KŚT 2016, KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, PODGRUPA 65 - URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 65

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE

 

PODGRUPA 65 - URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE


 

RODZAJ 650 - PRZEKŁADNIE

RODZAJ 651 - URZĄDZENIA WENTYLACYJNE

RODZAJ 652 - URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE

RODZAJ 653 - URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA WODY I ŚCIEKÓW

RODZAJ 654 - URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA GAZÓW

RODZAJ 655 - URZĄDZENIA DO ODPOPIELANIA I ODŻUŻLANIA

RODZAJ 656 - AKUMULATORY HYDRAULICZNE

RODZAJ 659 - POZOSTAŁE URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE


PODGRUPA 65 - URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE

Rodzaj 650

PRZEKŁADNIE

28.15.24.0

Rodzaj ten nie obejmuje:

- przekładni występujących w przemyśle hutniczym, ujętych w rodzaju 514,

- przekładni występujących w przemyśle materiałów budowlanych, sklasyfikowanych w podgrupie 52,

- przekładni wbudowanych w maszyny, stanowiących elementy jej wyposażenia i łącznie z nią sklasyfikowanych.

Rodzaj 651

URZĄDZENIA WENTYLACYJNE

28.25.20.0*

Rodzaj 652

URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE

28.25.12.0

28.25.13.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- samodzielnych wentylatorów, sklasyfikowanych w rodzaju 442,

- urządzeń wentylacji naturalnej,

- przewodów powietrznych wbudowanych w konstrukcję budynków, które stanowią element ich wyposażenia i łącznie z nim sklasyfikowanych.

Rodzaj 653

URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA WODY I ŚCIEKÓW

28.29.12.0*

Rodzaj 654

URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA GAZÓW

28.25.14.0

Rodzaj ten obejmuje także:

- filtry do odpylania gazów - w przypadkach sprężarek do gazów innych niż powietrze.

Rodzaj 655

URZĄDZENIA DO ODPOPIELANIA I ODŻUŻLANIA

28.21.11.0

Rodzaj 656

AKUMULATORY HYDRAULICZNE

28.12.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- urządzenia do gromadzenia energii hydraulicznej. Energia ta jest gromadzona w postaci energii sprężystości ciała stałego, gazu bądź w postaci energii potencjalnej ciężaru. Akumulatory te stosuje się w instalacjach, w których występuje jedynie okresowe zapotrzebowanie na energię hydrauliczną lub w których w pewnych momentach powstają chwilowe szczyty poboru energii. Do zadań tych akumulatorów należy gromadzenie energii, tłumienie uderzeń, zmniejszanie falowania ciśnieniowego w obwodach hydraulicznych, zapobieganie kawitacji.

Obiekt stanowi każdy akumulator hydrauliczny stały (zainstalowany w stałych stacjach pomp i akumulatorów hydraulicznych).

Granicę obiektu stanowi - dla akumulatora ciężarowego - połączenie akumulatora z siecią tłoczną oraz zawór zwrotny na połączeniu z pompą wysokiego ciśnienia, natomiast dla akumulatora gazowego - połączenie akumulatora z siecią tłoczną, zawór zwrotny oraz rurociąg łączący butle sprężonego powietrza lub sprężarka z napędem.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- pomp wysokiego ciśnienia, sklasyfikowanych w rodzaju 440,

- akumulatorów hydraulicznych, zainstalowanych w urządzeniach mobilnych (przykładowo, w samochodach, dźwigach, koparkach) stanowiących część ich wyposażenia i sklasyfikowanych łącznie z nimi.

Rodzaj 659

POZOSTAŁE URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

28*

Rodzaj ten obejmuje także urządzenia do pakowania, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- urządzeń i aparatów wchodzących w skład innych obiektów lub sklasyfikowanych w odpowiednich rodzajach grup 3-6,

- urządzeń i aparatury do przeprowadzania badań technicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 664,

- wyposażenia technicznego, sklasyfikowanego w grupie 8.


GRUPA 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE

 

KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulator amortyzacji wylicza amortyzację za lata 2011-2017. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja bilansowa, amortyzacja podatkowa środków trwałych. Program komputerowy. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy. To przydatne narzędzie w pracy księgowych i osób odpowiedzialnych za majątek trwały udostępniamy nieodpłatnie.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Środki trwałe w praktyce - Kursy i warsztaty. Wiedza i umiejętności dla specjalistów do spraw amortyzacji składników majątku trwałego w firmie. Zapraszamy na organizowane kursy i szkolenia. Na zajęciach prezentujemy zagadnienia związane z amortyzacją środków trwałych. Problematykę z obszaru środków trwałych omawiamy na zajęciach podczas szkoleń i kursów dla księgowych organizowanych w Warszawie.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.