KŚT 2016. GRUPA 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE, PODGRUPA 33 MASZYNY ELEKTRYCZNE WIRUJĄCE

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 33

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNEPODGRUPA 33 - MASZYNY ELEKTRYCZNE WIRUJĄCE


RODZAJ 330 - SILNIKI PRĄDU STAŁEGO

RODZAJ 331 - PRĄDNICE PRĄDU STAŁEGO

RODZAJ 332 - SILNIKI ELEKTRYCZNE ASYNCHRONICZNE, KLATKOWE, PIERŚCIENIOWE, 50 Hz

RODZAJ 333 - SILNIKI ELEKTRYCZNE SYNCHRONICZNE 50 Hz

RODZAJ 334 - PRĄDNICE SYNCHRONICZNE 50 Hz

RODZAJ 335 - SILNIKI PRĄDU PRZEMIENNEGO PRACUJĄCE PRZY INNYCH CZĘSTOTLIWOŚCIACH

RODZAJ 336 - SILNIKI KOMUTATOROWE PRĄDU PRZEMIENNEGO

RODZAJ 337 - KOMPENSATORY SYNCHRONICZNE

RODZAJ 338 - UKŁADY NAPĘDOWE ELEKTRYCZNE SKOJARZONE ORAZ SILNIKI LINIOWE


PODGRUPA 33 - MASZYNY ELEKTRYCZNE WIRUJĄCE

Podgrupa ta nie obejmuje:

- urządzeń (silników, prądnic) stanowiących element wyposażenia innych obiektów.

Rodzaj 330

SILNIKI PRĄDU STAŁEGO

27.11.10.0*

27.11.21.0

Rodzaj ten obejmuje:

- silniki elektryczne zasilane prądem stałym służące do zamiany energii elektrycznej na energię mechaniczną.

Rodzaj 331

PRĄDNICE PRĄDU STAŁEGO

27.11.10.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- prądnice przetwarzające energię mechaniczną ruchu obrotowego na energię elektryczną prądu stałego.

Rodzaj 332

SILNIKI ELEKTRYCZNE ASYNCHRONICZNE, KLATKOWE, PIERŚCIENIOWE, 50 Hz

27.11.10.0*

27.11.2*

Rodzaj 333

SILNIKI ELEKTRYCZNE SYNCHRONICZNE 50 Hz

27.11.2*

Rodzaj ten obejmuje:

- silniki elektryczne prądu przemiennego, w których prędkość wirowania wirnika jest równa prędkości wirowania pola magnetycznego wytworzonego przez nieruchome uzwojenia stojana.

Rodzaj 334

PRĄDNICE SYNCHRONICZNE 50 Hz

27.11.26.0

Rodzaj 335

SILNIKI PRĄDU PRZEMIENNEGO PRACUJĄCE PRZY INNYCH CZĘSTOTLIWOŚCIACH

27.11.2*

Rodzaj ten obejmuje:

- silniki prądu elektrycznego, w których wartość natężenia zmienia się w czasie w dowolny sposób (prąd okresowo zmienny i prąd nieokresowy).

Rodzaj 336

SILNIKI KOMUTATOROWE PRĄDU PRZEMIENNEGO

27.11.22.0

27.11.23.0

27.11.24.0

27.11.25.0

Rodzaj ten obejmuje:

- silniki komutatorowe zwane także szczotkowymi, mające wirnik z uzwojeniami, do których prąd doprowadzany jest przez komutator, po którym ślizgają się szczotki węglowe.

Rodzaj 337

KOMPENSATORY SYNCHRONICZNE

27.11.10.0*

27.11.2*

Rodzaj ten obejmuje:

- silniki synchroniczne lub generatory synchroniczne pracujące bez obciążenia (na biegu jałowym), których zadaniem jest kompensacja mocy biernej w systemie elektroenergetycznym. Regulacja współczynnika mocy odbywa się poprzez zmianę prądu wzbudzenia.

Rodzaj 338

UKŁADY NAPĘDOWE ELEKTRYCZNE SKOJARZONE ORAZ SILNIKI LINIOWE

27.11.10.0*

27.11.2*

27.11.3*

 

GRUPA 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

 

KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 


KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Darmowy program - Kalkulator amortyzacji obsługujący obliczanie amortyzacji. Stosowany za lata 2011-2017. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja bilansowa i podatkowa środka trwałego. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Środki trwałe, ewidencja amortyzacja umorzenia. Szkolenia dla specjalistów do spraw środków trwałych - Akademia Specjalisty do spraw majątku trwałego. Kursy dla księgowych. Szkolenia podatkowe - Nabywaj umiejętności, które procentują. Wiedza, do której łatwo trafisz. Szkolenia w samym centrum Warszawy. Atmosfera sprzyjająca nauce. Akademia Użytecznej Wiedzy.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.