KŚT 2016, KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, PODGRUPA 78 - TABOR LOTNICZY

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 78

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016


GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU

 

PODGRUPA 78 - TABOR LOTNICZYRODZAJ 780 - SAMOLOTY
RODZAJ 781 - ŚMIGŁOWCE
RODZAJ 782 - SZYBOWCE
RODZAJ 783 - BALONY
RODZAJ 789 - POZOSTAŁE ŚRODKI TRANSPORTU LOTNICZEGO
 

PODGRUPA 78 - TABOR LOTNICZY

Rodzaj 780

SAMOLOTY

30.30.32.0

30.30.33.0

30.30.34.0

Rodzaj ten obejmuje:

- samoloty towarowe i transportowe,

- samoloty pasażerskie,

- samoloty rozpoznawcze, patrolowe, szturmowe, poszukiwania okrętów podwodnych, bombowe,

- samoloty szkolno-treningowe,

- samoloty sanitarne, ratownicze,

- samoloty do obsługi rolnictwa,

- samoloty do wykonywania fotografii, doświadczalne i inne.

Obiekt stanowi samolot wraz ze stałym wyposażeniem, normalnym oraz specjalnym.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- spadochronów, sklasyfikowanych w rodzaju 789,

- hydroplanów, sterowców, sklasyfikowanych w rodzaju 789.

Rodzaj 781

ŚMIGŁOWCE

30.30.31.0

Rodzaj ten obejmuje:

- śmigłowce służące do przewozu osób i towarów,

- śmigłowce przystosowane do obsługi rolnictwa, leśnictwa,

- śmigłowce służące do ratownictwa.

Obiekt stanowi poszczególny śmigłowiec (helikopter) wraz ze stałym wyposażeniem.

Rodzaj 782

SZYBOWCE

30.30.20.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- szybowce przejściowe, treningowe, wyczynowe, akrobacyjne, doświadczalne i inne,

- motoszybowce (odmiana szybowca wyposażona w silnik umożliwiający samodzielny start).

Obiekt stanowi poszczególny szybowiec wraz ze stałym wyposażeniem.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- wciągarek i przeciągarek, sklasyfikowanych w rodzaju 641.

Rodzaj 783

BALONY

30.30.20.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- balony-sondy do wynoszenia sondujących urządzeń radiowych na duże wysokości,

- balony pilotowane wypuszczane w celu wyznaczenia prędkości i kierunku wiatru,

- balony pułapowe stosowane do określenia wysokości chmur,

- pozostałe balony stosowane w lotnictwie lub meteorologii.

Rodzaj 789

POZOSTAŁE ŚRODKI TRANSPORTU LOTNICZEGO

13.92.23.0

30.30.1*

30.30.20.0*

30.30.40.0

Rodzaj ten obejmuje:

- lotnie i pozostałe statki powietrzne bez napędu (hydroplany, sterowce),

- spadochrony (włączając spadochrony kierowane i paralotnie) i spadochrony wirnikowe

- symulatory lotu,

- statki kosmiczne (włącznie ze sztucznymi satelitami) oraz pojazdy nośne statków kosmicznych.


GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU


KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulator amortyzacji wylicza amortyzację za lata 2011-2017. Przydatne narzędzie w pracy księgowych i osób odpowiedzialnych za majątek trwały jest udostępniamy nieodpłatnie. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa, amortyzacja podatkowa środków trwałych. Program komputerowy - Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Środki trwałe w praktyce - Kursy i warsztaty. Zajęcia dla specjalistów do spraw amortyzacji składników majątku trwałego w firmie. Zapraszamy na organizowane kursy i szkolenia. Bogata oferta edukacyjna dla księgowych i osób związanych z finansami i podatkami.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.