KŚT 2016. GRUPA 9 - INWENTARZ ŻYWY


KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH OD 2018 ROKU     |     GRUPA 9


KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016


GRUPA 9

INWENTARZ ŻYWY

Grupa ta obejmuje zarówno pojedyncze sztuki zwierząt jak i całe stada produkcyjne.

90

INWENTARZ ŻYWY

900

INWENTARZ ŻYWY

01.41.10.0

01.42.1

01.43.1

01.44.10.0

01.45.1

01.46.10.0

01.47.1

01.49.1

03

Rodzaj ten obejmuje:

- zwierzęta domowe,

- zwierzęta gospodarskie,

- zwierzęta cyrkowe,

- zwierzęta w ogrodach zoologicznych,

- pozostałe zwierzęta hodowlane

 

 

   KŚT 2010   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2011 - 2017


Od 1 stycznia 2018 roku należy stosować Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016.

W latach 2011-2017 stosuje się KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.


   KŚT    |   BEZPŁATNY PROGRAM   |   KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulatory wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, składek ZUS i podatków. Kalkulator ryczałtów samochodowych. Kalkulatory kosztów podróży służbowych. Kalkulatory umów zleceń i o umów dzieło. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator kosztów rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych księgowych i podatkowych  ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów osobowych (limit 20000 EUR).

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

KALKULATOR AMORTYZACJI I UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

AMORTYZACJA BILANSOWA I PODATKOWA.

KALKULATOR - POBIERZ BEZPŁATNY PROGRAM

 

   ŚRODKI TRWAŁE   |   KURS   |   SPECJALISTA DO SPRAW MAJĄTKU TRWAŁEGO


 

KURS - SPECJALISTA DS. MAJĄTKU TRWAŁEGO

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW. SZKOLENIE 3-DNIOWE W WARSZAWIE.

ZOBACZ AKTUALNE EDYCJE KURSU

 

Środki trwałe od A do Z. Szkolenia przybliżające regulacje prawne z dziedziny majątku trwałego. Kurs dla specjalistów to szansa na pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej aktualnych przepisów regulujących zasady wyceny, ewidencji, amortyzacji i umarzania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Nabądź nowe umiejętności. Akademia dla przyszłych specjalistów ds. majątku trwałego.