KŚT 2016, KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, PODGRUPA 74 - POJAZDY MECHANICZNE

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 74

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016


GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU

 

PODGRUPA 74 - POJAZDY MECHANICZNE


 

RODZAJ 740 - MOTOCYKLE, PRZYCZEPY I WÓZKI MOTOCYKLOWE

RODZAJ 741 - SAMOCHODY OSOBOWE

RODZAJ 742 - SAMOCHODY CIĘŻAROWE

RODZAJ 743 - SAMOCHODY SPECJALNE

RODZAJ 744 - POJAZDY SAMOCHODOWE PRZEZNACZONE KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU DZIESIĘCIU LUB WIĘCEJ OSÓB, WŁĄCZAJĄC KIEROWCĘ

RODZAJ 745 - TROLEJBUSY I SAMOCHODY O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

RODZAJ 746 - CIĄGNIKI

RODZAJ 747 - NACZEPY I PRZYCZEPY


PODGRUPA 74 - POJAZDY MECHANICZNE

Rodzaj 740

MOTOCYKLE, PRZYCZEPY I WÓZKI MOTOCYKLOWE

30.91.1

Rodzaj ten obejmuje:

- motocykle, skutery, włącznie z przyczepami pasażerskimi,

- motocykle i riksze towarowe z przyczepami ciężarowymi.

Obiekt stanowi poszczególny pojazd mechaniczny wraz z wyposażeniem.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- pojazdów mechanicznych służących do bliskiego transportu, takich jak: wózki magazynowe czy peronowe, sklasyfikowanych w podgrupie 76.

Rodzaj 741

SAMOCHODY OSOBOWE

29.10.2

Rodzaj ten obejmuje:

- samochody osobowe wyposażone w silnik o pojemności skokowej > 500 cm3,

- pojazdy typu Quad o pojemności skokowej silnika => 49 cm3,

- samochody osobowe przeznaczone do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo- towarowymi (kombi) oraz samochodami służącymi do wyścigów.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- samochodów osobowych przerobionych na samochody ciężarowe, sklasyfikowanych w rodzaju 742,

- samochodów specjalnych, sklasyfikowanych w rodzaju 743,

- pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu dziesięciu lub więcej osób (włączając kierowcę), sklasyfikowanych w rodzaju 744.

Rodzaj 742

SAMOCHODY CIĘŻAROWE

29.10.41.0

29.10.42.0*

29.10.44.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- pojazdy samochodowe do transportu towarów:

- samochody ciężarowe uniwersalne do transportu różnych towarów,

- samochody ciężarowe przystosowane konstrukcyjnie do transportu tylko określonych towarów, przykładowo cysterny, ciężarówki chłodnie i izotermiczne, śmieciarki nawet wyposażone w urządzenia do załadunku i zgniatania,

- podwozia do samochodów ciężarowych wyposażone w silnik.

Rodzaj 743

SAMOCHODY SPECJALNE

28.92.28.0

29.10.44.0*

29.10.5

Rodzaj ten obejmuje:

- pojazdy samowyładowcze przeznaczane do użytku poza drogami publicznymi,

- pojazdy-amfibie, samochodziki golfowe, pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu i podobne,

- samochody sanitarne do transportu chorych, w tym pogotowia ratunkowego,

- pojazdy samochodowe, które ze względu na swą konstrukcję przeznaczone są do wykonywania innych prac niż transport towarów i przewóz osób, takie jak:

- piaskarki, betoniarki samochodowe, pojazdy przepompowujące beton,

- pojazdy strażackie, pojazdy do czyszczenia ulic, kanałów ściekowych, pasów startowych lotnisk (polewaczki, zmywarki, polewarko-zmywarki, samochody asenizacyjne, pługi śnieżne),

- pojazdy stanowiące objazdowe punkty usługowe, kuchnie polowe,

- ciężarówki-warsztaty, pojazdy pogotowia technicznego,

- ruchome przychodnie rentgenowskie i ruchome kliniki medyczne, w tym dentystyczne,

- żurawie samochodowe (dźwigi samojezdne),

- samojezdne wieże wiertnicze,

- generatory przewoźne,

- radiowe wozy transmisyjne, wozy operatorskie i filmowe,

- pozostałe samochody specjalne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Rodzaj 744

POJAZDY SAMOCHODOWE PRZEZNACZONE KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU DZIESIĘCIU LUB WIĘCEJ OSÓB, WŁĄCZAJĄC KIEROWCĘ

29.10.30.0*

Rodzaj 745

TROLEJBUSY I SAMOCHODY O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

29.10.30.0*

29.10.42.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- trolejbusy (czerpiące prąd z przewodów napowietrznych),

- samochody o napędzie elektrycznym akumulatorowym.

Rodzaj 746

CIĄGNIKI

28.30.10.0

28.30.2

28.92.50.0

29.10.43.0

Rodzaj ten obejmuje:

- ciągniki kierowane przez pieszego,

- ciągniki rolnicze - mieszczą się tu pojazdy silnikowe skonstruowane do stosowania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych,

- ciągniki gąsienicowe,

- ciągniki samochodowe, w tym: ciągniki siodłowe, ciągniki balastowe oraz do ciągnięcia naczep lub przyczep.

Rodzaj 747

NACZEPY I PRZYCZEPY

29.20.22.0

29.20.23.0

Rodzaj ten obejmuje:

- naczepy i przyczepy mieszkalne lub turystyczne (kempingowe),

- naczepy i przyczepy do przewozu towarów.


GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU


KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulator amortyzacji wylicza amortyzację za lata 2011-2017. Przydatne narzędzie w pracy księgowych i osób odpowiedzialnych za majątek trwały jest udostępniamy nieodpłatnie. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa, amortyzacja podatkowa środków trwałych. Program komputerowy - Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Środki trwałe w praktyce - Kursy i warsztaty. Zajęcia dla specjalistów do spraw amortyzacji składników majątku trwałego w firmie. Zapraszamy na organizowane kursy i szkolenia. Bogata oferta edukacyjna dla księgowych i osób związanych z finansami i podatkami.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.