koła pasowe, pompy i osprzęt dodatkowy, jak również przenośne kable zasilające przy maszynach o napędzie elektrycznym.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- spycharek po całkowitym zdemontowaniu osprzętu, które są wykorzystywane jako ciągniki, sklasyfikowanych w podgrupie 74.

Rodzaj 581

MASZYNY DO ROBÓT BUDOWLANYCH

28.24.1*

28.92.40.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- wibratory,

- zacieraczki do tynku,

- wibromłoty,

- betoniarki,

- mieszarki do zapraw z pompami do betonu i zapraw,

- torkretnice,

- maszyny do robót malarskich, podłóg,

- inne maszyny do robót budowlanych.

Obiekt stanowi poszczególna maszyna, służąca do robót budowlanych, w skład której wchodzi maszyna podstawowa oraz o ile występują - silnik elektryczny lub spalinowy ewentualnie koło pasowe przy napędzie z transmisji, pompy i osprzęt dodatkowy, jak również przenośne kable zasilające przy maszynach o napędzie elektrycznym - a przy maszynach stacyjnych - fundament.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- przetwornic występujących przy wibratorach przyczepnych, sklasyfikowanych w rodzaju 347,

- sprężarek występujących przy torkretnicach, sklasyfikowanych w rodzaju 441.

Rodzaj 582

MASZYNY DO ROBÓT DROGOWYCH

28.24.1*

28.92.2*

28.92.30.0*

28.92.40.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny do budowy nawierzchni betonowych, bitumicznych i innych,

- odśnieżarki dróg, ulic i placów,

- szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg,

- maszyny i urządzenia do zagęszczania gruntu,

- walce drogowe samobieżne z napędem spalinowym i doczepne,

- pozostałe maszyny do robót drogowych.

Obiekt stanowi poszczególna maszyna, służąca do budowy lub utrzymania dróg, w skład której, wchodzi maszyna podstawowa, silnik elektryczny lub spalinowy.

Rodzaj 583

KOPARKI I ZWAŁOWARKI UŻYWANE W KOPALNICTWIE ODKRYWKOWYM

28.92.2*

Rodzaj ten obejmuje:

- koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla, torfu i innych złóż,

- koparki w piaskowniach przemysłu węglowego.

Obiekt stanowi poszczególna maszyna, w skład której, wchodzi maszyna podstawowa, silnik elektryczny lub koło pasowe, pompy i osprzęt dodatkowy.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- koparek, zwałowarek i spycharek, sklasyfikowanych w innych rodzajach podgrupy 58.

Rodzaj 584

MASZYNY DO ROBÓT TOROWYCH KOLEJOWYCH

28.92.30.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn i urządzeń mających zastosowanie przy robotach torowych, lecz posiadających charakter maszyn i urządzeń ogólnego zastosowania, takich jak zespoły prądotwórcze, sprężarki, wytwornice acetylenowe, koparki, spycharki, walce, które należy sklasyfikować w odpowiednich grupowaniach klasyfikacji,

- wagonów towarowych i specjalnych przykładowo mieszkalnych i technicznych oraz wagonów przeznaczonych na kuchnie, magazyny, warsztaty, łaźnie, świetlice, stanowiących tabor specjalny, sklasyfikowanych w podgrupie 70.

 

GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

 

KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulator amortyzacji wylicza amortyzację za lata 2011-2017. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja bilansowa, amortyzacja podatkowa środków trwałych. Program komputerowy. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Akademia Specjalistów ds. majątku trwałego. Środki trwałe, ewidencja, amortyzacja, umorzenia. Szkolenia dla specjalistów do spraw środków trwałych od A do Z. Kursy dla księgowych. Zdobywaj umiejętności, które procentują. Wiedza, do której łatwo trafisz. Szkolenia w samym centrum Warszawy. Atmosfera sprzyjająca nauce.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.