KŚT 2016, KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, PODGRUPA 56 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU ROLNEGO

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 56

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

 

PODGRUPA 56 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU ROLNEGO


 

RODZAJ 560 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

RODZAJ 561 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU PIWOWARSKIEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAPOJÓW

RODZAJ 562 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PRODUKCJI DROŻDŻY

RODZAJ 563 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PRODUKCJI WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH

RODZAJ 564 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PRODUKCJI OCTU

RODZAJ 565 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO

RODZAJ 566 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU OWOCOWO-WARZYWNEGO

RODZAJ 567 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO

RODZAJ 568 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU PIEKARNICZEGO

 

PODGRUPA 56 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU ROLNEGO

Rodzaj 560

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

28.93.17.0*

Rodzaj 561

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU PIWOWARSKIEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAPOJÓW

28.93.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napojów,

- maszyny, urządzenia i aparaty do słodowania, przygotowywania i warzenia brzeczki chmielowej,

- urządzenia i aparaty fermentowni i leżakowni piwa,

- maszyny i urządzenia do rozlewu piwa,

- urządzenia i aparaty do legalizacji beczek.

Obiekt stanowi poszczególna maszyna, urządzenie lub aparat wraz z normalnym wyposażeniem, w skład, której wchodzi indywidualny napęd (silnik elektryczny lub przekładnia) oraz fundament.

Granice obiektu, stanowią w przypadku połączeń z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej - króćce i zawory położone najbliżej obiektu (maszyny).

Rodzaj 562

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PRODUKCJI DROŻDŻY

28.93.17.0*

Rodzaj 563

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PRODUKCJI WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH

28.93.14.0*

Rodzaj 564

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PRODUKCJI OCTU

28.93.17.0*

Rodzaj 565

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO

28.93.17.0*

Rodzaj 566

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU OWOCOWO-WARZYWNEGO

28.93.13.0*

28.93.14.0*

28.93.17.0*

Rodzaj ten obejmuje także:

- maszyny i urządzenia do produkcji soków.

Rodzaj 567

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO

28.93.13.0*

Rodzaj 568

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU PIEKARNICZEGO

28.21.13.0*

28.93.15.0*

28.93.17.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- piece piekarnicze, w tym piece ceramiczne, piece cyklotermiczne i specjalne,

- maszyny i urządzenia do przygotowywania surowców i ciasta,

- maszyny i urządzenia do przerobu ciasta i pieczywa,

- maszyny i urządzenia pomocnicze przemysłu piekarniczego.

Obiekt stanowi poszczególna maszyna, urządzenie lub aparat przemysłu piekarniczego wraz z przynależnym do niego wyposażeniem, które z reguły składa się z indywidualnego napędu (silniki, przekładnie, koła pasowe), instalacji znajdujących się na danym obiekcie do najbliższego zaworu lub wyłącznika, urządzeń stanowiących normalne wyposażenie oraz fundament.

 

GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

 

KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulator amortyzacji wylicza amortyzację za lata 2011-2017. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja bilansowa, amortyzacja podatkowa środków trwałych. Program komputerowy. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Akademia Specjalistów ds. majątku trwałego. Środki trwałe, ewidencja, amortyzacja, umorzenia. Szkolenia dla specjalistów do spraw środków trwałych od A do Z. Kursy dla księgowych. Zdobywaj umiejętności, które procentują. Wiedza, do której łatwo trafisz. Szkolenia w samym centrum Warszawy. Atmosfera sprzyjająca nauce.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.