KŚT 2016, KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, PODGRUPA 77 - TABOR PŁYWAJĄCY

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 77

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016


GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU

 

PODGRUPA 77 - TABOR PŁYWAJĄCY


 

RODZAJ 770 - TABOR TRANSPORTU MORSKIEGO

RODZAJ 771 - TABOR RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO

RODZAJ 772 - TABOR TECHNICZNY I RATOWNICZY MORSKI

RODZAJ 773 - TABOR TRANSPORTU ŚRÓDLĄDOWEGO

RODZAJ 774 - TABOR TECHNICZNY I RATOWNICZY ŚRÓDLĄDOWY

RODZAJ 779 - POZOSTAŁY TABOR PŁYWAJĄCY


PODGRUPA 77 - TABOR PŁYWAJĄCY

Rodzaj 770

TABOR TRANSPORTU MORSKIEGO

30.11.2*

30.12.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- liniowce pasażerskie,

- statki wycieczkowe i inne jednostki pływające wypoczynkowe lub sportowe,

- łodzie z napędem śmigłowym, wodoloty i poduszkowce,

- promy wszelkiego typu,

- tankowce do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu ropy naftowej, chemikaliów, gazów skroplonych,

- kontenerowce,

- chłodniowce,

- pozostałe jednostki pływające do przewozu osób lub towarów oraz pozostałe jednostki pływające do przewozu zarówno osób, jak i towarów.

Obiekt stanowi poszczególna jednostka pływająca wraz ze stałym jej wyposażeniem.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- taboru poruszającego się po wodach śródlądowych i zalewach morskich, sklasyfikowanego w rodzaju 774.

Rodzaj 771

TABOR RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO

30.11.31.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- statki rybackie,

- statki przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa.

Rodzaj 772

TABOR TECHNICZNY I RATOWNICZY MORSKI

30.11.32.0*

30.11.33.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- holowniki i pchacze pełnomorskie,

- pogłębiarki; latarniowce, dźwigi pływające,

- pozostałe ratownicze morskie jednostki pływające, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Rodzaj 773

TABOR TRANSPORTU ŚRÓDLĄDOWEGO

30.11.2*

30.12.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- statki wycieczkowe, łodzie wypoczynkowe lub sportowe,

- łodzie wiosłowe i kajaki,

- motorówki,

- wodoloty,

- promy wszelkiego typu,

- łodzie z napędem śmigłowym,

- statki inspekcyjne, barki i pozostały tabor z napędem,

- barki, krypy, łodzie i pozostały tabor bez napędu,

- pozostałe jednostki pływające do przewozu osób i towarów.

Obiekt stanowi poszczególna jednostka pływająca wraz ze stałym jej wyposażeniem.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- silników przyczepnych używanych do łodzi, sklasyfikowanych w grupie 3,

- taboru rybołówstwa śródlądowego, sklasyfikowanego w rodzaju 779.

Rodzaj 774

TABOR TECHNICZNY I RATOWNICZY ŚRÓDLĄDOWY

30.11.32.0*

30.11.33.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- holowniki i pchacze na rzekach śródlądowych,

- pogłębiarki, latarniowce, dźwigi pływające,

- pozostałe ratownicze śródlądowe jednostki pływające, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Rodzaj 779

POZOSTAŁY TABOR PŁYWAJĄCY

30.11.10.0

30.11.31.0*

30.11.40.0

30.11.50.0

Rodzaj ten obejmuje:

- okręty wojenne,

- tabor rybołówstwa śródlądowego,

- platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne,

- tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje i znaki nawigacyjne i inne konstrukcje pływające,

- pozostałe jednostki pływające, gdzie indziej niesklasyfikowane.


GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU


KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulator amortyzacji wylicza amortyzację za lata 2011-2017. Przydatne narzędzie w pracy księgowych i osób odpowiedzialnych za majątek trwały jest udostępniamy nieodpłatnie. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa, amortyzacja podatkowa środków trwałych. Program komputerowy - Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Środki trwałe w praktyce - Kursy i warsztaty. Zajęcia dla specjalistów do spraw amortyzacji składników majątku trwałego w firmie. Zapraszamy na organizowane kursy i szkolenia. Bogata oferta edukacyjna dla księgowych i osób związanych z finansami i podatkami.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.