KŚT 2016, KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, PODGRUPA 57 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 57

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

 

PODGRUPA 57 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO


 

RODZAJ 570 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO

RODZAJ 571 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU KONCENTRATÓW SPOŻYWCZYCH

RODZAJ 572 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁÓW TYTONIOWEGO I ZIELARSKIEGO

RODZAJ 573 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU MIĘSNEGO

RODZAJ 574 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU RYBNEGO

RODZAJ 575 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU TŁUSZCZOWEGO

RODZAJ 576 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO

RODZAJ 577 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU JAJCZARSKO-DROBIARSKIEGO

RODZAJ 578 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU GASTRONOMICZNEGO

RODZAJ 579 - POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO


PODGRUPA 57 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Rodzaj 570

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO

28.93.15.0*

28.93.17.0*

Rodzaj 571

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU KONCENTRATÓW SPOŻYWCZYCH

28.93.17.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny do przypraw w płynie, w tym neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hadralizatory betonowe lub murowane,

- autoklawy do hydrolizy służące do produkcji koncentratów spożywczych,

- urządzenia do produkcji makaronu i koncentratów spożywczych w stanie stałym i płynnym.

W skład poszczególnych maszyn, urządzeń lub aparatów przemysłu koncentratów spożywczych wchodzą z reguły silniki elektryczne, przekładnie oraz fundament.

Granice obiektu, stanowią w przypadku połączeń z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacji - króćce i zawory położone najbliżej obiektu (maszyny).

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn, urządzeń i aparatów (przykładowo, mieszadeł do proszków, pras-filtrów (błotniarek), półautomatów do dozowania i pakowania), które występują zarówno w przemyśle koncentratów spożywczych, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43.

Rodzaj 572

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁÓW TYTONIOWEGO I ZIELARSKIEGO

28.93.17.0*

28.93.18.0

28.93.20.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn, urządzeń i aparatów (przykładowo, gniotowników walcowo-bębnowych, młynów tarczowych), które występują zarówno w przemysłach tytoniowym i zielarskim, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43.

Rodzaj 573

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU MIĘSNEGO

28.93.17.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn, urządzeń i aparatów (przykładowo, zamykarek do puszek, etykieciarek, znakownic), które występują zarówno w przemyśle mięsnym, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43.

Rodzaj 574

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU RYBNEGO

28.93.17.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn, urządzeń i aparatów (przykładowo, zamykarek puszek, etykieciarek, znakownic pudełek), które występują zarówno w przemyśle rybnym, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43.

Rodzaj 575

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU TŁUSZCZOWEGO

28.93.17.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i urządzenia do produkcji oleju, margaryny,

- maszyny i urządzenia do pozostałego przetwórstwa tłuszczowego,

- maszyny i urządzenia do produkcji mydeł i proszków do prania.

Rodzaj 576

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO

28.93.11.0

28.93.12.0

Rodzaj 577

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU JAJCZARSKO-DROBIARSKIEGO

28.93.17.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn, urządzeń i aparatów (przykładowo, mieszadeł do wody wapiennej, pasteryzatorów, znakownic do wieczek), które występują zarówno w przemyśle jajczarsko-drobiarskim, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43.

Rodzaj 578

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU GASTRONOMICZNEGO

28.29.50.0

28.93.1*

Rodzaj 579

POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

28.93.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- dystrybutory,

- młynki młotkowe,

- maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne,

- maszyny, urządzenia i aparaty do przetwórstwa odpadów zwierzęcych,

- maszyny i urządzenia do przerobu pasz zielonych.

W skład poszczególnego obiektu stanowiącego maszynę, urządzenie lub aparat wchodzą silniki elektryczne, koła pasowe, przekładnie, wyciągi, wentylatory oraz wyposażenie dodatkowe i fundament.

 

GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

 

KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulator amortyzacji wylicza amortyzację za lata 2011-2017. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja bilansowa, amortyzacja podatkowa środków trwałych. Program komputerowy. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Akademia Specjalistów ds. majątku trwałego. Środki trwałe, ewidencja, amortyzacja, umorzenia. Szkolenia dla specjalistów do spraw środków trwałych od A do Z. Kursy dla księgowych. Zdobywaj umiejętności, które procentują. Wiedza, do której łatwo trafisz. Szkolenia w samym centrum Warszawy. Atmosfera sprzyjająca nauce.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.