KŚT 2016. GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU


KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH OD 2018 ROKU     |     GRUPA 7

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 7

ŚRODKI TRANSPORTU

Grupa ta obejmuje:

- kolejowy tabor szynowy, naziemny i podziemny o różnej szerokości toru,

- tramwajowy tabor szynowy,

- samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy i inne pojazdy mechaniczne,

- statki i konstrukcje pływające,

- statki powietrzne,

- pozostałe środki transportu, przykładowo, wózki jezdniowe, poduszkowce

Grupa ta nie obejmuje:

- samobieżnych maszyn rolniczych, budowlanych lub przemysłowych, sklasyfikowanych w grupie 5

O zaliczeniu środka transportu do odpowiedniej podgrupy środków trwałych stanowi jego przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposażenie

70

TABOR KOLEJOWY NAZIEMNY

700

TABOR KOLEJOWY NAZIEMNY

30.20*

Rodzaj ten obejmuje:

- tabor kolejowy przystosowany do ruchu po naziemnych drogach szynowych, włączając naziemny tabor górskich kolei linowych,

- żurawie kolejowe, pługi odśnieżne oraz urządzenia wagonów towarowych, które stanowią konstrukcyjną całość z podwoziem, na którym są zmontowane

Obiektem taboru kolejowego naziemnego, są:

- lokomotywy elektryczne, spalinowe, parowe,

- tendry parowozowe,

- wagony motorowe oraz wagony doczepne do wagonów motorowych,

- jednostki ruchome elektryczne: wagony silnikowe, wagony rozrządcze, wagony doczepne,

- wagony osobowe,

- wagony towarowe,

- wagony techniczne,

- drezyny i przyczepy do drezyn

W skład obiektu naziemnego taboru szynowego wchodzi:

- stałe oprzyrządowanie,

- wyposażenie w narzędzia związane z obsługą taboru w ruchu,

- wewnętrzna instalacja wodociągowa, ściekowa, oświetleniowa, ogrzewcza i urządzenia hamulcowe

Rodzaj ten nie obejmuje:

- taboru kolejowego podziemnego, sklasyfikowanego w podgrupie 71,

- taboru tramwajowego, sklasyfikowanego w podgrupie 72,

- lokomotywek i wózków szynowych naziemnych, sklasyfikowanych w podgrupie 73,

- jednostek taboru kolejowego naziemnego, które uległy częściowemu demontażowi i po adaptacji zmieniły na stałe swoje przeznaczenie, sklasyfikowanych zgodnie z ich przeznaczeniem w odpowiednich rodzajach środków trwałych (przykładowo rodzaj 514 obejmujący tabor hutniczy czy rodzaj 584 obejmujący maszyny do torowych robót kolejowych),

- przenośnych urządzeń wewnętrznych, zainstalowanych w wagonach maszyn, urządzeń technicznych, aparatów specjalnych, które stanowią samodzielne obiekty, sklasyfikowane w innych rodzajach KŚT

71

TABOR KOLEJOWY PODZIEMNY

710

TABOR KOLEJOWY PODZIEMNY

30.20*

Rodzaj ten obejmuje tabor kolejowy przystosowany wyłącznie do ruchu pod ziemią, którego obiektem jest:

- lokomotywa, w tym lokomotywa akumulatorowa, lokomotywa ognioszczelna i typu „Karlik",

- wagon kopalniany,

- wagon i tabor metra

Obiekt stanowią urządzenia napędowe, sterownicze, pomiarowe, zasilające, sprzęgowe i hamulcowe oraz instalacja oświetleniowa i inne części konstrukcyjne obiektu

72

TABOR TRAMWAJOWY

720

TABOR TRAMWAJOWY

30.20*

Rodzaj ten obejmuje:

- wagony tramwajowe służące do przewozu pasażerów i transportu towarów,

- tabor tramwajowy techniczny

Obiekt stanowi dla:

- wagonu osobowego silnikowego - nadwozie i podwozie wraz z zespołami roboczymi,

- wagonu osobowego doczepnego - nadwozie i podwozie wraz z urządzeniami stanowiącymi wyposażenie,

- wagonu technicznego lub towarowego - dodatkowe urządzenia wbudowane do wagonu (silnikowego lub doczepnego) lub urządzenia na nich zmontowane, które stanowią integralną część wagonu technicznego lub towarowego

73

POZOSTAŁY TABOR SZYNOWY NAZIEMNY

730

POZOSTAŁY TABOR SZYNOWY NAZIEMNY

30.20*

Rodzaj ten obejmuje:

- tabor szynowy naziemny dopuszczony wyłącznie do ruchu wewnątrz zakładu Obiektem taboru jest kompletne urządzenie:

- poszczególna lokomotywa spalinowa, spalinowo-elektryczna,

- wózek platformowy, wózek skrzyniowy, wózek kłonicowy, wózek suszarniany,

- wywrotka boczna-zsypowa,

- wózek do przewozu materiałów sypkich, pyłowych, ciężarów skupionych,

- wózki podwieszone jednoszynowe

Rodzaj ten nie obejmuje:

- lokomotywek i wózków kopalnianych, sklasyfikowanych w podgrupie 71,

- lokomotyw parowych, sklasyfikowanych w podgrupie 70,

- taboru szynowego naziemnego, sklasyfikowanego w podgrupie 70,

- taboru szynowego hutniczego, sklasyfikowanego w rodzaju 514

74

POJAZDY MECHANICZNE

740

MOTOCYKLE, PRZYCZEPY I WÓZKI MOTOCYKLOWE

30.91.1

Rodzaj ten obejmuje:

- motocykle, skutery, włącznie z przyczepami pasażerskimi,

- motocykle i riksze towarowe z przyczepami ciężarowymi

Obiekt stanowi poszczególny pojazd mechaniczny wraz z wyposażeniem.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- pojazdów mechanicznych służących do bliskiego transportu, takich jak: wózki magazynowe czy peronowe, sklasyfikowanych w podgrupie 76

741

SAMOCHODY OSOBOWE

29.10.2

Rodzaj ten obejmuje:

- samochody osobowe wyposażone w silnik o pojemności skokowej > 500 cm3,

- pojazdy typu Quad o pojemności skokowej silnika => 49 cm3,

- samochody osobowe przeznaczone do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo- towarowymi (kombi) oraz samochodami służącymi do wyścigów

Rodzaj ten nie obejmuje:

- samochodów osobowych przerobionych na samochody ciężarowe, sklasyfikowanych w rodzaju 742,

- samochodów specjalnych, sklasyfikowanych w rodzaju 743,

- pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu dziesięciu lub więcej osób (włączając kierowcę), sklasyfikowanych w rodzaju 744

742

SAMOCHODY CIĘŻAROWE

29.10.41.0

29.10.42.0*

29.10.44.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- pojazdy samochodowe do transportu towarów:

- samochody ciężarowe uniwersalne do transportu różnych towarów,

- samochody ciężarowe przystosowane konstrukcyjnie do transportu tylko określonych towarów, przykładowo cysterny, ciężarówki chłodnie i izotermiczne, śmieciarki nawet wyposażone w urządzenia do załadunku i zgniatania,

- podwozia do samochodów ciężarowych wyposażone w silnik

743

SAMOCHODY SPECJALNE

28.92.28.0

29.10.44.0*

29.10.5

Rodzaj ten obejmuje:

- pojazdy samowyładowcze przeznaczane do użytku poza drogami publicznymi,

- pojazdy-amfibie, samochodziki golfowe, pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu i podobne,

- samochody sanitarne do transportu chorych, w tym pogotowia ratunkowego,

- pojazdy samochodowe, które ze względu na swą konstrukcję przeznaczone są do wykonywania innych prac niż transport towarów i przewóz osób, takie jak:

- piaskarki, betoniarki samochodowe, pojazdy przepompowujące beton,

- pojazdy strażackie, pojazdy do czyszczenia ulic, kanałów ściekowych, pasów startowych lotnisk (polewaczki, zmywarki, polewarko-zmywarki, samochody asenizacyjne, pługi śnieżne),

- pojazdy stanowiące objazdowe punkty usługowe, kuchnie polowe,

- ciężarówki-warsztaty, pojazdy pogotowia technicznego,

- ruchome przychodnie rentgenowskie i ruchome kliniki medyczne, w tym dentystyczne,

- żurawie samochodowe (dźwigi samojezdne),

- samojezdne wieże wiertnicze,

- generatory przewoźne,

- radiowe wozy transmisyjne, wozy operatorskie i filmowe,

- pozostałe samochody specjalne, gdzie indziej niesklasyfikowane

744

POJAZDY SAMOCHODOWE PRZEZNACZONE KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU DZIESIĘCIU LUB WIĘCEJ OSÓB, WŁĄCZAJĄC KIEROWCĘ

29.10.30.0*

745

TROLEJBUSY I SAMOCHODY O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

29.10.30.0*

29.10.42.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- trolejbusy (czerpiące prąd z przewodów napowietrznych),

- samochody o napędzie elektrycznym akumulatorowym

746

CIĄGNIKI

28.30.10.0

28.30.2

28.92.50.0

29.10.43.0

Rodzaj ten obejmuje:

- ciągniki kierowane przez pieszego,

- ciągniki rolnicze - mieszczą się tu pojazdy silnikowe skonstruowane do stosowania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych,

- ciągniki gąsienicowe,

- ciągniki samochodowe, w tym: ciągniki siodłowe, ciągniki balastowe oraz do ciągnięcia naczep lub przyczep

747

NACZEPY I PRZYCZEPY

29.20.22.0

29.20.23.0

Rodzaj ten obejmuje:

- naczepy i przyczepy mieszkalne lub turystyczne (kempingowe),

- naczepy i przyczepy do przewozu towarów

75

TABOR KONNY

 

750

TABOR KONNY

30.99.10.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- powozy na uroczyste okazje (ceremonialne), powozy kryte, kolaski, dorożki, kabriolety, bryczki, karety,

- karawany,

- wozy gospodarcze,

- wózki do wyścigów kłusaków (sulky),

- dziecięce wózki ciągnięte przez osiołki i kucyki, używane w ZOO, parkach,

- pojazdy dostawcze wszelkiego rodzaju, meblowozy,

- sanie

76

POZOSTAŁY TABOR BEZSZYNOWY

760

WÓZKI JEZDNIOWE

28.22.15.0

77

TABOR PŁYWAJĄCY

 

770

TABOR TRANSPORTU MORSKIEGO

30.11.2*

30.12.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- liniowce pasażerskie,

- statki wycieczkowe i inne jednostki pływające wypoczynkowe lub sportowe,

- łodzie z napędem śmigłowym, wodoloty i poduszkowce,

- promy wszelkiego typu,

- tankowce do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu ropy naftowej, chemikaliów, gazów skroplonych,

- kontenerowce,

- chłodniowce,

- pozostałe jednostki pływające do przewozu osób lub towarów oraz pozostałe jednostki pływające do przewozu zarówno osób, jak i towarów

Obiekt stanowi poszczególna jednostka pływająca wraz ze stałym jej wyposażeniem.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- taboru poruszającego się po wodach śródlądowych i zalewach morskich, sklasyfikowanego w rodzaju 774

771

TABOR RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO

30.11.31.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- statki rybackie,

- statki przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa

772

TABOR TECHNICZNY I RATOWNICZY MORSKI

30.11.32.0*

30.11.33.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- holowniki i pchacze pełnomorskie,

- pogłębiarki; latarniowce, dźwigi pływające,

- pozostałe ratownicze morskie jednostki pływające, gdzie indziej niesklasyfikowane

773

TABOR TRANSPORTU ŚRÓDLĄDOWEGO

30.11.2*

30.12.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- statki wycieczkowe, łodzie wypoczynkowe lub sportowe,

- łodzie wiosłowe i kajaki,

- motorówki,

- wodoloty,

- promy wszelkiego typu,

- łodzie z napędem śmigłowym,

- statki inspekcyjne, barki i pozostały tabor z napędem,

- barki, krypy, łodzie i pozostały tabor bez napędu,

- pozostałe jednostki pływające do przewozu osób i towarów

Obiekt stanowi poszczególna jednostka pływająca wraz ze stałym jej wyposażeniem.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- silników przyczepnych używanych do łodzi, sklasyfikowanych w grupie 3,

- taboru rybołówstwa śródlądowego, sklasyfikowanego w rodzaju 779

774

TABOR TECHNICZNY I RATOWNICZY ŚRÓDLĄDOWY

30.11.32.0*

30.11.33.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- holowniki i pchacze na rzekach śródlądowych,

- pogłębiarki, latarniowce, dźwigi pływające,

- pozostałe ratownicze śródlądowe jednostki pływające, gdzie indziej niesklasyfikowane

779

POZOSTAŁY TABOR PŁYWAJĄCY

30.11.10.0

30.11.31.0*

30.11.40.0

30.11.50.0

Rodzaj ten obejmuje:

- okręty wojenne,

- tabor rybołówstwa śródlądowego,

- platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne,

- tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje i znaki nawigacyjne i inne konstrukcje pływające,

- pozostałe jednostki pływające, gdzie indziej niesklasyfikowane

78

TABOR LOTNICZY

780

SAMOLOTY

30.30.32.0

30.30.33.0

30.30.34.0

Rodzaj ten obejmuje:

- samoloty towarowe i transportowe,

- samoloty pasażerskie,

- samoloty rozpoznawcze, patrolowe, szturmowe, poszukiwania okrętów podwodnych, bombowe,

- samoloty szkolno-treningowe,

- samoloty sanitarne, ratownicze,

- samoloty do obsługi rolnictwa,

- samoloty do wykonywania fotografii, doświadczalne i inne

Obiekt stanowi samolot wraz ze stałym wyposażeniem, normalnym oraz specjalnym.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- spadochronów, sklasyfikowanych w rodzaju 789,

- hydroplanów, sterowców, sklasyfikowanych w rodzaju 789

781

ŚMIGŁOWCE

30.30.31.0

Rodzaj ten obejmuje:

- śmigłowce służące do przewozu osób i towarów,

- śmigłowce przystosowane do obsługi rolnictwa, leśnictwa,

- śmigłowce służące do ratownictwa

Obiekt stanowi poszczególny śmigłowiec (helikopter) wraz ze stałym wyposażeniem

782

SZYBOWCE

30.30.20.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- szybowce przejściowe, treningowe, wyczynowe, akrobacyjne, doświadczalne i inne,

- motoszybowce (odmiana szybowca wyposażona w silnik umożliwiający samodzielny start)

Obiekt stanowi poszczególny szybowiec wraz ze stałym wyposażeniem.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- wciągarek i przeciągarek, sklasyfikowanych w rodzaju 641

783

BALONY

30.30.20.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- balony-sondy do wynoszenia sondujących urządzeń radiowych na duże wysokości,

- balony pilotowane wypuszczane w celu wyznaczenia prędkości i kierunku wiatru,

- balony pułapowe stosowane do określenia wysokości chmur,

- pozostałe balony stosowane w lotnictwie lub meteorologii

789

POZOSTAŁE ŚRODKI TRANSPORTU LOTNICZEGO

13.92.23.0

30.30.1*

30.30.20.0*

30.30.40.0

Rodzaj ten obejmuje:

- lotnie i pozostałe statki powietrzne bez napędu (hydroplany, sterowce),

- spadochrony (włączając spadochrony kierowane i paralotnie) i spadochrony wirnikowe

- symulatory lotu,

- statki kosmiczne (włącznie ze sztucznymi satelitami) oraz pojazdy nośne statków kosmicznych

79

POZOSTAŁE ŚRODKI TRANSPORTU

790

POZOSTAŁE ŚRODKI TRANSPORTU

30.40.10.0

30.91.3*

30.92.10.0

30.92.20.0

30.99.10.0*

32.40.31.0

Rodzaj obejmuje:

- wózki inwalidzkie,

- rowery dwukołowe i inne, w tym dziecięce,

- pojazdy typu Quad o pojemności skokowej silnika < 49 cm3, przeznaczone dla dzieci,

- pojazdy wprawiane w ruch ręcznie: wózki bagażowe, wózki ręczne, sanki, wózki na zakupy,

- pojazdy ciągnięte przez zwierzęta inne niż konie,

- pozostałe środki transportu, gdzie indziej niesklasyfikowane

Rodzaj ten nie obejmuje:

- pojazdów typu Quad o pojemności skokowej silnika => 49 cm3, sklasyfikowanych w rodzaju 741

 

 

   KŚT 2010   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2011 - 2017


Od 1 stycznia 2018 roku należy stosować Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016.

W latach 2011-2017 stosuje się KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.


   KŚT    |   BEZPŁATNY PROGRAM   |   KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulatory wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, składek ZUS i podatków. Kalkulator ryczałtów samochodowych. Kalkulatory kosztów podróży służbowych. Kalkulatory umów zleceń i o umów dzieło. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator kosztów rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych księgowych i podatkowych  ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów osobowych (limit 20000 EUR).

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

KALKULATOR AMORTYZACJI I UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

AMORTYZACJA BILANSOWA I PODATKOWA.

KALKULATOR - POBIERZ BEZPŁATNY PROGRAM

 

   ŚRODKI TRWAŁE   |   KURS   |   SPECJALISTA DO SPRAW MAJĄTKU TRWAŁEGO


 

KURS - SPECJALISTA DS. MAJĄTKU TRWAŁEGO

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW. SZKOLENIE 3-DNIOWE W WARSZAWIE.

ZOBACZ AKTUALNE EDYCJE KURSU

 

Kurs: Specjalista do spraw majątku trwałego (ds. środków trwałych i WNiP). Szkolenie z tematu: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Aktywa trwałe, finansowe. Cena nabycia, koszt wytworzenia. Zajęcia poświecone ewidencji majątku trwałego. Warsztaty dla specjalistów w Warszawie. Amortyzacja środków trwałych. Remonty, ulepszenia, naprawy środków trwałych. Inwentaryzacja i różnice poinwentaryzacyjne.